Smerte

 • Smertetype avgjør behandlingstype

  Aktiviteten i enzymet CYP2D6 har betydning for effekten av flere smertestillende medisiner. Det er likevel typen smerte pasientene har som avgjør hvilken smertebehandling som har best effekt.

 • Enzymkrøll gjorde at smertestillende ikke virket

  Gjennom mange år med smerter hadde Line Bergram Aas svært liten effekt av den smertestillende behandlingen hun fikk. Så viste det seg at hun har redusert aktivitet i enzymet CYP2D, som gjør at noen sterke smertestillende medikamenter ikke fungerer.

 • Verstefallstenkning påvirker smerte og behandlingsresultat

  Hvordan du tenker om din egen smerte påvirker hvor vondt du har, og hvor god effekt du har av behandlingen du mottar. Det fortalte revmatologiprofessor Hilde Berner Hammer, da hun holdt foredrag under den skandinaviske revmatologikonferansen SCR.

 • Noen medisiner krever nå legeerklæring på spesialskjema ved reise

  I fjor sommer ble narkotikaforskriften endret. Nå må legeerklæring for bruk av medisiner klassifisert som narkotiske preparater, blant annet medisiner som inneholder virkestoffet tramadol, utstedes på eget skjema fastsatt av Statens Legemiddelverk.

 • Smertelindring med elektrisitet

  Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) i behandlingen av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer er en enkel behandlingsform. Apparatet kan du låne gratis fra din lokale behandlingshjelpemiddelsentral.

 • Sterke smertestillende kan dekkes via individuell stønad

  Bidragsordningen for dekning av medisiner på hvit resept fases ut, men noen legemidler vil nå kunne dekkes av blåreseptordningen. Kronisk syke med behov for smertebehandling over lengre tid kan få dekket medisiner ved å søke om det.

 • Entesitt i føtter må tas mer på alvor

  Smertefulle føtter hos pasienter med ankyloserende spondylitt kan være entesitt. Forskerne mener plagene hos mange kan karakteriseres som alvorlig og bør tas mer på alvor.

 • Signifikant effekt med hypnose

  Uansett om man regner hypnose som en vanlig del av behandlingen, eller som et alternativt tilbud, finnes det studier som viser at dette kan ha signifikant effekt for mennesker med kroniske smerter.

 • Hypnose som smerteterapi

  Kan hypnose og hypnoterapi hjelpe pasienter som sliter med kroniske smerter? Vi har stilt spørsmål til to eksperter på området.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!