Politikk

 • Nye tiltak for å hindre trygdemisbruk fra leger

  Regjeringen vil hindre trygdemisbruk og foreslår at leger som har mistet retten til å utstede legeerklæringer også skal miste retten til å skrive ut medisiner på blå resept.

 • Flere partier vil svare

  Etter at Spondylitten la ut saken om at kun fire av ti politiske partier svarer på spørsmål om helsepolitikk, kom flere på banen. Vi lar dem derfor få komme med sine svar i innspurten av valgkampen.

 • Kun fire av ti partier svarer om helsepolitikk

  Få dager før Stortingsvalget 2017 er det kun noen få partier som ønsker å svare på spørsmål om emner som har med livene til mennesker med muskel- og skjelettplager å gjøre.

 • Helsepolitikk og stemmefiske i skjærgården

  Spondylitten ble invitert med da Jonas Gahr Støre (Ap) var på sommerturné og skulle selge reker fra båten til tidligere fisker og bekhterever, Jarle Granum i Drøbak. Vi benyttet sjansen til å snakke litt helsepolitikk.

 • Bassengsaken er trenert i åtte år

  Det er fortsatt ingen lys i tunellen når det gjelder å skaffe til veie varmtvannsbasseng i Oslo. Til tross for bystyrevedtak fra både 2008 og 2013 om at dette tilbudet skulle opprettes, har kommunen ingenting å tilby revmatikerne.

 • Høringssvar: Kronikerne belastes med økte sykdomsutgifter

  Fjerning av sykdomslistene foreslås innført fra 2017, noe som betyr økte egenandeler for en rekke mennesker med muskel- og skjelettlidelser. Her er høringssvar fra Spondyloartrittforbundet Norge, som reagerer sterkt på at kronisk syke nok en gang skal belastes.

 • Vil forhindre at noen faller ut av bostøtteordningen

  Får du statlig bostøtte og er uføretrygdet vil den nye uførereformen trolig føre til at du mister bidraget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker å sette inn tiltak for å forhindre at uførepensjonister faller ut av ordningen.

 • Bekhterevsak på Stortinget

  Etter at Bekhterever’n tok kontakt med leder av Finanskomiteen på Stortinget om bortfallet av særfradraget for uførhet når man er på AAP, har han tatt spørsmålet videre som et skriftlig spørsmål til Finansministeren.

 • Dropper dialogmøtene for sykemeldte

  Regjeringen la 23. mai fram en lovproposisjon med forenkling av regelverket for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Dermed oppheves sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!