Disse tilbys nå en tredje vaksinedose

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert listen over hvilke pasienter som skal prioriteres for en tredje vaksinedose. På listen står blant annet de som bruker en rekke immundempende medisiner.

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har FHI utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer kan ha, og hvilke medisiner de bruker, som gjør at de anbefales en slik tredje dose.

– Denne oversikten over sykdommer og medisiner skal bidra til å raskt gi befolkningen informasjon om de er blant dem som anbefales å ta en 3. dose med koronavaksine, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Må ta kontakt selv

Hun oppfordrer personer som bruker de immundempende medisinene som er i oversikten om å ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen selv, så de kan få vaksine så raskt som mulig. De fleste pasienter dette gjelder skal vaksineres i sin hjemkommune.

– Kommunene beslutter organisering av tilbudet selv, noe som innebærer at noen vil tilby drop-in vaksinasjon mens andre vil ha timebestilling, sier Watle.

Kommunene legger ut informasjon om hvordan de organiserer tilbudet på sine hjemmesider, så sjekk din kommunes nettsider for mer informasjon.

Lang liste

De med inflammatoriske revmatiske sykdommer som bruker betydelig immundempende behandling er blant de som får tilbudet om en tredje vaksinedose. De fagmedisinske miljøene har laget en oversikt over hvilke medisiner dette er. Det gjelder blant annet en rekke biologiske medisiner, metotreksat og prednisolon som mange med inflammatoriske revmatiske sykdommer benytter i sin behandling.

Se bildet for en fullstendig oversikt over listen per 13. september 2021, eller se listen på nettsiden til norsk Revmatologisk forening.

Artikkelen fortsetter etter bildet

Liste immundempende medisiner for 3. dose september 2021
1: Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.
2: Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.
3: Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene. Kilde FHI

Bruker du noen av disse medisinen tar du kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen din, om du ønsker å få den ekstra vaksinen. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

LES OGSÅ MER OM FORSKNINGEN PÅ KORONAVAKSINE OG REVMATISKE PASIENTER I DEN KOMMENDE UTGAVEN AV SPONDYLITTEN

Fagmiljøene har samarbeidet

Listen er laget på bakgrunn av diskusjon i de kliniske forskningsmiljøene innen COVID19-vaksineforskning på personer med immundempende behandling og med representanter fra Norsk Revmatologisk Forening, Norsk Gastroenterologisk Forening, Norsk Nevrologisk Forening, Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi og Norsk Infeksjonsmedisinsk Forening.

Listen er sammenfattet av Guro Løvik Goll (overlege, PhD, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus), Marte Lie Høivik (overlege, PhD, gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus) og Gro Owren Nygaard (overlege, PhD nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus). Det understrekes at listen kan endre seg med endret kunnskapsgrunnlag.

Hvilke andre sykdommer og medisiner som gjør at man blir tilbudt en tredje dose finner du på nettsidene til FHI

Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar finner du på denne lenken.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN – BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE

Kanskje du også liker disse: