Hva sier forskningen om revmatisme og rus?

Menn med leddgikt kan bli bedre ved å drikke litt alkohol hver dag og bekhterevpasienter i Finland er mer utsatt for død på grunn av ulykker og vold. Forskningen på revmatisme og rus er svært variert.

Bekhterever’n har ikke funnet noen studier som sier noe om hyppigheten av alkoholisme, eller annen rusmisbruk, innenfor gruppen med revmatiske pasienter.

Foto: Dreamstime.com
Foto: Dreamstime.com

LES OGSÅ: Alkoholiker? JEG?!

En nederlandsk studie fra 2013, publisert hos Medline, viser at revmatikere rapporterer at de drikker mindre enn kontrollgruppen, uavhengig av diagnose. Forskerne spekulerer i om alkohol beskytter mot ulike typer artritter, eller om alkoholen kanskje ikke har noen sammenheng med sykdomsutviklingen hos revmatiske pasienter med for eksempel leddgikt, aksial spondyloartritt og psoriasisartritt.

De spekulerer også på om denne pasientgruppen er tilbøyelig til å drikke mindre fordi de generelt føler seg dårligere ved inntak av alkohol. Forskerne fant også ut at alkoholinntaket ikke hadde noe å si for leddødeleggelser.

LES OGSÅ: Nye muligheter for diagnosen spondyloartritt

Rus gir leddgikt?

Personer, hvis foreldre misbrukte alkohol eller stoff, hadde 30 prosent større sannsynlighet for å ha leddgikt i voksen alder, ifølge ny studie fra Kanada. Studien ble publisert i International Journal of Population Research. Der understreket forskerne at det var umulig å fastslå om det er en årsakssammenheng mellom rusmisbruk og leddgikt, siden datamaterialet er hentet fra en befolkningsundersøkelse.

Røyking og alkohol

En amerikansk studie fra 2012 er publisert i Annals of Rheumatic diseases, hvor de fant at leddgiktpasienter som har helsefarlige uvaner, som røyking, har mer sykdomsaktivitet. Forskerne fant også ut at det var et signifikant antall av pasientene som hadde droppet både røyking og alkohol for å bedre prognosen for sykdommen sin.

LES OGSÅ: Den deilige, men farlige rusen

Bedre med alkohol?

En annen studie fra forskere i Sveits i 2010, også publisert hos Medline, indikerer en trend hvor mannlige leddgiktpasienter som drikker alkohol får redusert leddødeleggelser sammenlignet med de som ikke drikker.

Flere og flere studier viser at alkohol i moderate mengder kan gjøre de med leddgikt bedre – det viser forskning på mus og også forskning på mennesker, og deres selvopplevde sykdomsaktivitet og prøvene forskerne tok. I flere av studiene presiseres det at de ser denne effekten best blant de mannlige pasientene, men at den er ganske liten.

En svensk studie viser imidlertid at kvinnene med leddgikt rapporterer om bedre livskvalitet når de drikker, men det gjør ikke mennene.

Vi har ikke funnet at det samme gjelder andre typer revmatisme. Noen typer revmatisme, som for eksempel urinsyregikt, blir helt klart forverret av å innta alkohol.

Noen studier viser at alkoholen reduserer bentettheten i ryggraden, men studiene er stort sett gjort på osteoporosepasienter. Alkoholen hadde ikke innvirkning på hoftebenstetthet eller i nakken.

LES OGSÅ: Revmatikere og sterke smertestillende medisiner

Drikker daglig

En svensk studie publisert i Annals of Rheumatic diseases i 2010 indikerer at spondyloartrittpasienter (SpA) drikker mer når de er rammet av fatigue enn det psoriasisartrittpasienter gjør. Den utmattende trøttheten hos SpA-pasientene var også relatert til stivhet.

Drikkemønsteret hadde også med etnisitet å gjøre. Hvite europeere drakk mest, mens deltagere fra Sørøst-Asia drakk minst. Fem prosent av deltagerne i studien opplyste at de drakk daglig.

Død og ulykker

En finsk studie fra 1998, publisert i British Medical Journal, viser at bekhterevpasienter har større risiko for død og ulykker ved alkoholinntak. Forskerne tror det delvis skyldes sårbarheten i ryggen for benbrudd. Studien inneholdt data om personer som hadde dødd ti år tidligere og som hadde rett på refusjon for spesielle medisiner på grunn av Bekhterevs sykdom.

Dødsattester fra en tidligere studie ble også undersøkt igjen. 14 menn og to kvinner med bekhterev hadde dødd av ulykker og vold. Ni av dødsfallene, tre ulykker, to selvmord og fire alkoholforgiftninger, var alkoholrelaterte. Forskerne mener det er høyere risiko for slike dødsfall hos personer med bekhterev kontra normalbefolkningen i Finland.

I den gamle studien fant de at åtte av 16 dødsfall var alkoholrelatert og konkluderer med at ukontrollert bruk av alkohol er en viktig faktor for de økte dødsfallene på grunn av ulykker og vold.

LES OGSÅ: Når drikker man for mye?

Kanskje du også liker disse: