Delay2Diagnosis

Axial Spondyloarthritis International Federation (ASIF) jobber med et stort prosjekt, Delay2Diagnosis, som omhandler å få ned tiden det tar å få en axSpa – diagnose.

Gjennom digitale arbeidsgrupper internasjonalt diskuteres problemstillingen, og man prøver å finne løsninger på hvordan man kan få ventetiden på axSpa – diagnose redusert fra gjennomsnittet som idag er 7 år. Deltakere fra 20 land, både pasienter, revmatologer og fysioterapeuter, har hatt en interessant og lærerik diskusjon om hva årsakene til en forsinket diagnose er, hvordan det påvirker pasienter, og hvorfor forsinkelsen til diagnose kan variere mellom forskjellige land.

 – Spafo Norge er glad for å ha både deltakelse og engasjement i dette prosjektet. Forsinket diagnose er et viktig tema, og det trengs en felles global kartlegging for å finne veien videre sammen, sier Lillann Wermskog, leder i Spafo Norge.

Vi har inntil nå deltatt på to globale møter. Møtene var ledet av Tone Aspevoll fra Agenda Rådgiving, og Zhivko Yankov – president i ASIF. #Delay2Diagnosis

Kanskje du også liker disse: