Spar penger ved å sjekke skattekortet

Har du gått over på AAP eller uføretrygd i løpet av det siste året, er det viktig å sjekke at opplysningene på skattekortet stemmer, så du ikke trekker for mye skatt.

Mange har fått melding om at skattekortet for 2017 har kommet i den elektroniske postkassen hos Skatteetaten. Alle burde sjekke at det er oppført riktige opplysninger på skattekortet, men ekstra viktig er det for deg som har vært sykemeldt lenge, og gått over på en annen ytelse i løpet av året.

norske pengesedler på en snor festet med klesklyper
Foto: Scandinavian Stockphoto

Har du kjøpt bolig og fått mye i gjeld, skiftet jobb og fått høyere lønn er det også lurt å endre skattekortet så du ikke får feil skattetrekk.

Du endrer selv

Husk at du selv kan endre skattekortet på nettet gjennom hele året, dersom situasjonen din skulle forandre seg. Det kan være mye penger spart om du sjekker at skattekortet stemmer med den faktiske inntekten din.

Man får tilbake om man betaler for mye skatt, men tilbakebetalingen må man vente på til neste års skatteoppgjør. I en situasjon hvor man har gått mye ned i inntekt, vil en endring av skattekortet derfor kunne være til stor økonomisk hjelp.

LES OGSÅ: Tilrettelegging av studier

Gamle opplysninger

Skattekortet tar vanligvis utgangspunkt i siste skatteoppgjør. Deretter blir det anslått hvor mye inntekten din og fradragene dine kommer til å forandre seg i forhold til dette. Opplysningene fra siste skatteoppgjør er nesten to år gamle når skattekortet skrives ut. Det kan ha skjedd mye i økonomien din i mellomtiden, derfor er det viktig at du kontrollerer skattekortet.

Ofte glemmer mange at overgangen til arbeidsavklaringspenger (AAP), uføretrygd eller dagpenger medfører en betydelig reduksjon i inntekt. Uføretrygd og AAP er i hovedregel 66 prosent av tidligere inntekt.

LES OGSÅ: Kroniker og selvstendig næringsdrivende

Feil i kalkulatoren

På skatteetaten.no kan du ved hjelp av en kalkulator regne ut hvor mye skatt du skal betale av forventet inntekt. Kalkulatoren inneholder imidlertid en feil, som gjør at de som mottar uføreytelser fra andre enn NAV får opp feil skattetrekk.

Det gjelder blant annet de som får tilleggspensjon fra KLP etc. Uføretrygd fra andre enn NAV skal slås sammen med Folketrygdens uføretrygd, og ikke stå som egen lønnsinntekt.

Tabellkort og prosentkort

Det er derfor viktig at du sjekker skattekortet ditt for 2017 ekstra nøye om dette gjelder deg. Da skal du huke av for prosentkort. Et prosentkort trekker samme prosenten i skatt, selv om inntekten din forandrer seg. Det vil si at hvis du tjener mer enn det skattekortet er beregnet etter, så vil du trekke for lite skatt. Hvis du tjener mindre, vil det trekke for mye.

Med tabellkort trekkes det mer og mer skatt jo høyere inntekten din er. Det finnes flere forskjellige tabellkoder, og disse beregnes etter hvor store kapitalinntekter og fradrag som er ført opp. Størrelsen på lønnen eller pensjonen har ingen betydning for tabellnummeret, så lenge alt utbetales fra samme arbeidsgiver.

Det vil si at så lenge du har et tabellkort og samme arbeids- eller pensjonsforhold, så beholder du samme tabellnummer selv om lønnen/pensjonen forandrer seg, så lenge de andre inntektene/fradragene er de samme.
Tabellkort skal i utgangspunktet brukes hos hovedarbeidsgiveren. Mottar du ytelser fra NAV, og har arbeidsinntekt i tillegg, må du informere NAV om at du har en annen hovedarbeidsgiver.

LES OGSÅ: Kronisk syke kan benytte egenmelding i 16 dager

Elektronisk skattekort

Har du spørsmål om skattekortet er riktig, er det Skatteetaten som skal svare på det. Spørsmål om selve gjennomføringen av trekket rettes til NAV.

Du skal ikke levere skattekortet til NAV, siden etaten får skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Alle arbeidsgivere henter også ut skattekortet ditt elektronisk. Du kan sjekke på dine sider hvem som har vært og hentet ut skattekortet ditt.

Husk at NAV ikke alltid er informert om at du har annen hovedarbeidsgiver. Har du tabellkort, må du derfor passe på at tabellkortet bare blir brukt hos hovedarbeidsgiveren. For all annen inntekt skal du bruke prosentsatsen, som står på skattekortet ditt.

LES OGSÅ: Dette kan du trekke fra som særfradrag på skatten 2015

Trekke ekstra skatt

Noen vil være på den sikre siden og trekker litt ekstra skatt hver måned. Du trenger ikke nytt skattekort for dette, men gir bare beskjed til arbeidsgiver/lønningskontoret, eller NAV, om at de skal trekke deg litt mer i skatt.
Hvis du er usikker på hvor mye mer skatt du vil trekke, kan du beregne skatten din med skatteetatens kalkulator. De fleste arbeidsgivere vil ha dette skriftlig fra deg.

Dette trenger du

Skal du endre skattekortet ditt er det viktig å oppgi hva du har tjent og blitt trukket i skatt fra januar og frem til du søker. Disse opplysningene finner du på din siste lønnslipp, eventuelt ved å legge sammen beløpene på alle lønnslippene/pensjonsutbetalingene. I tillegg må du oppgi årsinntekt, samt øvrige inntekter og fradrag. Beløpene skal oppgis i brutto, altså før skattetrekket.

Du kan endre skattekortet ditt her.

SPONDYLITTEN HJELPER DEG! BLI FAST LESER I DAG!

Kanskje du også liker disse: