Har plikt til å forskuttere sykepenger

Har du fått innvilget at arbeidsgiver fritas for å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden er arbeidsgiveren selv ansvarlig for å få refundert disse fra NAV. Du skal ha lønn utbetalt som vanlig.

Spondylitten har fått tips om at den elektroniske sykemeldingen ikke tar høyde for om man er innunder ordningen om fritak for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det er ingen steder man kan krysse av for dette i det digitale skjemaet. Sykemeldingen blir da kun sendt til arbeidsgiver.

LES OGSÅ: Kronisk syke kan benytte egenmelding i 16 dager

Må selv kreve pengene

Fagavdelingen i NAV forklarer at dette ikke er uteglemt i den elektroniske ordningen, det var ikke en slik avkrysningsmulighet på papirskjemaene heller.

Årsaken er at arbeidsgiver har plikt til å forskuttere sykepengene når du er innvilget et slikt fritak.

– Legen/sykemelderen skal sende vanlig sykemelding uten spesielle merknader. Fritaket gjelder arbeidsgivers ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Når NAV har innvilget slikt unntak skal arbeidsgiveren forskuttere sykepengene i arbeidsgiverperioden. De har deretter krav på refusjon fra NAV. Kravet skal settes fram på skjema NAV 08-20.12, og det skal fremsettes eget krav for hver arbeidsgiverperiode, som kan bestå av èn eller flere fraværsperioder, forklarer de.

Arbeidstakeren skal også underskrive på dette refusjonsskjemaet, fordi NAV trenger at arbeidstakeren verifiserer fraværet og at lønn for perioden er mottatt.

LES OGSÅ: Du beholder sykepengene om du mister jobben

Søker digitalt

Arbeidsgiverperioden er de første 16 dagene av sykemeldingen. Ved langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan både arbeidstakeren og arbeidsgiveren søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgivere som søker bør gjøre dette i samarbeid med arbeidstakeren.

Dersom NAV innvilger søknaden, kan arbeidsgiveren kreve å få sykepengene refundert for alle sykdomsfravær uansett diagnose, også egenmeldingsdager.

Du kan søke om dette digitalt på nav.no, via søknadsskjemaet for unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger. Du får veiledning underveis i utfyllingen. Der ser du også hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden.

LES OGSÅ: Sykepenger og enkeltstående behandlingsdager

Ikke vente med kravet

Arbeidsgiveren skal ikke vente med å sende inn krav om refusjon til søknaden om fritak er ferdigbehandlet, men fortløpende sende inn krav for å unngå at fraværsperioden foreldes.

Arbeidsgiver søker om refusjonen på eget skjema, som lastes ned fra nav.no. Der skal det blant annet fylles ut gjennomsnittlig månedslønn og hvor mye sykepenger som er utbetalt i den aktuelle perioden. Det kan ikke gjøres digitalt, men må sendes per post. Feriepenger av utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden får arbeidsgiver refundert innen utgangen av mai året etter opptjeningsåret.

Vær oppmerksom på at dersom du har mottatt sykepenger har du bare krav på feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret.

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 2-19. Det er bare noen av artiklene fra magasinet som legges ut åpent på nettet. Vil du lese alle artiklene fra Spondylitten kan du bli medlem av Spafo Norge. Da får du bladet tilsendt i posten, eller via nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven vår.

BLI MEDLEM OG FAST LESER HER

Kanskje du også liker disse: