Behandlingsreiser til Alicante bytter behandlingssted

Santara Health Resort i Alicante har bestemt seg for å ikke åpne etter COVID-19-pandemien. Optima Rehab har funnet et nytt rehabiliteringssenter, som vurderes for gruppene på norske behandlingsreiser til utlandet, men stedet vil først endelig godkjennes etter påske.

De fire behandlingsreisene til Alicante i 2022 vil ikke gå til Santara Health Resort likevel, men det jobbes med å få på plass et nytt godkjent sted.

– Optima Rehab, som vi har kontrakt med, har nylig fortalt oss at Santara ikke åpner dørene i år likevel. De har funnet et annet sted i Alicante som erstatning, men vi har per nå bare fått papirene angående det. Vi må fysisk ned og sjekke ut rehabiliteringssenteret for å godkjenne det, men det får vi først gjort rett over påske, sier Hilde Mogan.

Hun er seksjonsleder ved Seksjon for Behandlingsreiser, som er underlagt Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

LES OGSÅ: Avliver myten om behandlingsreiselotteriet

Brukt av Trondheim kommune

Det stedet som nå vurderes er Vistamar i Villajoyosa. Rehabiliteringssenteret ble fram til 2020 brukt av Trondheim kommune med blant annet 20 sykehjemsplasser. Det ble opprettet i 2009, som et alternativt opphold ved sykehjem i kommunen – noe de kalte helsefremmende opphold.

Ifølge nettsiden spaniaidag.no har Trondheim kommune en fortsatt leieavtale av lokalene på Vistamar fram til 2029, og må betale husleie for disse årene, dersom det ikke kommer inn nye leietagere.

Mange trener på stranden
Det er fortsatt Optima Rehab som er ansvarlig for behandlingsopplegget, så tilbudet blir noenlunde det samme som ved Santara. Foto: Elisabet B. Kjønnø

Mangler endelig godkjenning

De pasientene som skal på årets første Alicante-tur 27. april har fått litt informasjon om det potensielt nye stedet, men den endelige godkjenningen vil altså komme tett opptil avreise.

– Det er sent, men vi kan ikke bare basere oss på papirene vi mottar, forklarer Mogan.

Hun legger til at en fordel med det nye stedet som nå vurderes, er at det også ligger i Alicante-området. Det har betydning for de bookede flyvningene, så de ikke må endres på.

– Det har vært utfordrende å skaffe nok flyseter i år, mye mer enn jeg hadde forventet, forteller seksjonslederen.

LES OGSÅ: – Behandlingsreiser er nyttig og lønnsomt

Samme behandlingstilbud

Selv om det blir et nytt sted deltagerne skal bo på, vil behandlingsopplegget være noenlunde det samme som før.

– Vår kontrakt er med Optima Rehab, som igjen har kontrakt med underleverandør for oppholdssted. Behandlingstilbudet vil være det samme, uavhengig av hvor pasientene bor. Det vil også være mye av det samme personalet, med svenske fysioterapeuter, sier hun.

Det er to grupper som reiser til Alicante første halvår 2022. Den første gruppa med 35 personer reiser 27. april, den andre 25. mai. I andre halvår går turene 31. august og 28. september.

NB: Etter nye anbudsrunder våren 2022 er Alicante fra 2023 ikke lenger en del av programmet til Behandlingsreiser til utlandet.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN – BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE

Kanskje du også liker disse: