Mann måler livvidden med målebånd
Foto: Dreamstime

Livsstilsfaktorer påvirker psoriasisartritt

En britisk forskningsundersøkelse finner forskjeller i livsstilsfaktorer hos personer med psoriasisartritt, psoriasis og den generelle befolkningen.

Psoriasisartritt (PsA) er en kronisk inflammatorisk artrittassosiert sykdom med tilstedeværelse av psoriasis. Livsstilsfaktorer som alkoholkonsum, kroppsmasseindeks (BMI) og røyking er blitt rapportert å øke risikoen for både psoriasisartritt og psoriasis. Dette er også risikofaktorer som bidrar til hjertesykdom.

LES OM FLERE VANLIGE TILLEGGSLIDELSER VED PSORIASISARTRITT HER

Høyere vekt

Målet med en britisk forskningsundersøkelse har vært å sammenligne livsstilsfaktorer hos individer med psoriasisartritt, psoriasis og en kontrollgruppe, og deretter vurdere assosiasjonen mellom sykdommene. Sammen med livsstilsfaktorene undersøkte man også i forhold til høyde og vekt.

862 personer med PsA og 4761 personer med psoriasis ble vurdert opp mot en stor database med nesten en halv million friske kontrollpasienter.

Sammenlignet med disse hadde både personer med psoriasisartritt og personer med psoriasis uten leddsykdom høyere BMI.

LES OGSÅ: Hoftesmerter kommer ikke fra hoften

Røyker mer

Høyt blodtrykk var mer utbredt hos personer med PsA og psoriasis enn i den generelle befolkningen. Personer med psoriasis røykte oftere og mer enn de andre i undersøkelsen. Innad i pasientgruppene så man også forskjeller. For personer med PsA var det mindre sannsynlig å nyte store mengder alkohol. Sammenlignet med personer med psoriasis hadde personer med PsA høyere BMI og mindre sannsynlighet for å bruke tobakk og store mengder alkohol.

– Resultatene bidrar til bedre forståelse av hvorfor PSA-pasientene rapporterer lavere livskvalitet, oppsummerer forskerne.

FØLG MED PÅ MER FORSKNING OM SPONDYLOARTRITTER I SPONDYLITTEN

Kanskje du også liker disse: