Les forsikringsvilkårene grundig når du kjøper reise

Skal du ut og reise, enten på rehabilitering for egen regning eller på ferietur, skal du være klar over at reiseforsikringen din kanskje ikke dekker kostnaden for billettene om du må avbestille turen.

I mange tilfeller har man angrefrist på 14 dager når man kjøper varer, også de man handler over internett. Det har man imidlertid ikke når varen er en reise eller et hotellopphold. Mange har blitt vant til å sette sammen reisen sin selv og kjøper flybilletter og hotell hver for seg, men da er man ikke dekket av det som heter Pakkereiseloven.

– Det er leit når uforutsette hendelser skjer og man ikke lenger trenger reisen. Dersom du kjøper en pakkereise, som betyr at du har kjøpt reise og opphold sammen til en felles pris, har du avbestillingsrett. Det har du ikke når du kjøper reise og hotellopphold separat, forteller Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

Fra og med 1. juli 2018 har vi en ny Pakkereiselov som omfatter både pakkereiser og sammensatte reisearrangementer. Hva som er hva, har betydning for rettighetene dine. Om du kjøpte reisen før 1. juli 2018 er det den gamle Pakkereiseloven som gjelder.

Vær oppmerksom på at i den nye Pakkereiseloven har man fortsatt ikke avbestillingsrett ved sammensatte reiser, med mindre tilbyder selv velger å tilby det. Sett deg nøye inn i vilkårene for slik avbestilling.

Les mer om dette hos Forbrukerrådet.

Dyrt å avbestille

Halsos legger til at det blir dyrere å avbestille en pakkereise jo nærmere du kommer avreisedato. Dersom Utenriksdepartementet anser stedet for utrygt, vil du imidlertid ha rett til å få pengene tilbake av pakkereiseselskapet. Det gjelder for alle typer pakkereiser.

– Har du kjøpt billettene hver for seg har du ikke samme beskyttelse. Da vil rettigheten bli knyttet til om flyreisen er innstilt eller ikke, men vi vet at flyselskap, som en service, har latt folk avbestille ved uro i landet man har kjøpt reise til, sier han.

Gjelder hotellrom også

Det er ikke bare flybilletter dette gjelder. Kjøp av hotellopphold vil også gi samme utfordring om du ikke kan benytte hotelldøgnene. Før kunne man avbestille hotell man har betalt på forhånd, men nå er det vanskeligere. Du må selv sørge for at du kjøper hotellovernatting med avbestillingsmulighet, avbestillingsforsikring, eller sørge for at du har annen forsikring som dekker det.

– Den vanlige reiseforsikringen din vil trolig ikke dekke dette. Bruk et reisebyrå hvor du har avbestillingsmulighet, eller kjøp fullfelxbilletter og hotellrom til full pris, råder Halsos.

Avbestillingsforsikringen dekker når noe uforutsett dukker opp, som akutt sykdom, men ting som er planlagt vil man ikke få dekket. Det kan for eksempel være en operasjon man vet at man skal ha, men ikke har fått endelig dato for når reisen kjøpes.

LES OGSÅ: Ta med deg medisinene når du flytter til utlandet

– Sjekk vilkårene

Det kan være mange grunner til at man må avlyse en forhåndskjøpt reise, som for eksempel dødsfall i familien, skilsmisse, sykdom, endringer i forbindelse med arbeidsoppgaver og oppsigelse av arbeidsforhold. Det er derfor viktig å lese forsikringsvilkårene godt, så du vet hvor godt du er forsikret om du må avlyse turen din.

Bilde av et Mastercard
Bruker du kredittkort til å kjøpe reisen bør du lese vilkårene for avbestilling nøye. Foto: Pexels.com

Mange er også dobbeltforsikret når de kjøper reiser, fordi de betaler billettene med kredittkort, samtidig som de har en helårs reiseforsikring. Hvilke regler som gjelder er vi forbrukere ikke så flinke å sjekke før vi handler.

– For å vite hva du har rett på må du sjekke vilkårene til begge reiseforsikringene. De vanligste dekker tyveri og hjemreise ved sykdom. Det er vilkårene som bestemmer hva du har rett på, sier Halsos.

Kredittkort

Kredittkort er en smart måte å kjøpe reiser på, men man har som regel ikke avbestillingsmulighet ved bruk av en slik betalingsform, selv om kredittkortselskapet annonserer med at en reiseforsikring er inkludert.

– Kjøper man billigbilletter og billetter med rabatt vil man ikke ha mulighet til å avbestille, det er dermed en sjanse man tar. Det er også viktig å være klar over at en avbestillingsforsikring som regel bare er knyttet til sykdom og ikke gjelder om utgangspunktet for reisen er borte. Det er en risiko som alle reisende utsetter seg for når de kjøper billetter. Noen ganger skjer ting, og man må ta høyde for det. Mange tar veldig lettvint på det, men en reiseforsikring via kredittkort er ikke det samme som forsikring fra de store selskapene. Det er viktig å være klar over at en reiseforsikring i hovedsak gir deg hjelp om du blir utsatt for tyveri og du får hjelp når du er syk, samt transport hjem, men den åpner sjelden for at du kan angre på en reise, sier forburkereksperten.

LES OGSÅ: Spør legen om ryggsmerter som har vart en stund

Risikable reisemål

Forsikringsvilkårene spesifiserer når en avbestillingsforsikring trer i kraft. Hos noen selskap står det for eksempel at avbestillingen dekkes når det på tidspunktet da reisen starter er farlig å reise til reisestedet. Alle forsikringsselskapene slutter seg til Utenriksdepartementets (UD) vurdering av hvilke områder det frarådes å reise til. Selv om UD ikke fraråder reise til området, kan selskapet avtale med sikrede at avbestillingsdekningen skal gjelde. Dette er aktuelt hvis det er forbundet med overhengende fare for liv eller helse å oppholde seg i det aktuelle området.

Det har skjedd noen ganger at offentlige tildelte behandlingsturer til utlandet har blitt kansellert, for eksempel på grunn av krigshandlinger i landet man skal reise til. Det skjedde i gamle Jugoslavia på begynnelsen av 90-tallet. I februar 2017 ble alle reisene til Tyrkia kansellert, fordi ledelsen ved Oslo Universitetssykehus mente at det var for risikabelt å sende pasienter og ansatte til et land hvor det hadde vært flere terroraksjoner de siste årene.

Tidligere Jugoslavia på begynnelsen av 90-tallet ble det frarådet å reise til, da krigen brøt ut. Selv om kanselleringen av reisene til Tyrkia var en uforutsett hendelse for dem det gjaldt, har UD ikke frarådet å reise dit. Om du har fått tildelt en offentlig behandlingsreise til utlandet vil du ikke lide økonomisk om den skulle bli avlyst.

For mange er imidlertid fire uker lenge å være borte fra familien, så noen velger å få dem på besøk under deler av oppholdet og kjøper billetter til dem fra eksterne reiseselskap. Det kan bli svært dyrt om behandlingsreisen ikke skulle bli noe av. I vilkårene til mange av forsikringsselskapene står det at de ikke dekker billettutgifter når reisens formål ikke lenger er til stede.

Det betyr at dersom man hadde kjøpt billetter til familien som skulle komme på besøk under behandlingsreisen, ville reiseforsikringen ikke dekke billettutgiftene uten at det var spesifisert i vilkårene.

LES OGSÅ: Behandlingsreiser er nyttig og lønnsomt

Klage på en forsikringssak

Om du er uenig i avgjørelsen til forsikringsselskapet har du mulighet til å klage. Før du sender den må selskapet ha ferdigbehandlet saken. Gjelder klagen pakkereise skal den sendes til Pakkereisenemnda. Forsikringsklager når det gjelder andre typer forsikringssaker og reiser skal sendes til Finansklagenemnda. Klagen kan sendes via et skjema på internett. Forsikringsselskapene har ikke plikt til å følge vedtak fra nemndene, men de aller fleste gjør det.

Det er tilstrekkelig at du gir en kort forklaring over hva du mener selskapet har gjort feil, og hvilket resultat du ønsker i saken. Du må oppgi skadenummer hos forsikringsselskapet du ønsker å klage på, og gjerne også navnet på saksbehandleren som har hatt ansvaret for saken din. I klageskjemaet kan du laste opp relevante dokumenter, og det er en fordel om du sender dem en kopi av avslagsbrevet du har fått fra forsikringsselskapet. Klagen anses som et samtykke til at de kan kontakte selskapet, og til at klagen med eventuelle vedlegg kan oversendes til selskapet.

LES OGSÅ: Klimarehabilitering gir god effekt

Saksgangen for klagesaker

Når de har mottatt klagen din, oversender de kopi av klagen med eventuelle vedlegg til forsikringsselskapet du har klaget på. De ber om å få oversendt alle dokumentene i saken, samt en kommentar til klagen din. Selskapet gis en frist på tre uker til å svare på henvendelsen, og nemnda følger opp saken dersom selskapet ikke svarer innen fristen.

Etter at de har mottatt svar fra selskapet, vil du få oversendt en kopi av tilbakemeldingen, slik at du har anledning til å kommentere saken før klagen blir vurdert. Du vil få en frist på 14 dager til å komme med kommentarer, eller ettersende nye dokumenter. Merk at alle henvendelser de mottar blir sendt i kopi til motparten med anledning til å gi ytterligere kommentarer.

Sekretariatet i Finansklagenmenda har så 90 dager på seg til å komme med en uttalelse. Hvis du får avslag av sekretariatet, kan du innen tre uker be om nemndbehandling. Dersom du får medhold i nemnda, gis selskapet en frist på tre uker til å gi beskjed dersom avgjørelsen ikke aksepteres.

På nettsidene til Forbrukerrådet finner du mer informasjon om hva du bør tenke på før du bestiller en pakkereise, og rettighetene dine hvis reisen ikke blir som forespeilet.

SPONDYLITTEN FOKUSERER PÅ DINE RETTIGHETER – BLI FAST LESER I DAG!

Kanskje du også liker disse: