Ekstra reisekostnader med Fritt behandlingsvalg

Dersom du benytter deg av Fritt behandlingsvalg og søker om refusjon for reisekostnader, kan det hende du må betale en mye høyere egenandel enn normalt. Den kan heller ikke skrives på egenandelskortet.

En av Spafo Norges medlemmer har tatt kontakt og forteller at hun måtte betale ekstra egenandel fordi hun benyttet Fritt behandlingsvalg og var på rehabilitering et annet sted i landet enn der hun bor. Den var på 800 kroner tur/retur og var ikke omfattet av frikortordningen. Spondylitten har undersøkt litt, og det virker som det er litt forvirring blant brukerne om egenandelene ved pasientreiser. Noen tror det ikke er egenandel dersom man er på rehabiliteringsopphold, mens noen tror egenandelen bare gjelder reiser i forbindelse med opphold innenlands.

I grupper i sosiale medier har det også blitt beskrevet at noen har fått refundert egenandelen fordi legen hadde skrevet i epikrisen at vedkommende skulle til et spesifikt behandlingssted.

 

Pasientreiseforskriften

Vi tok derfor kontakt med Pasientreiser for å få klarhet i hva som egentlig er regelverket for refusjon av reiseutgifter som pasient. Pasientreiseforskriften §24 regulerer beløpet en pasient må betale i egenandel ved pasientreiser. Der står det:

Ved hver enkelt reise skal pasienten betale en egenandel på kr. 159 hver vei (kr. 318 tur/retur). Når pasienten benytter retten til å velge behandlingssted etter pasient- og brukerrettighetsloven §2-4 utenfor egen bostedsregion, skal pasienten betale en egenandel på kr. 400 hver vei (kr. 800 tur/retur). Pasienten skal likevel bare betale egenandel på kr. 159 hver vei hvis helsetjenesten gis på det nærmeste stedet den kan gis, eller det regionale helseforetaket ikke tilbyr helsehjelpen i pasientens bostedsregion.

Ikke i frikortordningen

– Regelen er altså at det betales en forhøyet egenandel hvis pasienten reiser ut av egen helseregion for å få behandling etter ordningen om Fritt behandlingsvalg. Hvis pasienten er henvist ut av egen region, av en lege som jobber ved et sykehus i egen region, fordi regionen ikke kan tilby pasienten nødvendig helsehjelp, betales det bare vanlig egenandel. Det samme gjelder hvis pasienten har reist til det sykehuset som er geografisk nærmest hans bosted, for eksempel dersom pasienten bor like ved regionsgrensa, forklarer Pasientreiser, og legger til;

– Egenandelen ved Fritt behandlingsvalg er ikke omfattet av frikortordningen, jf. forskrift om egenandelstak 1 §3. Disse egenandelene er derfor ikke med i opptjeningen til frikort.

LES OGSÅ: Automatisk ordning gjør at du får frikortene raskere

Regnes som egenandel

– Stemmer det at dersom legen henviser til et spesielt sted, og dette er anført i epikrisen, skal det ikke betales ekstra?

– Hvis Pasientreiser får dokumentasjon på at pasienten er henvist ut av egen region fordi regionen ikke kan gi nødvendig behandling, betales bare vanlig egenandel. Henvisningen må komme fra en lege ved et sykehus i pasientens bostedsregion. Pasientreiser trenger ikke epikrisen, svarer etaten.

– Det er ikke så lenge siden Spondylitten skrev en sak om egenandeler ved poliklinisk behandling på sykehus. Da var Helsedirektoratet tydelige på at all betaling som ikke kan føres opp på egenandelskortet ikke heter egenandel, men pasientbetaling. Gjelder ikke dette reisekostnader også?

– Begrepet som brukes i pasientreiseforskriften er egenandel, også ved Fritt behandlingsvalg. Pasienten får dekket en del av reisen, men må også betale en del av reisen selv, svarer Pasientreiser.

LES OGSÅ: Slik unngår du avslag på søknad om rehabilitering

Økte egenandeler

Egenandel for en ordinær pasientreise økte med ti kroner, til 159 kr hver vei i 2021. Denne egenandelen går til opptjening av frikort. Egenandelen i forbindelse med Fritt behandlingsvalg ble stående på 400 kroner per vei.

Tidligere besto frikortordningen av egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Fra 1. januar 2021 er det ett felles egenandelstak for alle tjenestene som utløser godkjente egenandeler. Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over 2460 kroner i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt, dersom det er over 200 kroner. Opptjening til frikort omfatter egenandeler til blant annet lege, poliklinikk, medisiner på blå resept, psykolog, pasientreiser, fysioterapeut, rehabiliteringsopphold etc.

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 1-20, men er oppdatert med satser for 2021. Det er kun noen av artiklene fra bladet som legges ut åpent på nett. Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: