Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

Få kan benytte ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter, men visste du at du kan sette opp fradrag på skattemeldingen om du ikke klarer å jobbe fulltid?

Særfradraget gjelder for de som har lettere nedsatt ervervsevne. Dette gjelder bare for skattytere som har nedsatt ervervsevne av en så lett karakter at det ikke gir rett til uføretrygd eller andre offentlige stønader.

– Særfradrag etter denne bestemmelsen kan for eksempel gis skattytere som bare klarer å være i inntektsgivende arbeid en del av dagen. Det er ingen betingelse at den nedsatte ervervsevnen har påført vedkommende uvanlig store kostnader, står det på Skatteetatens nettsider.

Særfradraget føres i post 3.5.3 i skattemeldingen og er på maksimalt 9180 kroner.

LES OGSÅ: Arbeidsfokus hindrer ny særfradragsordning for sykdomsutgifter

Dokumentasjon

Fradraget gis etter en samlet økonomisk vurdering. Dersom du er gift vil også ektefelles inntekts- og formuesforhold tas med. Tilsvarende gjelder for registrerte partnere og meldepliktige samboere.

Mann kikker under en sparegris etter penger
Særfradraget gjelder for de som har lettere nedsatt ervervsevne. Foto: Gradts/Dreamstime.com

Du har ikke krav på særfradrag på grunn av inntektsnedgang hvis din og din ektefelles samlede økonomiske stilling er tilstrekkelig til å dekke alminnelig levestandard. Du må kunne vise frem legeattest hvis Skatteetaten ber om det.

LES OGSÅ: Særfradraget for store sykdomsutgifter gjelder fortsatt for noen

Inntekten reduseres

Dette særfradraget gis ikke i tillegg til særfradrag for uførhet i post 3.5.1, eller særfradrag for uvanlig store sykdomskostnader i post 3.5.4.

Denne typen inntektsfradrag betyr ikke at du får igjen hele fradraget når skatteoppgjøret kommer. Summen som føres opp i skattemeldingen reduserer inntekten din, og du får dermed igjen det du har betalt i skatt på dette beløpet. Som regel er skattesatsen 28 prosent på slike fradrag.

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID MED FAMILIEMEDLEMSKAP TIL BARE 50 KRONER

Kanskje du også liker disse: