Få forsker på hudsykdommer i Norge

Det er nesten ingen som forsker på hudlidelser som eksem og psoriasis i Norge, til tross for at dette er plager som rammer mange mennesker.

I følge forskning.no har over 100 000 nordmenn psoriasis, men det finnes svært få norske professorer innen hudsykdommer. Det forskes mindre, publiseres mindre og brukes mindre penger på hudforskning i Norge enn det gjøres i resten av Norden.

Det er også svært få leger i vitenskapelige stillinger. Og de som har tatt doktorgrad innen hud forsvinner fort ut i privat praksis. Hud er et av feltene innen medisinen som passer godt for privat praksis. I tillegg kan privatpraksis gi både mer frihet og vesentlig bedre lønn.

Så når sykehusene ikke kan tilby spennende fagmiljøer eller interessante forskningsprosjekter, er det få grunner til å bli værende. Manglende forskning i Norge gir trolig ikke noe dårligere behandlingstilbud til majoriteten av pasienter, men i mer spesielle tilfeller kan legene her i landet være mindre oppdaterte, skriver nettsiden.

LES OGSÅ: Er utprøvende behandling noe for deg?

Kom ut av skyggen

Psoriasisartritt forskes det imidlertid mer på i utlandet og resultatene presenteres blant annet på den europeiske forskningskongressen EULAR hvert år. I 2015 var det et betydelig større fokus på psoriasisartritt enn tidligere, blant annet om hvorvidt denne diagnosen inngår i diagnosegruppen spondyloartritter.

Et eget team hadde studert forskjeller og likheter mellom PsA og de øvrige diagnosene innenfor spondyloartritt.

Etter dette nevnes PsA oftere og benyttes i studier som sammenligner de ulike spondyloartrittdiagnosene på ulike måter. Det gjennomføres også flere studier knyttet til denne spesifikke diagnosen, som blant annet i en stor befolkningsstudie fra Island i 2016.

Der oppdaget en økt risiko for at psoriasispasienter utvikler psoriasisartritt om de blir utsatt for fysiske skader. Det gjelder spesielt skader som involverer skjellet og ledd.

LES OGSÅ: Har du riktig diagnosekode?

Tilleggssykdommer

I tillegg har det blitt mer og mer fokus på tilleggsplagene som denne pasientgruppen opplever. Forskning bekrefter at tilleggssykdommer er vanlig ved psoriasisartritt, og at de påvirker alvorlighetsgraden av sykdommen.

Noen tilleggslidelser er mer vanlig enn andre blant disse pasientene, noe blant annet en tyrkisk forskningsgruppe fant da de så nærmere på dette.

LES OGSÅ: Psoriasisartritt – Når hud og ledd rammes

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN!

Kanskje du også liker disse: