Kan feilaktig ha fått avslag på sykepenger

Har du flere arbeidsforhold og har fått avslag på søknad om sykepenger, kan det være NAV har gjort feil. Nå ber de personer som tror de er rammet om å ta kontakt, så de kan rette opp.

– Det er dessverre ikke mulig for NAV å identifisere akkurat hvilke saker som kan ha fått avslag på feil grunnlag. Derfor er det viktig at personer som mener de er berørt tar kontakt med oss slik at vi får behandlet saken deres på nytt, sier ytelsesdirektør Eve V. Bergli.

Flere jobber

Feilen har rammet personer som har flere arbeidsforhold, og som har søkt om sykepenger, men fått avslag. NAV skriver i en pressemelding at de kan ha fått feil vedtak. Du kan være berørt hvis:

  • du hadde flere arbeidsforhold samtidig,
  • du ikke var sykemeldt fra alle arbeidsforholdene,
  • du fikk vedtak om avslag, fordi du hadde et inntektstap på mindre enn 20 prosent og
  • du fikk vedtak om avslag før 1. januar 2022.
  • Feil kan også ha berørt arbeidsgivere i saker med søknad om refusjon. Det er den ansatte som må kontakte NAV hvis arbeidsgiver tror de er berørt.

LES OGSÅ: Du kan bli oppsagt mens du er syk

Endret praksis etter dom i Høyesterett

Årsaken til feilen er at etaten ikke har praktisert riktig regelverk for alle sykepengesøknader søknader i henhold til en dom fra Høyesterett i 2021.

For å få sykepenger er det et vilkår i folketrygdloven at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent. I dommen fra 2. november 2021 ble det slått fast at det ikke er et vilkår at reduksjonen i inntekt er minst 20 prosent. Det er tilstrekkelig at arbeidstiden er redusert med minst 20 prosent.

Det vil si at NAV ikke kan avslå en søknad alene fordi inntektstapet er mindre enn 20 prosent. NAV endret praksis etter dommen, men i noen saker har det likevel blitt gjort feil.

Ytelsesdirektør NAV - Eve Bergli - portrett
Ytelsesdirektør NAV, Eve Bergli. Foto: NAV

Få saker

Om du tror du er en av dem som har fått avslag på feil grunnlag, kan du logge deg inn og ta kontakt med NAV skriftlig via deres digitale løsning på nettsiden: nav.no/kontakt. Du kan også ringe etaten på telefon 55 55 33 33.

– Vi har grunn til å tro at det dreier seg om et lite antall saker, og antagelig vil det også være snakk om mindre beløp i korte perioder i de sakene som er aktuelle. Men det er viktig for oss å se på innmeldte saker på nytt, og sørge for at søknader får riktig utfall, sier Bergli.

LES OGSÅ: Du kan kreve å få utsatt ferien om du er syk – her er regelverket

Kanskje du også liker disse: