Digital sykemelding er ikke for alle

Søknad om sykepenger og digital innlevering av sykemeldingen er innført i alle landets fylker. Dersom du blir sykemeldt fra sykehus, har ordning med enkeltstående behandlingsdager, reisetilskudd, eller ikke har arbeidsgiver, må du likevel benytte papirversjonen.

Fra 15. januar 2018 kan alle arbeidstakere sende sykemelding digitalt til arbeidsgiver, istedenfor å levere på papir. Søknaden om sykepenger via skjemaets del D har også blitt digitalisert. Du kan fortsatt velge å levere sykemeldingen på papir hvis du heller vil det.

NAV opplyser på sine nettsider at så godt som alle fastleger bruker det digitale systemet. Blir du sykemeldt fra et sykehus, vil du få sykemeldingen på papir inntil sykehusene har laget en digital løsning for dette.

Gjelder sykemeldingen enkeltstående behandlingsdager eller reisetilskudd, må du fortsatt be om å få den på papir fra den som sykemelder deg. Det er fordi du foreløpig trenger del D på papir i akkurat disse tilfellene. NAV har informert Spondylitten om at det jobbes med en digitalisering av dette også, men de kan ikke si eksakt når dette vil være på plass.

LES OGSÅ: Du kan få erstattet sykedager i ferien

Varsel

Når du bruker digital sykemelding får du en SMS eller e-post fra NAV kort tid etter. Der får du en lenke du kan klikke på, logger deg inn på nav.no og kommer til noe som heter Ditt sykefravær. Der finner du sykemeldingen og nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Det står ikke i meldingen du får at det er sykemeldingen din som har kommet. Det er en personopplysning, og av hensyn til personvernet kan slike opplysninger ikke sendes på SMS eller e-post, da disse kanalene ikke er regnet for å ha høy nok sikkerhet.

Legehender på tastatur
Nesten alle fastleger i Norge bruker nå systemet for digital sykemelding. Foto: Andreypopov/Dreamstime.com

Sende sykemeldingen

På Ditt sykefravær kan du sende sykemeldingen til arbeidsgiver. Du vil bli guidet gjennom stegene. Har du flere digitale sykemeldinger på nav.no vil du se at det på de du har fått tidligere kan stå «Sendt til arbeidsgiver». De du ikke har behandlet ennå ligger under «Nye sykemeldinger».

Det kan også stå «Bekreftet av deg», som betyr at du har krysset av for at du ikke har arbeidsgiver. Dersom dette er feil, kan du gå inn på nytt og velge knappen «Send til arbeidsgiver». Hvis den er merket med «Ikke brukt på nett», betyr det at sykemeldingen er gått ut på dato, og du kan ikke lenger bruke den. Om det står «Avbrutt av deg» betyr det at du har trykket på «Jeg ønsker ikke å bruke denne sykemeldingen», og du kan ikke lenger bruke den.

LES OGSÅ: Hvem regnes som «ung ufør» på uføretrygd og på AAP?

Arbeidsgiver

Arbeidsgiveren din finner sykemeldingen i meldingsboksen sin i Altinn, og skal sende den videre til den lederen som har ansvar for å følge deg opp mens du er sykemeldt. Innholdet i den digitale sykemeldingen er det samme som i papirversjonen. Det vil si at diagnosen ikke er synlig for arbeidsgiveren din. Den digitale sykemeldingen er ny for arbeidsgiveren din også, så det kan være lurt å si i fra når du har sendt den fra deg.

Hvis du ikke har arbeidsgiver sendes sykemeldingen automatisk til NAV når du har bekreftet den. Har du flere arbeidsgivere, må legen skrive en sykemelding til hver av dem. Det gjelder også den tradisjonelle sykemeldingen på papir.

Det hender at legen din har skrevet inn en annen arbeidsgiver i fritekstfelt på sykemeldingen, enn den du skal sende til. Du vil likevel ha muligheten til å sende den til de arbeidsgiverne du er registrert som ansatt hos via A-meldingen. Disse kommer opp som forslag i den digitale sykemeldingen din. Om arbeidsgiveren din ikke vises i lista må den melde deg inn i et register som NAV henter opplysninger fra. Dette må du selv be arbeidsgiveren din om. Husk å be legen rette opp neste gang du får en sykemelding. Gi også beskjed til arbeidsgiveren din om at legen har skrevet feil.

LES OGSÅ: Jakten på den idielle jobben for en kroniker

Søknad om sykepenger

Den siste delen av papirsykemeldingen kalles del D. Den trenger du for å søke om sykepenger. Den er foreløpig bare digital for de som har en arbeidsgiver. Hvis du ikke har det, må du be om å få papirversjonen fra den som sykemelder deg. Da sender du del D til NAV. Etaten opplyser at de jobber med å utvikle en digital løsning også for de som ikke har arbeidsgiver.

Du skal fylle ut søknad om sykepenger, selv om sykemeldingen din er innenfor de første 16 dagene som arbeidsgiveren dekker. NAV vet ikke om perioden er innenfor arbeidsgiverperioden før søknaden er fylt ut. Dette er fordi søknaden inneholder spørsmål som påvirker beregningen av arbeidsgiverperioden. Hvis søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden sendes den kun til arbeidsgiveren.

NAVs røde logo
Innlogget på nav.no svarer du på noen spørsmål, som de bruker til å beregne sykepengene dine. Foto: Jan Solheim /Scandinavian Stockphoto

Må svare på spørsmålene

Søknader om sykepenger kan som hovedregel først sendes inn når sykemeldingsperioden er over, og vil ikke vises digitalt før endt periode. Hvis du ikke får melding om den digitale søknaden på det tidspunktet, kan du likevel logge deg inn på Ditt sykefravær for å sjekke om den ligger der. Der kan du også se søknader du får tilgang til frem i tid.

Når sykefraværet er over, skal de med arbeidsgiver få en ny melding med lenke til den digitale søknaden om sykepenger. Er sykemeldingen din på mer enn 31 dager, får du flere søknader per sykemelding. Du varsles på SMS og/eller epost når en ny søknad er klar til utfylling.

Innlogget på nav.no svarer du på noen spørsmål, som de bruker til å beregne sykepengene dine. Du må svare på spørsmålene selv om du får lønn fra arbeidsgiveren når du er syk. Det er fordi arbeidsgiveren legger ut for deg og skal ha pengene tilbake fra NAV.

Etaten vurderer din rett til sykepenger – og arbeidsgiverens rett til refusjon – basert på de opplysningene du gir i søknaden om sykepenger. Arbeidsgiveren din må i tillegg sende inn opplysninger om inntekten din. Om du har fylt ut noe feil i søknaden kan du åpne den du har sendt og endre.

LES OGSÅ: Slik finer du fram i paragrafjungelen

Innsending av del D

Om du må levere søknaden på papir skal du ha fått beskjed om det på kvitteringen du fikk etter å ha sendt sykemeldingen. Hvis du ikke finner verken nye eller planlagte søknader på Ditt sykefravær, betyr det at du må søke på papir.

Hvis du mottar sykepenger direkte fra NAV, og ikke via arbeidsgiveren din, skal du sende kravet om sykepenger til NAV Arbeid og ytelser. Fylket du bor i avgjør hvilken adresse du skal benytte.

Du finner oversikt over adressene på nav.no. Merk konvolutten med «D-skjema». 

Om du både er arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende/frilanser må du ha en sykemelding for hver arbeidssituasjon. Inntil videre må du som selvstendig næringsdrivende/frilanser søke om sykepenger på papir.

Hva er forskjellen?

Så hvorfor må man fylle ut og sende inn to ganger når det er en digital løsning?

  • Sykemeldingen (tidligere del C) inneholder informasjon om hvor mye og hvor lenge du er sykemeldt. Den inneholder også punkter fra legen som er viktige for å kunne øke muligheten for å være i arbeid mens man er syk. Sykemeldingen skal helst sendes til arbeidsgiveren første dagen i et sykefravær, slik at oppfølgingen kan starte.
  • Søknaden om sykepenger (tidligere del D) sendes når perioden er ferdig, da gir du opplysninger om hva som skjedde underveis i sykefraværet, for eksempel om du jobbet noe, eller om du tok ut ferie. Opplysningene du gir har betydning for sykepengene NAV utbetaler, skriver de på sine informasjonssider om sykefravær.

Kilde: Nav.no

LES OGSÅ: Kronisk syke kan benytte egenmelding i 16 dager

Kanskje du også liker disse: