Fraværsgrensen og kronisk sykdom

Er du under videregående utdanning og kronisk syk trenger du ikke sykemelding hver gang du er for syk til å følge undervisningen.

Den nye fraværsgrensen på ti prosent for elever under videregående opplæring gjelder udokumentert fravær og skal forhindre skulking. Ordningen gjelder ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne. Elever som tar Vg3 alternativ fagopplæring i skole omfattes heller ikke av fraværsgrensen, siden de verken får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

LES OGSÅ: Tilrettelegging av studier

Kronisk syk

Utdanningsdirektoratet har i et rundskriv til ordningen presisert at en legeerklæring og egenmelding er nok til å dokumentere fraværet.

– Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Slik annen type dokumentasjon kan for eksempel være erklæring som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom. Det er rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for annen type dokumentasjon, står det i rundskrivet.

LES OGSÅ: Spondylartropatier hos barn

Mister karakterer

Hovedregelen er at dersom en elev har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, vil eleven miste retten til å få halvårsvurdering med karakter, eller standpunktkarakter. Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær. Det kan for eksempel gjelde stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken.

Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på ti prosent er overskredet, men med en revmatisk diagnose, eller mens man er under utredning, kan det raskt bli for mye fravær.

Det vil derfor være lurt å skaffe seg en slik legeerklæring så tidlig som mulig.

Dokumentert fravær i forbindelse med arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid og hjelpearbeid påvirker heller ikke karakterene og vitnemålet.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN FOR BARE 200 KRONER I ÅRET!

Kanskje du også liker disse: