Tidlig og intensiv behandling reduserer fatigue

En toårig studie fra Belgia viser at nydiagnostiserte med revmatisk sykdom opplever mindre fatigue om det settes i gang intensiv behandling tidlig i sykdomsforløpet.

Studien ble presentert på den store revmatologikongress, European League Against Rehumatism (EULAR). Sykdomsrelatert fatigue påvirker livskvaliteten for mennesker med mange typer revmatisk sykdom, også de med ulike spondyloartrittdiagnoser.

Til tross for ulike revmatiske diagnoser oppleves den utmattende trettheten like innskrenkende på livskvaliteten for de som rammes av fatigue. Derfor er denne nye studien på de med revmatoid artritt (leddgikt) et viktig bidrag i arbeidet med å finne alternativer for å redusere plagene av denne følgelidelsen.

Rammer svært mange

Ifølge en pressemelding fra EULAR 2020 har én prosent av verdens befolkning diagnosen revmatoid artritt (RA). Pasientene har kronisk betennelse i leddene, og slik betennelse i kroppen kan føre til utmattende tretthet, også kalt fatigue. Fatigue kjennetegnes ved at utmattelsen ikke blir borte av å hvile. Den kan vare i kortere eller lengre perioder i løpet av livet med revmatisk sykdom.

– I tillegg til smerter i muskler og ledd reduserer fatigue livskvaliteten til pasientene. Ofte gir fatigue mer plager enn selve betennelsen i leddene. Dessverre er ikke legene oppmerksomme nok på fatigue, og tilpasser ikke behandlingen deretter, uttaler EULAR-president professor Dr. Iain B. MC Innes i pressemeldingen.

Dr. Diedrik De Cock gjennomførte studien med sitt team. Ifølge De Cock har opptil 90 prosent av RA-pasienter fatigue i en eller annen grad.

– Fatigue har en stor innvirkning på pasienters liv, og er for mange ofte vanskelig å håndtere. En tidlig behandling av diagnosen kan gi en bedre mulighet til å takle fatigue, uttaler han.

To bokser med prednisolon i ulik styrke
Gruppen som reduserte fatigue mest gjennom to år brukte kortison i tillegg til metotreksat. Foto: Trine Dahl-Johansen

Ulik medisinering

Den toårige studien fra Belgia tok for seg spørsmålet om tidlig intensiv behandling av RA, rett etter at pasienten har fått diagnosen, har en positiv innvirkning på sykdomsbildet. Studien undersøkte også om denne behandlingen gir pasientene en bedre mulighet til å håndtere fatigue.

80 pasienter deltok i studien, alle vurdert til å ha lav risiko fordi de blant annet opplevde å ha lav sykdomsaktivitet. Deltagerne ble delt tilfeldig inn i to grupper på 38 og 42 pasienter. Rett etter at pasientene var diagnostisert med revmatoid artritt startet den ene gruppen opp med medisinering av metotreksat (lavdosebehandling med cellegift) ukentlig. Deres dose var 15 mg. Den andre gruppen fikk medisinering som kombinerte 15 mg metotreksat per uke og prednisolon (kortison). Startdosen for de med kortison var 30 mg, men ble redusert ukentlig ned til 5 mg.

Metotreksat demper betennelse og akutt inflammatorisk reaksjon. Prednisolon har en sterk antiinflammatorisk effekt, og er også virkningsfull for å oppnå rask reduksjon av smerter og betennelse i ledd.

Mindre grad av fatigue

Resultatet av studien var at pasienter med kombinasjonsmedisineringen gjennom to år var mindre utmattet enn kontrollgruppen. Dette til tross for at sykdomsaktiviteten i begge gruppene var sammenlignbar over tid. Forskjellen på graden av fatigue økte betydelig i løpet av de 24 månedene.

– Dette understreker viktigheten av å opprettholde optimal og intensiv behandling i et tidlig sykdomsforløp, også for de som har lav sykdomsaktivitet. Dessverre er ikke dette en standard praksis ennå. Studien viser klart hvordan graden av fatigue i tidlig sykdomsforløp kan bli signifikant forbedret, sier leder forskningsprogrammet under årets EULAR-kongress, professor Dr. John Isaacs.

Tekst: Lill Due og Trine Dahl-Johansen

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 3-20. Det er kun noen av artiklene fra bladet som legges ut åpent på nett. Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: