Radonbehandling for bekhterevpasienter

Radonbehandling er en omstridt behandlingsform. Likevel er det tusenvis som hvert år utsetter seg for den radioaktive edelgassen, fordi den blant annet gjør bekhterevsymptomene bedre.

Den internasjonale bekhterevorganisasjonen ASIF skriver om radonbehandling i ett av sine nyhetsbrev. Artikkelen oppsummerer en rekke studier gjort angående radonbehandling på bekhterevpasienter og den medisinske effekten behandlingen har hatt. Bak oppsummeringen står professor Dr. Albrecht Falkenbach fra Østerrike, Dr. N. J. G. B Wolter fra Nederland og professor Dr. Manfred Herold fra Østerrike.

Toget i radongrotte
Pasientene går om bord i et tog som frakter dem til de fire ulike stasjonene. Foto: Bad Gastein

– Ingen annen naturbehandling er så kontroversiell som edelgassen radon. Motstridende meninger har både kommet fram i media og blant eksperter. Den offentlige diskusjonen er dessverre ofte mer basert på følelser enn fakta. Frykten for mulige skader på lang sikt settes opp mot euforisk tilslutning av pasientene selv, skriver artikkelforfatterne.

LES OGSÅ: – Tar ikke radonbehandling for moro skyld

Kjent i århundrer

Kunnskapen om effekten av radonbading i enkelte helsekurbad har vært kjent i århundrer. Som oftest har man sett den gode effekten av radonterapi hos de med revmatiske sykdommer. Selv om denne suksessen har vært dokumentert lenge i litteraturen, er spørsmålet om virkelig effekt nylig blitt gjenstand for ny granskning.

Motstanderne av denne behandlingsformen begrunner det blant annet med at man ved eksponering av radon kan utvikle lungekreft. Denne formen for behandling er mye brukt i blant annet Østerrike, Tyskland, USA og Tsjekkia.

Legene har sett på studier gjort på pasienter som har hatt behandlingsopphold i Bad Gastein, nær Salzburg i Østerrike. I 1940-årene gravde gruvearbeidere seg opp til 2 500 meter inn i fjellet ved Gastein-dalen. Etter ca. 1 800 meter kom de over en plutselig temperaturstigning og luftfuktighet. Grotten lå ca. tre km over radonkilden til Bad Gastein. Damp inneholdende radon ble filtrert gjennom lag av sten og inn til grotten og dannet et typisk mikroklima.

LES OGSÅ: – Bruken av radon skal være berettiget

Inhalasjon

– Grunnen til at mange leger er kritiske i deres vurderinger av denne terapien, er trolig at vår kunnskap om hvordan dette egentlig virker fortsatt er spekulativ. Mange leger har lært at man skal frykte radon selv i små doser, skriver de.

En spesiell form for radonterapi er inhalasjon av den radioaktive edelgassen i termalgrotter. Professor Albrecht Falkenbach har tidligere jobbet som seniorlege ved dette behandlingsstedet.. De siste tiårene har det viktigste arbeidet for dette kurstedet vært behandling av bekhterevpasienter.

LES OGSÅ: Ledsager på behandlingsreise

Tog inn i fjellet

Normalt får man ti til tolv behandlingsøkter over en periode på tre til fire uker. Etter en legesjekk og gjennomgang av pasienthistorien, går pasientene om bord i toget og blir fraktet til den første stasjonen. Temperaturen og luftfuktigheten stiger jo høyere stasjon i grottesystemet man kommer til. Det samme gjør konsentrasjonen av radongass, opp til 165 becquerel per liter luft.

I de påfølgende behandlingene besøker man høyere stasjoner steg for steg, opp til stasjon fire, som har den høyeste temperaturen og luftfuktigheten. Der er temperaturen på 41,5 grader og luftfuktigheten på 95 prosent. Den første stasjonen har 38 grader og en luftfuktighet på 70 prosent.

En behandling varer i en time og de første 45 minuttene ligger man. Det er anbefalt å hvile i minst 30 minutter etter hver behandling.

I tillegg til radonterapien får pasientene fysikalsk behandling og massasje. Pasientene blir undersøkt både før, under og etter behandlingsopplegget, og de følges av en lege når de entrer behandlingsgrottene inni fjellet.

Bevegelighet

En studie har fulgt 140 pasienter og målt bevegeligheten til bekhterevpasientene før og etter radonbehandlingen. Pasienter med alvorlig Bekhterev, og mindre enn tre cm brystutvidelse, fikk delta. Det ble valgt ut 116 menn og 24 kvinner i en gjennomsnittsalder på 54,8 år. 99 av dem benyttet betennelsesdempende medisiner og tre benyttet kortison. I gjennomsnitt hadde disse gjennomført ni slike behandlingsopplegg tidligere.

Denne gangen var de gjennom ti behandlinger og endte som regel ved stasjon tre. 44 av pasientene deltok også i individuell trening eller gruppetrening. Seks hadde radonbad og seks hadde undervannsterapi. 71 av pasientene fikk massasje og 67 gjorde vanngymnastikk.

Dame i badekar med undervannsmassasje
Noen fikk undervannsterapi. Illustrasjonsfoto: Privat

Generelt opplevde pasientene en signifikant bedring ved undersøkelse av avstanden mellom hodet og veggen, hoderotasjon og brystutvidelse. Smerten i iliosacralleddene ble bedret for seks av 24 tilfeller.

59 prosent av pasientene følte de hadde bedre bevegelighet etter behandlingen og 12 prosent følte seg verre. De resterende 29 prosentene merket ingen forskjell. Å komme til en varmere og mer fuktig stasjon hadde ingen innvirkning på resultatet.

LES OGSÅ: Klimabehandling ved Dødehavet

Betennelsesaktivitet

I en annen studie ga 271 pasienter tillatelse til å måle betennelsesaktiviteten mens de var under behandling. I tillegg ble bevegeligheten målt. 261 pasienter fullførte studien. Blodprøver ble tatt før første behandling, før den femte eller sjette behandlingen og før den siste behandlingen.

Pasientene ble også spurt om å fylle ut et spørreskjema angående hvordan de følte seg den følgende uken.

Resultatene viste at både senkningen og betennelsesaktiviteten ble signifikant bedre etter både den andre og tredje undersøkelsen. Man så også en forbedring på spørreskjemaene til pasientene.

Lungekapasitet

I en tredje studie har man sett på lungekapasiteten ved denne type behandling. 100 pasienter deltok og de hadde mindre enn tre cm utvidelse av brystkassen. Man så ingen signifikante resultater i denne studien. Det at pasientene hadde tendensen til å benytte mellomgulvets sammentrekninger for å puste, betydde at radoninhalasjonen ikke var så suksessfull som for enkelte lungesykdommer. Så selv for de som hadde bedring i utvidelsen av brystet, hadde behandlingen ingen effekt på lungekapasiteten.

Subjektive pasienterfaringer

Den fjerde studien de østerrikske og nederlandske legene omtaler, er hvordan pasientene selv bedømmer behandlingen. Bekhterevpasienter, som hadde hatt minst seks behandlingsopphold, ble bedt om å fortelle om sine opplevelser med radonterapi. 52 pasienter deltok i denne studien og 24 av dem opplevde symptomer i perifere ledd i tillegg til smerter i ryggraden.

42 av pasientene deltok i fysikalsk behandling ved siden av radonbehandlingen og 29 hadde massasje.

24 av pasientene fortalte at de hadde begynt minst én av radonoppholdene i forbindelse med en oppblomstring av sykdomsaktiviteten. 23 av disse merket en bedring når det gjaldt smerter etter behandlingsoppholdet, mens én pasient rapporterte om økt smerte.

20 av pasientene fortalte om økt ubehag i behandlingsfasen og 17 rapporterte om økt smerte i løpet av behandlingsoppholdet. 17 stykker fortalte at de hadde større smerter under deler av oppholdet. De 15 resterende pasientene hadde aldri opplevd økt ubehag i løpet av behandlingen.

Den største reduksjonen i smerte var ikke under behandlingsoppholdet, men etterpå. Smertenedgangen varte for rundt seks måneder for de fleste pasientene. 90 prosent fortalte at de kunne redusere medisindosene etter denne typen terapi.

LES OGSÅ: Kastrering var behandling for spondyloartritt

Sammenligning

Radonbehandlingen er også sammenlignet med lignende rehabiliteringsprogram uten radon i Nederland. 50 nederlandske pasienter, som hadde deltatt i radonbehandling tidligere, ble valgt ut tilfeldig. 50 andre tilfeldige, nederlandske bekhterevpasienter ble invitert til å få behandling på et nederlandsk rehabiliteringssenter. Der bestod opplegget av ordinær behandling fra leger, psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter, samt pasientundervisning.

36 i radongruppen returnerte spørreskjemaene og 34 fra rehabiliteringsgruppen returnerte sine. Varigheten på effekten av behandlingen var lik i begge gruppene, med et gjennomsnitt på seks måneder.

LES OGSÅ: Fant sin egen rytme og indre balanse

Bedring i nakkerotasjon

– For pasienter med sammenvoksinger i ryggraden kan man ikke forvente en bedring i bevegeligheten. Men man ser god bedring særlig i nakken og for hoderotasjon. Pasientene ga også uttrykk for at de etter endt behandling følte seg løsere i skulder- og nakkeregionen. Den smertelindrende effekten er trolig årsaken til bedringen i bevegeligheten hos de andre pasientene, oppsummerer legene.

Symptomer som hodepine, svimmelhet og kvalme oppleves ofte av pasienter som får radonbehandling, men dette er sjelden rapportert av bekhterevpasientene. Spørreskjemaene viste at den største smertelindringen kom en til to måneder etter at pasienten dro hjem.

Legene anbefaler pasienter med aktiv bekhterev å ta denne typen behandling en gang i året. For noen kan det være nødvendig med to ganger per år. 2 800 bekhterevpasienter gjennomgår denne behandling i hvert år i termalgrottene i Bad Gastein.

Artikkelen sto på trykk første gang i Bekhterever’n 1-09

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID – BLI LESER AV SPONDYLITTEN FOR 200 KRONER I ÅRET

FAKTA OM RADON

Radon er en usynlig og luktfri edelgass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Ved standard trykk og temperatur er radon fargeløs, luktfri og smakløs, men under smeltepunktet blir den lysegul til oransje i farge. Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er en giftig gass som kan føre til lungekreft.

Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3).

Kilder: Wikipedia og Statens strålevern

Kanskje du også liker disse: