Røyking og jobben din påvirker nivå av betennelse

Hvilken type jobb røykere med aksial spondyloartritt har kan ha betydning for hvor mye betennelse de lever med. En gruppe europeiske forskere har funnet at de med fysisk krevende arbeid har mer inflammasjon enn de med mindre belastende jobber.

Resultatene er hentet ut fra en stor studie kalt DESIR Cohort, og fem år med oppfølging av en gruppe axSpA-pasienter. Studien har fått mye oppmerksomhet, og ble blant annet presentert på den store revmatologikongressen ACR i 2019.

Forskerteamet bak røykestudien
Flere fra forskerteamet var på ACR 2019 for å presentere funnene om risikoen ved røyking og fysisk krevende arbeid. Foto: Elisabeth O. Nilsen

Det har i lang tid blitt vist gjennom en rekke studier at røyking i seg selv påvirker sykdomsaktiviteten hos de som lever med inflammatorisk revmatisk sykdom. Også denne presentasjonen trakk fram at røyking generelt var signifikant assosiert med betennelse og forandringer på iliosakralledd (IS-ledd) hos alle pasientene, uavhengig av sosioøkonomiske faktorer og andre potensielle faktorer.

Det nye var imidlertid at de gjennom disse fem årene fant at type yrke og utdannelse hadde betydning for nivået av inflammasjon.

Blåsnipparbeidere

Det var inkludert 425 deltagere med axSpA i studien. Litt over halvparten var menn. 40 prosent av deltagerne var røykere. 68 prosent av kohorten ble klassifisert som blåsnipparbeidere. Det vil si en som utfører manuelt- eller teknisk arbeid, som i en fabrikk eller i tekniske vedlikeholdsfag, med mye fysisk arbeid. Resten ble vurdert til å være hvitsnipparbeidere, som utførte ikke-kroppslig arbeid, vanligvis bak et skrivebord.

Forskerne sammenlignet så røyking opp mot alder, kjønn, etnisk opphav og hvilket yrke man hadde. De undersøkte også faktorer som økonomisk status, høy eller lav utdannelse, sivilstatus og om man hadde barn. Så sammenlignet de dette i forhold til mengden betennelse og leddskader, som ble avdekket via MR-undersøkelser og vanlige røntgenbilder.

LES OGSÅ: Behandlingseffekt på leddødeleggelser tar tid

Kroppsarbeid og røyk

– Det er en sterk assosiasjon mellom røyking og betennelse i IS-ledd over tid hos axSpA-pasienter med blåsnippyrker og lav utdanning. Dette er uavhengig av andre sosioøkonomiske faktorer, systemisk betennelse og behandling. Disse funnene antyder at arbeid med mekanisk stress forsterker effekten røyking har på aksial betennelse hos denne pasientgruppen, skriver forskerne i sin konklusjon.

Mengde mennesker på postertour på ACR
Studien har fått mye oppmerksomhet, blant annet på ACR. Illustrasjonsfoto: Elisabeth O. Nilsen

De skriver også at det ikke ble funnet noen signifikant sammenheng mellom røyking og inflammasjon eller leddskade i selve ryggsøylen.

– Dette er muligens på grunn av de begrensede bildeendringene i denne kohorten, forklarer de.

Denne artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 4-21. Det er kun noen av artiklene fra medlemsbladet til Spafo Norge som legges ut åpent på nett.

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: