Biologisk behandling og metotreksat

Metotreksat brukes ofte sammen med biologisk medisin. Det er blant annet diagnosen din og sykdomsbildet som avgjør om slik kombinasjonsbehandling er riktig for deg.

Det er litt forvirring blant pasientene rundt kombinasjonen av metotreksat og biologisk behandling. Noen pasienter har fått beskjed om at de bør ta begge legemidlene, andre har ikke hørt om at de to kombineres. Overlege Guro Løvik Goll ved Diakonhjemmet sykehus forklarer hvorfor noen bruker begge, mens andre kun bruker den ene medisinen.

– Hvorvidt biologiske medisiner kombineres med metotreksat eller ikke avhenger av diagnosen og av enkeltpersonens sykdomsbilde, samt hva slags andre sykdommer eller andre medisiner den enkelte har. I tillegg varierer det mellom ulike biologiske medisiner hvor avhengige de er av metotreksat for å få fullgod effekt, sier hun og legger til;

– Som oftest vil revmatologen helst kombinere biologisk og metotreksat, men her finnes altså unntak. Generelt har metotreksat flere funksjoner i kombinasjonen med biologisk. Metotreksat har en selvstendig betennelsesdempende virkning, og hjelper til å få maksimal effekt ut av den biologiske medisinen. Enkelt sagt hjelpe metotreksat til å holde på virkningen av biologiske medisiner også over lang tids bruk, forklarer Goll.

LES OGSÅ: Hva er riktig dosering av metotreksat og folsyre?

Antistoffer

I tillegg motvirker metotreksat dannelsen av antistoffer mot biologisk medisin. Dette kan være et stort problem hos enkelte pasienter, og kan gjøre at den biologiske medisinen mister virkningen sin.

– Tendensen til å lage antistoffer mot biologiske medisiner ser ut til å være ulik mellom ulike sykdommer. Dette er imidlertid et felt vi vet lite om per nå. NOR-DRUM-studien, som nå pågår i Norge, er den første store forskningsstudien som forsøker å undersøke hvorfor slike antistoffer dannes, og hvor vanlig det er å lage antistoffer mot infliksimab, forteller Goll.

Infliksimab er en type biologisk medisin man får som infusjon på sykehuset, kjent som blant annet Inflectra, Remicade eller Remsima.

Virker best på småledd

Revmatologen forklarer at metotreksat virker dårlig på revmatisk betennelse i ryggsøylen, men virker ofte godt på betennelse i småledd som fingre, håndledd og tær. Derfor er metotreksat mindre aktuelt hos de som kun har betennelsesaktivitet i ryggsøylen.

– Hvorfor det er slik tror jeg ingen har noen helt god forklaring på. Trolig har det å gjøre med særegenheter i betennelsesprosessen i ryggsøylens leddforbindelser. Psoriasisartrittpasienter har heller ikke særlig nytte av metotreksat på betennelse i ryggen, men de har oftere sykdom i småledd utenom ryggsøylen enn det andre spondyloartrittpasienter har. Derfor brukes metotreksat oftere hos dem, forklarer hun.

FÅ NY KUNNSKAP MED MEDLEMSBLADET VÅRT SPONDYLITTEN – BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE

Kanskje du også liker disse: