Metotreksat skal bare tas én gang i uken

Feil dosering av metotreksat kan gi fatale følger. Statens Legemiddelverk har tidligere gått ut og advart om dette og det er iverksatt tiltak for å hindre dødsfall.

Stadige meldinger om overdosering av metotreksat gjør at sikkerhetskomiteen (PRAC) hos de europeiske legemiddelmyndighetene EMA har satt i gang en granskning når det gjelder feildosering av dette legemiddelet.

– Feilene skjer ved at pasienter på egenhånd, eller på grunn av helsepersonellfeil, tar medisiner daglig i stedet for kun en gang i uken, sier Legemiddelverkets fagmedisinske direktør, Steinar Madsen til Dagens Medisin.

LES OGSÅ: Husk medisinene ved hjelp av apper

Leddgiktpasient døde

Statens Helsetilsyn opprettet i 2016 en tilsynssak der en sykehjemspasient brukte 10 mg metotreksat en gang per uke mot leddgikt. Under sykehusopphold ble behandlingen stanset, men ved utskrivning til sykehjemmet ga sykehuslegen muntlig beskjed til de pårørende om at behandlingen skulle starte opp igjen. De pårørende ga beskjeden videre til sykehjemmet. Sykepleier på sykehjemmet ringte sykehuslegen og fikk bekreftet behandling «10 mg x 1», og ga pasienten 10 mg per dag, inntil pasienten fikk magesmerter, diaré, blemmer i munnen og sårinfeksjon. Pasienten døde på grunn av benmargssvikt som skyldtes feilbehandling med metotreksat.

Sykehuset erkjente at det var en feil at det ikke ble presisert at legemiddelet skulle tas en gang per uke. I ettertid har de gjort endringer i prosedyre for forskrivning, sykehusapotekets merking og laget et lommekort for høyrisikolegemidler.

Helsetilsynet konkluderte med at sykehuset hadde brutt lovkrav til forsvarlig behandling. De mente det var uforsvarlig at den polikliniske ordinasjonen skjedde kun muntlig og at dosering ikke ble angitt entydig. De ba sykehuset gjennomføre opplæring og andre ytterligere tiltak for å sikre riktig ordinasjon.

LES MER OM BEHANDLING AV SPONDYLOARTRITTER HER

Dødelig forgiftning

Det er omlag 35 000 pasienter som benytter metotreksat i Norge. Madsen påpeker at det ved daglig dosering i kun noen få dager kan oppstå en alvorlig eller dødelig forgiftning.

– Det er sannsynligvis umulig å unngå denne typen hendelser fullstendig. Alle pakninger er nå merket med en advarselstekst om at legemidlet må kun gis en gang i uken. Også etter at denne advarselen ble innført har det vært dødsfall i Norge. Ferdigfylte sprøyter til injeksjon vil nok kanskje være et sikrere alternativ enn tabletter, men det krever mer ressurser og er mye dyrere, sier han til Dagens Medisin.

En vifte med sprøyter
Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

Dosering

Metotreksat kan gis som tabletter eller som injeksjon. Medisinen skal doseres kun én dag per uke, og doseringen er den samme enten det tas som tabletter eller som injeksjon.

– Vanlig dose er 3-10 tabletter a 2.5 mg (dvs. 7.5-25 mg) tatt samtidig på denne ene ukedagen. Eventuelt kan dosen fordeles på to-tre doser i løpet av ett døgn. Tablettene tas med eller uten mat, med minst ett glass vann, skriver Norsk Revmatologisk forening i sin pasientinformasjon.

Injeksjonen kan gis som ferdigfylt sprøyte eller ferdigfylt penn. Vær oppmerksom på at disse finnes i flere styrker. Medisinen finnes også i hetteglass, hvor man trekker opp medisinen selv med en sprøyte.

– Vanlig dose er 7.5-25 mg per injeksjon, satt enten i underhuden (subcutant) eller i øverste lag av muskulaturen (intramuskulært). Du vil få instruksjon slik at du kan sette denne ferdigfylte sprøyten/pennen selv. Dersom det er aktuelt å bruke metotreksat injeksjon fra hetteglass skal injeksjonen settes av lege eller sykepleier, skriver Fagrådet.

Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha. Du må ikke endre dosen uten å ha snakket med legen.

LES OGSÅ: Disse biologiske medisinene er godkjent for de ulike spondyloartrittdiagnosene

Uønskede virkninger

De fleste medisiner har noen bivirkninger, men det betyr ikke at alle får det. Kontakt lege dersom du merker uønskede eller uvanlige reaksjoner for deg. Når det gjelder metotreksat opplyser Fagrådet blant annet om disse bivirkningene:

  • Uvelhet, kvalme og nedsatt matlyst kan forekomme. Ta dette opp med legen dersom det blir plagsomt. Noe sjeldnere ses hodepine og svimmelhet.
  • Leveren kan påvirkes. Det anbefales derfor å være forsiktig med samtidig bruk av andre stoffer som kan påvirke leveren, for eksempel alkohol og store doser paracetamolholdige smertestillende legemidler (Paracet, Pinex, Panodil, Paralgin forte, Pinex forte, Codaxol, m.fl.).

Enkelte av bivirkningene av metotreksat kan motvirkes noe av folsyre. De fleste pasienter anbefales derfor å ta folsyre under metotreksatbehandling. Vanligvis brukes da folsyretabletter på 1 mg tabletter som doseres etter avtale med legen. I de nasjonale retningslinjene for behandling med metotreksat ved revmatologisk sykdom står det at selv store mengder folsyre ikke vil reversere effekten av metotreksat. Folsyretilskudd kan dermed gis daglig, så det blir enklere for pasienten.

Forsiktighetsregler

Dersom du bruker andre legemidler er det noen ting du bør være oppmerksom på.

  • Unngå å kombinere metotreksat med visse antibiotika, som for eksempel trimetoprim (mot urinveisinfeksjon) eller sulfa- eller trimetoprimsulfa-preparater, da det kan gi økt fare for bivirkninger.
  • Samtidig bruk av betennelsesdempende midler (NSAID/COX-2 hemmere) og metotreksat kan i enkelte tilfeller påvirke nyrefunksjonen. Bruk derfor ikke større doser betennelsesdempende midler enn legen har anbefalt. Snakk alltid med lege eller farmasøyt før du bruker midler av type Ibux, Ibumetin, Naproxen og lignende.
  • Undersøk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.
  • Unngå jevnlig bruk av alkohol, og ha et så lite inntak som mulig.

LES OGSÅ: Revmatikere er dårlig egnet som blodgivere

Ved infeksjon og operasjon

Lege må vurdere om du skal ha et opphold i metotreksatbehandlingen om du får en infeksjon. Hvis en operasjon er planlagt må lege vurdere om du bør ha en pause med metotreksat.
Snakk også med legen din om vaksiner. Det anbefales at man unngår levendebaserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) er ikke-levende basert og kan brukes.
Unngå å bli gravid eller amme når du tar behandling med metotreksat. Slik behandling bør avsluttes tre måneder før ønsket svangerskap. Metotreksat kan påvirke produksjonen av sædceller i form av redusert antall og forandret utseende, noe som kan påvirke fertiliteten. Produksjonen av sædceller vil normaliseres igjen når menn slutter med legemiddelet. Nyere studier har ikke gitt holdepunkter for at bruk av metotreksat rundt tidspunkt for befruktning er skadelig for fosteret.

Gode råd

Følg opp de avtalte blodprøvekontrollene, sjekk med legen hvor ofte du skal ta disse. Ved oppstart eller ved doseendring er det vanlig å ta relativt hyppige blodprøver, for eksempel hver 14. dag eller en gang per måned. Senere tas de sjeldnere. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene. Du er selv ansvarlig for å følge opp dette.

FÅ NYTTIG KUNNSKAP – BLI MEDLEM OG FAST LESER AV SPONDYLITTEN

Kanskje du også liker disse: