Etterlyser nasjonale retningslinjer for psoriasisartritt

Spondyloartrittforbundet Norge mener det er viktig å få på plass nasjonale retningslinjer for å kunne diagnostisere psoriasisartritt. Dette vil bidra til å redusere tiden det tar for å få diagnose og behandling.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

En opplysningskampanje om psoriasisartritt (PsA) har avdekket at det er lang vei til diagnose for mennesker med denne inflammatoriske revmatiske lidelsen.

– I undervisningsmateriellet var det inkludert en spørreundersøkelse, og resultatene viser at noen går over ti år fra de første gang tar opp leddplager med legen, til de får diagnosen PsA, sier Lillann Wermskog, styremedlem i Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge).

LES OGSÅ: Psoriasisartritt – Når hud og ledd rammes

Raskere henvisning

Psoriasisartritt er en vanskelig diagnose å stille, da det ikke finnes en spesifikk diagnostisk test. Mange med psoriasisplager, eller leddsmerter, blir derfor ikke henvist videre til revmatolog etter besøk hos hudlege og fastlege.

– Nasjonale retningslinjer for diagnostisering vil bidra til å synliggjøre sykdommen psoriasisartritt og til at legene raskere ville kunne vurdere om en pasient kan ha det og henviser videre, slik at det er mulig å diagnostisere og starte behandling tidlig, sier Wermskog.

LES OGSÅ: Nye muligheter for å få en spondyloartrittdiagnose

Tidlig behandling

Resultatene fra spørreundersøkelsen i opplysningskampanjen viser også at det er 70 prosent av de med PsA-diagnose som startet med hudsykdommen psoriasis, mens det hos 10-40 prosent begynner med leddsmerter.

Mann med psoriasis på albuer
Hos 70 prosent av de med PsA-diagnose startet symptomene med psoriasis. Foto: Farina6000/Dreamstime.com

– Spafo Norge ser hvor viktig det er for denne pasientgruppen å få redusert tiden det tar å få stilt diagnosen psoriasisartritt. Det er viktig å få raskere behandling. Da kan man bremse utviklingen av sykdommen, og ikke minst gi disse pasientene bedre livskvalitet, sier Wermskog.

LES OGSÅ: Blir du sett av de som behandler deg?

Forebygge

Tidlig behandling er med på å redusere forekomsten av betennelse og forebygger leddødeleggelser og senker risikoen for tidlig død. En norsk studie på pasienter med ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom), en beslektet spondyloartrittlidelse, viser at de som ikke får adekvat behandling for å dempe aktiv inflammasjon i kroppen har en økt risiko på 60 prosent for å dø tidlig.

En helt fersk studie fra USA ble nylig presentert på EULAR 2018. Den viser at både hud- og leddplagene har stor innvirkning på livskvaliteten til pasienter med PsA, deres mulighet til å delta i arbeidslivet og utføre daglige aktiviteter.

Kunnskapskampanjen «Har du psoriasisartritt» ble utført som et samarbeidsprosjekt mellom Spafo Norge, Norsk Revmatikerforbund, Psoriasis- og eksemforbundet og NetHealth. Målet var å øke kunnskap om psoriasisartritt i befolkningen og redusere tiden det tar å få en slik diagnose. Den har fått økonomisk støtte av Novartis.

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID – BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE

  • Psoriasisartritt er en kronisk inflammatorisk leddsykdom. Den rammer først og fremst personer med hudsykdommen psoriasis. Sykdommen innebærer at ett eller flere ledd blir betente og fører til smerte, stivhet og hevelse.
  • Sykdommens alvorlighetsgrad varierer stort. Hos enkelte er sykdommen mild med kun svake leddsmerter. Andre har en svært alvorlig psoriasisartritt som bryter ned og ødelegger leddenes funksjon.
  • 0,1 prosent av Norges befolkning, omtrent like mange menn og kvinner, har i dag diagnosen psoriasisartritt. Cirka 40 prosent av alle med hudsykdommen psoriasis får vondt i leddene. Men av disse er det et mindre antall, cirka 15 prosent, som får diagnosen psoriasisartritt.
  • Psoriasisartritt starter ofte som en hevelse i et mindre ledd, for eksempel i en finger eller tå. Man kan også få inflammasjon i festene til muskler, sener eller leddkapsler, for eksempel i hælens feste.
  • Diagnosen psoriasisartritt stilles som oftest av en spesialist i leddsykdommer, en revmatolog. I tillegg til inflammerte ledd tas det også hensyn til faktorer som for eksempel at noen i slekten har psoriasis, funn av typiske negleforandringer, smerter rundt hælen, leddforandringer som er synlige via røntgen, samt om man kan utelukke sykdommen revmatoid artritt (leddgikt). Tidlig diagnostikk og behandling er viktig, fordi en ønsker å hindre at betennelsen skader ledd, sener og/eller senefester.
  • Alvorlighetsgraden og symptomene kan variere med tiden. Det er viktig med regelmessig oppfølging hos lege, og mange har behov for å gå til både en revmatolog for leddplagene og til en dermatolog (spesialist på hudsykdommer) for psoriasisen. Fysisk aktivitet kan forbedre funksjonen i leddene og minske smertene.

LES MER OM PSORIASISARTRITT HER

  • SpAfo Norge er en frivillig pasientorganisasjon som formidler kunnskap om alle forhold rundt det å leve med spondyloartritt og lignende sykdommer.
  • Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om spondyloartritt – en ny samlebetegnelse for flere inflammatoriske, revmatiske diagnoser: Ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt med leddaffeksjon (også kalt enteroartritt), reaktiv artritt og spondylartropatier hos barn og unge.
  • Vi ønsker å være en støttespiller for de med disse spondyloartrittdiagnosene og gi dem kunnskap som kan gjøre det lettere å mestre det å leve med en slik kronisk sykdom. På denne måten vil vi inspirere og motivere til å gi økt livskvalitet gjennom hele livet.
  • Hovedformålet til organisasjonen er å drive med informasjonsarbeid for både pasienter, pårørende og helsepersonell. Vi gir ut det landsdekkende magasinet Spondylitten og drifter nettsiden www.spondylitten.no.

MER INFORMASJON OM DE ULIKE SPONDYLOARTRITTDIAGNOSENE FINNER DU HER