Har du riktig diagnosekode?

Har du feil diagnosekode i papirene fra legen, kan du miste rettigheter til både fysikalsk behandling, behandlingsreise til utlandet og medisiner på blå resept.

Det har lenge vært varslet at diagnosen Bekhterevs sykdom skifter navn. Selv om det vil ta lang tid før begrepet bekhterev forsvinner, må vi som pasienter begynne å passe på hva som står i henvisninger og søknader vi får med fra legen.

Ryggen på dame med rødt smertefelt markert i nakken
For å få koden M46.8 må det også være affeksjon i andre deler av ryggen, påvist med MR. Foto: Tatyana Gladskikh/Dreamstime.com

Nye diagnostiseringsmuligheter har ført til at det nye navnet er aksial spondyloartritt, men sykdommen får flere koder ut i fra grad av sykdom og om det er funnet røntgenforandringer eller ikke.

Når sykdommer skifter navn

I Norsk Rheumabulletin nummer 2-2013 skriver leder i Norsk revmatologisk forening, Erik Rødevand, om nettopp dette. I Norge har sykdommen lenge hatt navnet Bekhterevs sykdom, også kalt Morbus Bekhterev. I andre land benytter de helt andre navn og på engelsk snakker de om ankylosing spondylitis.

Den medisinske betegnelsen for sykdommen i Norge har vært ankyloserende spondylitt. Diagnosen har blitt fastsatt når visse kriterier er oppfylt (New York-kriteriene). Rødevand henviste til at betegnelsen Morbus Bekhterev ofte er brukt av både pasienter og leger – også for symptomer av samme eller lignende karakter, uten at sykdommen sikkert og objektivt er påvist.

Revmatologen skriver at de senere årene har nye diagnostiske metoder, som MR, gjort det mulig å påvise den underliggende inflammasjonen lenge før den har ført til forandringer som tilfredsstiller diagnosen i henhold til kriteriene. Nye erkjennelser og fremganger skaper også behov for nye begreper og begrepet spondyloartritt (SpA) i ulike varianter er i bruk.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Spondyloartritt

De fleste av oss er vant til å forholde oss til sykdommen som Bekhterevs sykdom. Denne diagnosen utløser en del rettigheter når det gjelder fysikalsk behandling og medisiner på blå resept. Den er også viktig for å få innvilget behandlingsreise til utlandet.

Aksial spondyloartritt omfatter både sykdommen når den oppfyller New York-kriteriene og når den har mange av symptomene, men uten å oppfylle alle disse. Noen ganger skilles det på sykdommen i forhold til sykdomsgrad.

  • Ved radiografisk aksial SpA er sykdommen påvist ved røntgenundersøkelse og bekreftet ved modifiserte New York kriterier.
  • Ved ikke-radiografisk aksial SpA har man ikke inflammasjon eller forandringer på iliosakrelleddene, men fyller ASAS-klassifikasjonskriterier fra 2009.

LES OGSÅ: Nye muligheter for diagnosen spondyloartritt

Forvirrende koder

For å gjøre bildet enda mer komplisert, settes det sykdomskoder, som også legger grunnlaget for rettigheter. Har man radiografisk aksial SpA skal kode M45 settes. Når det gjelder ikke-radiografisk aksial SpA kan denne ha tre forskjellige koder; M461, M468 og M469.

Spondylitten tok kontakt med Rødevand for å få en forklaring på forskjellen på disse.

– M461 er affeksjon bare av iliosakralledd. Ved M468 er det også affeksjon i andre deler av ryggen, påvist med MR. Ved M469 er det forenlige symptomer på spondyloartritt, men ikke påvisbare funn på MR, forklarer han.

ICD-kodeverket er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer.

Kodeverket er et redskap for systematisk klassifisering og registrering av sykdommer og beslektede helseproblemer. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ICD-10 brukes blant annet i rapportering fra spesialisthelsetjenesten til Norsk Pasientregister.

Fysikalsk behandling

Aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom) omfattes av den såkalte diagnoselisten for fysikalsk behandling, som betyr at man bare må betale en egenandel for behandling hos en fysioterapeut eller manuellterapeut med driftsavtale med kommunen. I forskrift om fysikalsk behandling står det om Bekhterevs sykdom: Lidelsen må være påvist ved røntgen, eller være entydig klinisk påvist av spesialist.

Rødevand forklarer at det er litt uklart når lidelsen anses å være klinisk påvist av spesialist, slik at fysikalsk behandling dekkes.

– NAV/HELFO har flere steder signalisert at de godtar M461+8 og evt. 9 som grunnlag for å få dekket fysikalsk behandling.

Skjelett med røde smertefelt i hofteledd
Ved radiografisk aksial SpA bekrefter røntgen betennelse og forandringer på iliosakrelleddene. Foto: Eraxion/Dreamstime.com

Som vi skrev om i Bekhterever’n 3-12 kan man nå få biologisk medisin selv om man ikke har røntgenforandringer, altså ikke-radiografisk aksial SpA. Årlig utarbeides det en anbefaling for valg av medisiner, den såkalte LIS-avtalen.  Disse biologiske medisinene er godkjent for de ulike spondyloartrittene.

Behandlingsreiser til utlandet

Pasienter med diagnosene revmatoid artritt, psoriasisartritt, aksial spondyloartritt og juvenil idiopatisk artritt omfattes av revmaprogrammet ved Behandlingsreiser til utlandet.

Nytt fra 2018 er at de som mangler røntgenforandringene for en klassisk ankyloserende spondylitt M45, men som har klare MR-funn og det som kalles ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, også er kvalifisert for å få tildelt behandlingstur.

Du kan lese mer om kriteriene for tildeling av tur og vanlige spørsmål rundt dette i denne artikkelen.

LES OGSÅ: Kronikerne belastes med nye sykdomsutgifter

Kanskje du også liker disse: