Fargerike piller i hender
Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

Manglende sexlyst – bivirkninger av medisiner eller sykdommen?

Medisinbruk kan være årsaken til at både kvinner og menn sliter med manglende sexlyst, eller har dårligere seksuell funksjon. En samtale med legen kan da være nyttig, for å finne alternative løsninger.

Klinisk farmasøyt Hilde Frøyland jobber ved Diakonhjemmet sykehusapotek. Hun har god oversikt over hvilke legemidler som ofte brukes av de med inflammatoriske revmatiske sykdommer, og som kan skape utfordringer for seksuallivet. Hun forteller at når det gjelder seksuell funksjon og sexlyst kan det være vanskelig å skille på hva som kommer som følge av selve sykdommen man har, og hva som skyldes medisinene man tar.

– Når man har inflammatorisk revmatisk sykdom kan sykdommen i seg selv påvirke den seksuelle lysten, for eksempel på grunn av smerter, stivhet og slitenhet. Noen har også tilleggsdiagnoser som kan bidra til problemet. Mange bruker flere typer medisiner. Det er derfor ikke et klart skille på hva som er årsaken til nedsatt lyst og seksuell funksjon, forklarer Frøyland.

Farmasøyt Hilde Frøyland foran apotekrundell med medisiner
Hilde Frøyland er klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet sykehusapotek. Foto: Trine Dahl-Johansen

Hyppig eller sjelden?

Dersom man mistenker at medisinene man tar er årsaken til manglende lyst eller seksuell dysfunksjon kan det være lurt å sjekke pakningsvedlegget om dette er nevnt blant rapporterte bivirkninger for de enkelte legemidlene. Det er nemlig en rekke medisiner som kan gi denne typen bivirkninger, men selv om det er nevnt som bivirkning i pakningsvedlegget betyr det ikke at alle får det.

– Husk at det er særdeles viktig å merke seg hvor hyppig bivirkningen forekommer. Er det nevnt som en svært vanlig bivirkning som én av ti kan få, forekommer den hos én av hundre, én av tusen, eller så sjeldent som én av titusen? Det er stor forskjell på noe som forekommer hos én av ti og én av titusen. Hva er den statistiske sjansen for at du er den av titusen som har fått akkurat denne bivirkningen? sier farmasøyten.

LES OGSÅ: Når sexlysten har gjemt seg…

Biologiske medisiner

Når det gjelder medisiner som spesielt brukes av de med inflammatoriske revmatiske sykdommer har blant annet biologiske medisiner med virkestoffet adalimumab (som f.eks. Humira og biotilsvarende Hyrimoz) beskrevet erektil dysfunksjon som bivirkning.

– Det er imidlertid en mindre vanlig bivirkning, som kan oppleves av én av hundre til én av tusen pasienter. Det er fra én prosent til én promille, så det er ikke så mye, og det skal godt gjøres at man er den ene av dem, sier hun.

Andre biologiske preparater har beskrevet mindre vanlige bivirkninger som skjedebetennelse (vaginitt) og menstruasjonsforstyrrelser, men det gjelder ikke alle.

LES OGSÅ: Biologisk behandling og metotreksat

Metotreksat

Om man sjekker bivirkningene ved bruk av medisiner med virkestoffet metotreksat (som f.eks. Metex og Methotrexate) finner man blant de mindre vanlige inflammasjon og sårdannelse i vagina. Blant de svært sjeldne bivirkningene finner man ereksjonsproblemer, utvikling av mannepupper (gynekomasti), lav sædcelleproduksjon, redusert sexlyst for både menn og kvinner, samt vaginal utflod og menstruasjonsforstyrrelser.

Smertestillende

Noen smertestillende, såkalte opioider, er beskrevet at kan påvirke både sexlysten og gi ereksjonsproblemer, men det gjelder mest de veldig sterke preparatene. Da finner man beskrevet mindre vanlige bivirkninger som ereksjonsproblemer og redusert testosteronnivå, men i noen tilfeller er det ukjent hvor hyppig denne formen for bivirkninger er.

– Det gjelder for eksempel ved langtidsvirkende morfinpreparater. Mer vanlige sterke smertestillende, som for eksempel Paralgin forte og Tramadol har ikke beskrevet slike bivirkninger, forteller hun.

Det forekommer heller ikke ved bruk av medisiner med virkestoffet paracetamol, eller ulike typer betennelsesdempende medisiner i kategorien NSAIDs, som for eksempel Ibux, Orudis, Voltaren og Brexidol.

LES OGSÅ: Revmatikere og sterke smertestillende medisiner

Hjerte- og karmedisiner

De med inflammatoriske revmatiske sykdommer har større risiko for å få hjerte- og karsykdom. Enten man bruker hjerte- og blodtrykksmedisiner som behandling etter å ha utviklet sykdom i hjertet og/eller blodårene, eller man bruker dem forebyggende, kan denne typen medisinering skape utfordringer for seksuallivet.

– Den medisintypen som er mest kjent for å skape utfordringer er blodtrykksmedisiner i kategorien betablokkere. Blodtrykksmedisiner med vanndrivende tilleggseffekt kan i sjeldne tilfeller føre til ereksjonsproblemer. Statiner, som brukes for å senke kolesterolet, kan også føre til seksuell dysfunksjon hos både menn og kvinner. Blodfortynnende medisiner er imidlertid ikke forbundet med denne typen bivirkninger, opplyser farmasøyten.

Kvinne med vannglass og pille mellom to fingre
Både kvinner og menn kan oppleve at medisiner gir bivirkninger som påvirker sexlivet. Foto: JESHOOTS.com/Pexels

Antidepressiva

Medikamenter som virker mot depresjon, såkalte antidepressiver, påvirker mengden av kjemiske budbringere i hjernen. På denne måten kan den kjemiske ubalansen som finnes hos en deprimert person motvirkes. Frøyland forklarer at noen bruker antidepressiva på grunn av depresjon man har utviklet som følge av den revmatiske diagnosen. Da kan denne typen medisiner være til god hjelp, slik at både kroppen og psyken spiller på lag, men noen av dem kan skape problemer for den seksuelle helsen.

Den nyere formen for antidepressiva, kalt SSRI (selektiv, serotonin reopptaks inhibitor) øker mengden av, eller følsomheten for, nevrotransmitterne serotonin og/eller noradrenalin i hjernen. De forbindes med mye færre bivirkninger enn den eldre typen antidepressiva, men blant SSRI-legemidlene finner man ofte høy frekvens av bivirkninger som fører til seksuelle problemer.

– SSRI er blant verstingene når det gjelder bivirkninger som nedsatt sexlyst for både kvinner og menn, samt ereksjons- og ejakulasjonsproblemer for menn og menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner, forklarer farmasøyten.

En annen lidelse som ofte kan opptre sammen med revmatisme er angst.

– Beroligende midler som brukes til å behandle angsten kan føre til endret sexlyst og redusert evne til å bli tent. Man har lyst, men klarer ikke å bli fysisk tent. Forekomsten av denne typen bivirkninger er imidlertid rapportert med ukjent frekvens, sier hun.

Snakk med legen

De som har tilleggssykdommer som epilepsi eller ADHD, og bruker medisiner for disse, kan også oppleve problemer med seksuallivet. Det samme kan kvinner som bruker prevensjon med hormoner. De kan oppleve at sexlysten reduseres, og at det er problemer med å fungere seksuelt.

Dersom du bruker flere medisiner som kan påvirke lyst og seksuell funksjon, og i tillegg har sykdomssymptomer som gjør at lysten blir redusert, kan det til sammen skape ekstra utfordringer. Om du mistenker at medisinene dine kan være årsaken til nedsatt sexlyst og redusert seksuell funksjon bør du snakke med legen din. Da kan det være det er mulig å redusere dosen du bruker, eller du kan kanskje bytte til et annet preparat i samme kategori. Det finnes også ulike seksualtekniske hjelpemidler man kan søke om å få fra NAV.

– Det finnes hjelp å få, og dette skal det være en selvfølge for legen å snakke om. Man bør forvente at legen er godt trent i å håndtere dette temaet, mens det for pasientene kan sitte litt lengre inne.

Hilde Frøyland legger til at det ofte skrives mye om menns utfordringer med ereksjon, mens kvinners manglende seksuelle lyst eller seksuelle funksjon er utelatt.

– Mange kvinner plages med tørre slimhinner i skjeden, og de snakker heller ikke så mye om redusert lyst. De godtar det mer, selv om det er godt kjent at det for eksempel kan bli utfordringer når kvinner kommer i overgangsalderen. Hormonene våre er viktige for sexlysten. Menn er imidlertid mer opptatt av om de får ereksjon, eller ikke. Det er jo også et fysisk synlig problem hos dem. Kvinner går ofte med denne typen problemer på egenhånd over lengre tid, sier hun.

Frøyland oppfordrer kvinner til å snakke med legen om redusert lyst, funksjon eller sårhet og smerter i forbindelse med sex.

Portrett av farmasøyt Hilde Frøyland
– Husk at det er særdeles viktig å merke seg hvor hyppig bivirkningen forekommer, sier farmasøyt Frøyland. Foto: Trine Dahl-Johansen

Lysten må være der

Hun legger til at det nok er en del underrapportering når det gjelder nedsatt seksuell helse blant både menn og kvinner, men mest blant kvinner. Seksuell helse omfatter også mange forskjellige elementer, som blant annet manglende lyst, problemer med å få ereksjon eller uteblivelse av orgasme. Hun forteller at det finnes medisiner som kan hjelpe med å få ereksjon, og det finnes produkter for å øke fuktigheten i skjeden, så for eksempel samleie ikke blir så smertefullt. Det finnes også medisiner som kan bidra til økt sexlyst – for alle kjønn.

– Det hjelper imidlertid ikke med en stiv penis, eller våtere skjede, om sexlysten mangler. Menn kan også mangle lyst, selv om de får ereksjon. På samme måte som kvinner må de også tennes både mentalt og fysiologisk, men dette samspillet glemmer man ofte. Da spiller også symptomene man har i forbindelse med grunnsykdommen en stor rolle, så dette er ganske komplekst, avslutter hun.

Denne artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 4-21. Det er kun noen av artiklene fra medlemsbladet til Spafo Norge som legges ut åpent på nett.

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

AKTUELLE SMERTETYPER

Alle medisiner har bivirkninger, men det betyr ikke at alle som bruker dem får det. De ulike legemiddelprodusentene opererer med litt forskjellige frekvensintervaller når det gjelder bivirkninger, men generelt deles det opp på denne måten:

  • Svært vanlige – kan oppstå hos flere enn én av ti personer
  • Vanlige – kan oppstå hos inntil én av hundre
  • Mindre vanlige – fra én av hundre til én av tusen
  • Sjeldne – fra én av tusen til én av titusen
  • Svært sjeldne – én av titusen
  • Ukjent frekvens

Kanskje du også liker disse: