Du kan få erstattet sykedager i ferien

Ble du syk i sommerferien kan du kreve å få feriedagene senere i året. Kravet må leveres innen to uker etter at du var tilbake på jobb.

Ferieloven i Norge er sterk, og norske arbeidstakere har gode rettigheter sammenlignet med enkelte andre land. Før måtte man være syk i minst fem eller seks virkedager før man fikk rett på erstatning av tapte feriedager, men for noen få år siden ble dette endret til én sykedag. En slik rettighet kan bety mye, særlig for de som er kronisk syke.

LES OGSÅ: Kronisk syke kan benytte egenmelding i 16 dager

Ikke ny ferie

Det er imidlertid noen krav for at du skal kunne få erstattet tapte feriedager. Det kreves at du er 100 prosent sykemeldt og sykemeldingen må gjelde deg selv og ikke syke barn eller syk ektefelle. Du må også ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten.

Du kan kreve tilsvarende antall feriedager senere i ferieåret, men du kan ikke kreve at du får ta ut ny sommerferie innenfor hovedferieperioden 1. juni-30. september. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver kan gå med på dette, dersom det er gjennomførbart.

Gjelder ikke avspasering

Arbeidstaker må kreve utsettelse så raskt som mulig, normalt cirka to uker etter at arbeidet gjenopptas. Kravet kan gjøres skriftlig eller muntlig, men det kan være smart med en skriftlig henvendelse for å kunne dokumentere kravet i ettertid.

Ung kvinne med vond rygg
Du må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten. Foto: Paul Hakimata/Dreamstime.com Foto: Paul Hakimata

Arbeidsgiver trenger ikke gi utsatt ferie for flere dager enn det sykemeldingen dekker.

Du får heller ikke erstattet dager som er planlagt som avspasering. Avspasering er ikke regulert i arbeidsmiljøloven eller ferieloven, og er kun basert på avtaler mellom partene. Retten til å få avspaseringsdager utsatt må derfor eventuelt følge av avtalen du har med arbeidsgiver.

LES OGSÅ: Du kan mestre sykdom ved å trene mentale muskler

Syk før ferien

Blir du syk før ferien starter, kan du kreve å få ferien utsatt til senere i ferieåret. Dette må du gjøre senest siste arbeidsdag før du skal ta ferie. Retten til ny ferie gjelder bare ved din egen sykdom.

Det har ikke noen betydning om arbeidsplassen din avvikler fellesferie, du har likevel rett til å få utsatt ferie.

Det er du som må kreve å få utsatt ferien. Uten et slikt krav overfor arbeidsgiver, må ferien anses for avviklet selv om du er syk. Du kan velge å utsette hele ferien, eller ta ferie selv om du er syk. For å kunne utsette ferien må du være 100 prosent sykemeldt. Også her trenger du dokumentasjon i form av legeattest/sykmelding.

Sykepenger

At en arbeidstaker har krav på ny ferie senere, betyr ikke nødvendigvis at man har rett til sykepenger for disse sykedagene. Dersom arbeidstakeren ikke fyller vilkårene for å få sykepenger for sykdommen, for eksempel fordi han eller hun har vært på ferie utenfor EØS-området, vil det ikke følge penger med den utsatte ferien. Da vil den ansatte bare ha krav på nye feriedager, men disse blir da uten betaling.

SPONDYLITTEN VEILEDER DEG – BLI FAST LESER DU OGSÅ

Kanskje du også liker disse: