Dropper dialogmøtene for sykemeldte

Regjeringen la 23. mai fram en lovproposisjon med forenkling av regelverket for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Dermed oppheves sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere.

– Dette er tidenes avbyråkratisering i IA-arbeidet. Vi fjerner 1500 av dagens skjemaer og frigjør 69 årsverk som nå skal brukes på oppfølging av sykmeldte, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om forenklingsforslagene.

Fra 1. juli

I en pressemelding fra departementet kommer det fram at forenklingsforslagene er et resultat av den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv fra mars i år. Avtalepartene var enige om at en forenkling av regelverket var nødvendig. Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år.

Arkivfoto
Det skal bli slutt på dialogmøter for sykemeldte og arbeidsgiver.

Dialogmøte ved behov

Regjeringen foreslår blant annet å målrette reglene om dialogmøte mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging. Det gjør de ved å gjeninnføre bestemmelsen om at virksomhetenes dialogmøte skal være forbeholdt situasjoner for helt sykmeldte, og at møtet bare skal avholdes for delvis (gradert) sykmeldte dersom partene mener det er behov for det.

Legen må ikke møte

De forenkler også reglene om hvem som skal delta på dialogmøtet. Møtet skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Andre aktører, som for eksempel leger, skal bare delta der partene har behov for det.

Sanksjoner oppheves

Arbeidsgivers rapporteringsplikt til NAV etter ni ukers sykefravær. Det omfattende sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere, som ble etablert i 2011, skal oppheves.

– Ved å fjerne dette, kan arbeidsgiverne bruke mer av sin tid på å følge opp den enkelte arbeidstaker på arbeidsplassen. Arbeidstakeren kan konsentrere seg om å bli frisk og komme tilbake til jobb. NAV-ansatte kan følge opp den enkelte for å få vedkommende tilbake til arbeidslivet framfor å bruke tiden på skjemaer og dokumenter. Legene slipper å delta på unødvendige møter, står det i pressemeldingen.

HOLD DEG OPPDATERT – LES SPONDYLITTEN!

Kanskje du også liker disse: