NAV

 • Kan feilaktig ha fått avslag på sykepenger

  Har du flere arbeidsforhold og har fått avslag på søknad om sykepenger, kan det være NAV har gjort feil. Nå ber de personer som tror de er rammet om å ta kontakt, så de kan rette opp.

 • Slik søker du om tilskudd til småhjelpemidler

  Det finnes en tilskuddsordning, hvor du kan få inntil 2020 kroner til å kjøpe småhjelpemidler. Søknaden kan by på litt hodebry, så her får du hjelp steg-for-steg.

 • Har plikt til å forskuttere sykepenger

  Har du fått innvilget at arbeidsgiver fritas for å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden er arbeidsgiveren selv ansvarlig for å få refundert disse fra NAV. Du skal ha lønn utbetalt som vanlig.

 • Dette skjer når du blir sykemeldt

  En sykemelding over kortere eller lengre tid kan være nødvendig for å komme til hektene igjen når man har en kronisk sykdom med svingende forløp. Spondylitten har sett nærmere på hva som skjer underveis i en slik prosess.

 • Tilrettelegging av studier

  Denne historien handler om å måtte bytte yrke fordi sykdom gjør at man ikke kan fortsette i jobben man er utdannet til.

 • Dropper dialogmøtene for sykemeldte

  Regjeringen la 23. mai fram en lovproposisjon med forenkling av regelverket for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Dermed oppheves sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere.

 • Kronisk syke kan benytte egenmelding i 16 dager

  De som er innunder ordningen med fritak i arbeidsgiverperioden kan benytte seg av egenmelding i inntil 16 kalenderdager sammenhengende.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!