Nye tiltak for å hindre trygdemisbruk fra leger

Regjeringen vil hindre trygdemisbruk og foreslår at leger som har mistet retten til å utstede legeerklæringer også skal miste retten til å skrive ut medisiner på blå resept.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår dette i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet i en ny stortingsproposisjon. Der står det at de ønsker å endre reglene i folketrygdloven om tap av retten til å praktisere for trygdens regning. I dag er det slik at dersom en behandler er fratatt retten til å utstede legeerklæring, så kan vedkommende likevel skrive ut medisiner på blå resept.

– Forslagene vil samlet sett innebære at vi får et mer finmasket og fornuftig reaksjonssystem for å hindre trygdemisbruk, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

På tvers av ansvarsområder

Vedtak om tap av retten til å få refusjon fra folketrygden er det alvorligste reaksjonsmidlet som trygden har mot en behandler eller tjenesteyter som har misbrukt trygdemidler. Forslaget innebærer at vedtak om tap av retten skal gis direkte virkning for hele Folketrygdloven. Det vil si på tvers av ansvarsområdene til Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Formålet er å hindre at tjenesteytere eller behandlere som har misbrukt trygdemidler innenfor en sektors ansvarsområde, kan fortsette å kreve refusjoner innenfor den andre sektorens ansvarsområde.

LES OGSÅ: Kun fire av ti partier svarer om helsepolitikk

Formell advarsel

Det åpnes også for å reagere med en formell advarsel på mindre alvorlige tillitsbrudd innenfor Arbeids- og velferdsdirektoratets ansvarsområde.

Forslaget ble godkjent i statsråd 23. mars 2018 og skal nå behandles i komiteene før endelig avgjørelse fattes av Stortinget.

Her kan du følge følg proposisjonens saksgang på Stortinget.

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID – BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN!

Kanskje du også liker disse: