Fatigue

 • Kvinne ligger utmattet på sengen på grunn av fatigue

  Hva bør fastlegen vite om fatigue og utmattelse?

  Fatigue er en utmattende tretthet man ikke klarer å hvile seg fra. Den rammer svært mange spondyloartrittpasienter og kan komme i ulik styrke og frekvens gjennom livet – uansett alder.

 • Ordsky med mestringsstrategier knyttet til bedring av fatigue, med størst vekt på Sjef i eget liv og aktivitetsregulering

  Helsearbeidere kan bistå ved fatigueplager

  Fatigue er en vanlig utfordring for pasienter med revmatiske sykdommer, som kan være vanskelig å håndtere. Mange plages med en alvorlig grad av utmattelsen. Det finnes flere ting som kan gjøres for å bedre situasjonen, både av pasienten og med støtte fra helsepersonell.

 • Tidlig og intensiv behandling reduserer fatigue

  En toårig studie fra Belgia viser at nydiagnostiserte med revmatisk sykdom opplever mindre fatigue om det settes i gang intensiv behandling tidlig i sykdomsforløpet.

 • Aktivitetsmønstre er med på å opprettholde fatigue

  Fargekodede aktivitetsdagbøker gir en god innsikt i hva som gjør at fatigue vedvarer hos den enkelte pasient. Gruppebasert terapi og aksept av situasjonen kan gjøre situasjonen bedre.

 • Nå kan man måle fatigue mer presist

  Det finnes et eget måleverktøy for å fastslå hvor hardt rammet pasientene er av fatigue. Det har tatt lang tid å utvikle det, for det å finne en måte som fungerer for alle, på mange ulike språk, har vært en stor utfordring.

 • Alvorlig fatigue rammer mange revmatikere

  – En av to pasienter rapporterer at de har alvorlig utmattelse. Dette har stor innvirkning på pasientenes liv og muligheten deres til å arbeide, sa professor Emma Dures under en studiedag om fatigue for helsepersonell.

 • Hvordan kan man hjelpe pasienter med fatigue?

  Interessen var stor da fagpersoner som jobber med pasienter med revmatisk sykdom fikk muligheten til å delta på en studiedag om fatigue. Fokus var hvordan de best kan hjelpe pasientene som plages med denne utmattelsen.

 • Fylte knippet sitt med nye nøkler og livsstyrke

  Det finnes ikke bare én vei og én nøkkel som åpner for et godt liv med kronisk sykdom. For de fleste kreves det et velfylt nøkkelknippe. Heidi Heigre fant noen av sine nøkler da hun meldte seg på kurs i Livsstyrketrening.

 • Fatigue blir bedre når du anstrenger deg!

  Norske forskere begynner å forstå noen av de biologiske mekanismene som fører til fatigue, og leter etter behandling som kan hjelpe mot denne utmattelsen. Dr. Roald Omdal mener kondisjonstrening alltid vil ha effekt.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!