Noen medisiner krever nå legeerklæring på spesialskjema ved reise

I fjor sommer ble narkotikaforskriften endret. Nå må legeerklæring for bruk av medisiner klassifisert som narkotiske preparater, blant annet medisiner som inneholder virkestoffet tramadol, utstedes på eget skjema fastsatt av Statens Legemiddelverk.

Virkestoffet tramadol finner man i en rekke smertestillende legemidler under navnet Tramadol, samt Nobligan, Nobligan retard, Tramagetic og Tramagetic Retard. Fra 1. september 2020 ble denne typen medisiner oppført på narkotikalisten i Norge. Bakgrunnen er at det de siste årene er gjort flere store beslag som har vært forsøkt smuglet inn i Norge.

Fås kun hos legen

En legeerklæring på det nye skjemaet fra Legemiddelverket vil være gyldig i inntil ett år fra utstedelsesdatoen, med mindre legen har satt en kortere gyldighetsperiode.

Skjemaet er kun tilgjengelig for utfylling via legenes elektroniske journalsystem.

Legeerklæringer som var utstedt før 1. juni 2021 hadde bare gyldighet i inntil ett år fra utstedelsesdato.

Fra 1. juni 2022 vil kun det nye skjemaet fra Legemiddelverket være godkjent som legerklæring.

Det holder altså ikke å bare vise til egen resept, eller etiketten på pakningen, slik man kunne tidligere.

Merk at det er forskjell på om du reiser innenfor Schengen-landene. I lovverket står det:

«Ved utreise fra Norge til land utenfor Schengen-området kan reisende medbringe legemidler med innhold av narkotika for mer enn én måneds forbruk, dersom den reisende kan dokumentere ved legeerklæring fra lege i Norge, sitt personlige medisinske behov for legemidlene. Ved reiser innen Schengen-området kan reisende bosatt i Schengen-området framlegge original Schengen-attest i stedet for dokumentasjon nevnt i første ledd. Attesten skal være utstedt av kompetent myndighet i landet den reisende er bosatt. For bosatte i Norge utstedes attesten av apotek.»

Bilde av en eske med Nobligan retard
Bruker du preparater med virkestoffet tramadol må du fremover ha legeerklæring på spesialskjema fra Legemiddelverket når du er på reise. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

Dette er regelverket

For legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer gjelder de samme reglene uavhengig av hvilket land du reiser fra. Det er greit å merke seg at forskriften om narkotika også gjelder for reiser ut av Norge, selv om ikke alle kontrolleres ved utreise. Legemidlene du har med deg må være forskrevet av lege eller tannlege, og være til ditt personlige medisinske bruk.

Har du folkeregistrert adresse i Norge kan du ved innreise til hjemlandet ha med deg legemidler med narkotiske virkestoffer som er forskrevet og anskaffet i utlandet i følgende mengde:

  • Inntil én ukes forbruk hvis du kun har dokumentasjon fra utlandet.
  • Inntil én måneds forbruk dersom du både har dokumentasjon fra utlandet og en legeerklæring fra lege i Norge, på det nye skjemaet fra Legemiddelverket, som bekrefter det medisinske behovet og doseringen.
  • Dersom du kan dokumentere at legemidlene både er forskrevet og anskaffet i Norge, kan du ved retur til Norge ta med deg en mengde tilsvarende 30 dagers forbruk.

LES OGSÅ: Dette er regelverket for bilkjøring og medisiner

Denne artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 3-21. Det er kun noen av artiklene fra medlemsbladet som legges ut åpent på nett.

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: