Klubbe som symboliserer årsmøte
Foto: Pixabay

Spondyloartrittforbundet Norge kaller med dette inn til årsmøte

Spondyloartrittforbundet Norge kaller med dette inn til årsmøte torsdag 25.04.2024 kl. 18.00.

Møtet avholdes i Borgenveien 66, 0373 Oslo

Påmelding innen 18.04.2024 kl 12:00 via Min Side

Innkommende forslag må være bekreftet mottatt minimum 2 uker før årsmøtet. Forslag sendes post@spafo.no  

For medlemmer av Spondyloartrittforbundet Norge vil saker som skal behandles av årsmøtet bli tilgjengelig på Min Side senest 1 uke før årsmøtet.

For å kunne avgi stemme og delta på årsmøte må kontingent for 2024 være registrert i medlemsregisteret innen 18.04.2024

Agenda:

 18:00 Møtestart

  •  Valg av møteleder
  •  Godkjenning av innkalling
  •  Valg av to tilstedeværende for signatur av protokoll  Regnskap 2023
  •  Revisors beretning 2023
  •  Årsmelding 2023
  •  Valg
  •  Forslag til budsjett 2024
  •  Forslag til handlingsplan 2024
  •  Innkommende forslag

 20:00 Avslutning

   

Det blir enkel servering etter møtet

Vel møtt!

Oslo den 25.03.2024
Styret i Spondyloartrittforbundet Norge
Leder Lillann Wermskog

Kanskje du også liker disse: