Sykemelding

 • Kan feilaktig ha fått avslag på sykepenger

  Har du flere arbeidsforhold og har fått avslag på søknad om sykepenger, kan det være NAV har gjort feil. Nå ber de personer som tror de er rammet om å ta kontakt, så de kan rette opp.

 • Har plikt til å forskuttere sykepenger

  Har du fått innvilget at arbeidsgiver fritas for å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden er arbeidsgiveren selv ansvarlig for å få refundert disse fra NAV. Du skal ha lønn utbetalt som vanlig.

 • Dette skjer når du blir sykemeldt

  En sykemelding over kortere eller lengre tid kan være nødvendig for å komme til hektene igjen når man har en kronisk sykdom med svingende forløp. Spondylitten har sett nærmere på hva som skjer underveis i en slik prosess.

 • Du beholder sykepengene om du mister jobben

  Dersom du er sykemeldt når du mister jobben skal du ikke over på dagpenger, men har rett til å beholde sykepengene og ha full inntekt det første året.

 • Kronisk syk og selvstendig næringsdrivende

  Det er ikke alltid så lett å forholde seg til en åtte-til-fire-jobb når man har varierende form og både dårlige og gode dager. Tanken på å drive for seg selv som selvstendig næringsdrivende er ofte fristende, men er det så lett?

 • Sykemelding og behandlingsreise til utlandet

  Sykemelding og rett til sykepenger er ikke omfattet av den nye forskriften om Behandlingsreiser til utlandet. Den retten er sikret via folketrygdloven.

 • Dropper dialogmøtene for sykemeldte

  Regjeringen la 23. mai fram en lovproposisjon med forenkling av regelverket for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Dermed oppheves sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere.

 • Kronisk syke kan benytte egenmelding i 16 dager

  De som er innunder ordningen med fritak i arbeidsgiverperioden kan benytte seg av egenmelding i inntil 16 kalenderdager sammenhengende.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!