Skatt

 • Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

  Få kan benytte ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter, men visste du at du kan sette opp fradrag på skattemeldingen om du ikke klarer å jobbe fulltid?

 • Skatt på etterbetaling av trygdeytelser og pensjoner

  Får du etterbetalt penger i forbindelse med offentlige eller private pensjoner og ytelser, må du beregne å betale en god del i skatt av beløpet. Skattebeløpet avgjøres av hvilken ytelse det er snakk om.

 • Skattebegrensning for deg med liten skatteevne

  Har du lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne, kan du få skattebegrensning - dersom du hadde rett til dette foregående år. Regjeringen har endret regelverket og nye søkere om skattebegrensning tas ikke inn i ordningen framover.

 • Arbeidsfokus hindrer ny særfradragsordning for sykdomsutgifter

  Regjeringen opprettholder den nåværende særfradragsordningen for store sykdomsutgifter de to neste årene. Ny ordning som inkluderer alle vil ikke komme, fordi det ikke er med på å stimulere til at flere funksjonshemmede og trygdede kommer inn i arbeidslivet.

 • Skrinlegger ny særfradragsordning

  Regjeringen har bestemt seg for å droppe planene om en ny ordning for særfradrag for store sykdomsutgifter. De mener det vil være dyrt og lite treffsikkert.

 • Særfradraget for sykdomsutgifter gjelder fortsatt for noen

  Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres for noen med 2016-regler, inkludert en nedre grense for å få fradraget på 9 180 kroner.

 • Spar penger ved å sjekke skattekortet

  Har du gått over på AAP eller uføretrygd i løpet av det siste året, er det viktig å sjekke at opplysningene på skattekortet stemmer, så du ikke trekker for mye skatt.

 • Dette kan du trekke fra som særfradrag på skatten 2015

  Regjeringen har fortsatt ikke funnet en gunstig løsning som kan erstatte særfradraget for store sykdomsutgifter. Det betyr at reglene for i fjor videreføres enn så lenge.

 • Bekhterevsak på Stortinget

  Etter at Bekhterever’n tok kontakt med leder av Finanskomiteen på Stortinget om bortfallet av særfradraget for uførhet når man er på AAP, har han tatt spørsmålet videre som et skriftlig spørsmål til Finansministeren.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!