Kvinner må vente 5 år lengre enn menn på diagnose og behandling

Det tar i gjennomsnitt elleve år for kvinner å få diagnosen Bekhterevs sykdom. Undersøkelsen bekrefter også at flere kvinner er rammet av den smertefulle leddsykdommen enn tidligere trodd, og at disse ofte opplever sterkere smerter enn menn.

Bekhterev Norge mener at økt kunnskap om sykdommen og tidligere diagnostisering er nøkkelen til at flere kan få tidlig behandling og forbli i arbeid. En ny undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for Bekhterev Norge. Hovedfunn i undersøkelsen viser at:

  • Færre kvinner enn menn får diagnose for sine rygg-, nakke- eller hoftesmerter.
  • Tiden det tar fra symptomene oppstår til diagnose er gitt, er lengre for kvinner enn for menn:
    – Gjennomsnittstid er ca 11 år for kvinner og ca 9 år for menn.
    – Forskjellen er størst i aldersgruppen 41-50 år: i snitt ca 11 år for kvinner, og ca 6 år for menn.
  • Kvinner rapporterer om sterkere smerter enn menn.
  • Antall kvinner som oppgir diagnosen Bekhterevs sykdom (61 %) er større enn tidligere antatt.
  • Andelen uten diagnose er større blant kvinner (35 %) enn blant menn (23 %).

LES OGSÅ: Nye muligheter for diagnose med spondyloartritt

– Betennelsen i kroppen ødelegger mye i de årene pasienter venter på å få en diagnose. Mange risikerer å bli uføretrygdet i ung alder. Tidlig diagnostisering og riktig behandling for den enkelte er viktig for at vi skal kunne bidra i samfunnet på lik linje med alle andre, sier leder i Bekhterev Norge, Liv Margot Sviland.

I tillegg til lang ventetid for å få diagnosen er behandlingstilbudet i kommunene begrenset. Ventelistene hos fysioterapeuter er alt for lange. Det er få plasser for kroniske pasienter som trenger langvarig behandling.

– Et amputert behandlingstilbud i kommunen fører til at uopprettelig skade skjer med funksjonstap, redusert bevegelighet og flere på uføretrygd, sier Sviland.

I forbindelse med Verdens Internasjonale Revmatikerdag, arrangerte Bekhterev Norge en konferanse som ble streamet direkte. Her kan du se alle foredragene fra konferansen!

Hold deg oppdatert med Spondylitten! Meld deg inn her!

Kanskje du også liker disse: