Medisiner

 • Legekonsultasjon ung mann

  Ta en legemiddelgjennomgang med fastlegen

  – Bruker du fire eller flere legemidler bør du jevnlig be fastlegen om en gjennomgang av legemiddellisten din. Det kan både spare samfunnsutgifter og redde livet ditt, sier overlege Morten Finckenhagen i Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

 • Kvinne med markert rødt der det er reflukssykdom

  Magesyremedisin: Mer skade enn nytte?

  Protonpumpehemmere demper magesyreproduksjon, og er blant annet hyppig brukt blant de med muskel- og skjelettsykdommer. Bruker du dem mer enn noen få uker, kan det være vanskelig å slutte, og langtidsbruk kan ha flere negative bivirkninger. Dr. Guttorm Raknes mener slik medisin er i ferd med å bli et folkehelseproblem.

 • spafopodden med marianne wallenius

  Spafopodden: Svangerskap og medisiner

  Spafopodden har denne gangen besøk av revmatolog Marianne Wallenius. Hun jobber på St. Olavs Hospital og Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR).

 • Smertetype avgjør behandlingstype

  Aktiviteten i enzymet CYP2D6 har betydning for effekten av flere smertestillende medisiner. Det er likevel typen smerte pasientene har som avgjør hvilken smertebehandling som har best effekt.

 • Enzymkrøll gjorde at smertestillende ikke virket

  Gjennom mange år med smerter hadde Line Bergram Aas svært liten effekt av den smertestillende behandlingen hun fikk. Så viste det seg at hun har redusert aktivitet i enzymet CYP2D, som gjør at noen sterke smertestillende medikamenter ikke fungerer.

 • Tanker – Ord på blå resept

  Jeg skulle ønske det stod noe mer på den blå resepten. At legen kunne gitt meg noen flere ord på veien. Råd eller veiledning som ga meg håp.

 • Fargerike piller i hender

  Manglende sexlyst – bivirkninger av medisiner eller sykdommen?

  Medisinbruk kan være årsaken til at både kvinner og menn sliter med manglende sexlyst, eller har dårligere seksuell funksjon. En samtale med legen kan da være nyttig, for å finne alternative løsninger.

 • Voltarol tabletter er nå reseptpliktig

  Fra 1. november 2021 kreves det resept fra legen for å kunne bruke lave doser med smertestillende medisin med virkestoffet diklofenak. Statens Legemiddelverk har fattet vedtak om at både tabletter og kapsler nå er reseptpliktige.

 • Noen medisiner krever nå legeerklæring på spesialskjema ved reise

  I fjor sommer ble narkotikaforskriften endret. Nå må legeerklæring for bruk av medisiner klassifisert som narkotiske preparater, blant annet medisiner som inneholder virkestoffet tramadol, utstedes på eget skjema fastsatt av Statens Legemiddelverk.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!