Smertelindring med badstubad

En iransk studie fant ut at badstubad 1-2 ganger i uken kan gi revmatikere en smertelindrende effekt.

Det er ikke gjort mange studier på effekten av badstubad for revmatikere. Det finnes flere ulike typer badstuer og Bekhterever’n har ikke funnet forskning som gir noe entydig svar på hvilken type som er best for bekhterevpasienter. Noe forskning viser at lav luftfuktighet er mest gunstig for denne pasientgruppen, men om det også gjelder i badstue er usikkert.
 
 
Iransk forskning viser at badstubad kan være smertelindrende for revmatikere. Foto: Aija Lehtonen
Iransk forskning viser at badstubad kan være smertelindrende for revmatikere. Foto: Aija Lehtonen

Smertelindrende

Vi har imidlertid funnet en studie gjort av iranske forskere i 2003, som har sett på smertelindring for leddgiktpasienter. Forskerne delte de 45 mannlige deltagerne i tre grupper, hvor en var kontrollgruppe, en tok badstue en gang i uken og en gruppe badstubadet to ganger i uken. Studien varte i 28 dager, men det nevnes ikke hvilken type badstue som ble brukt.

Resultatene viste at badstuen hadde signifikant effekt når det gjaldt smertelindring, og det var ingen store forskjeller når det gjaldt antallet besøk i badstuen. Trolig har bekhterevere samme utbytte, siden mange av symptomene er de samme.

Svært mange bekhterevpasienter forteller om smertelindring når de har det varmt rundt seg. De fleste har høyere innetemperatur enn normalt fordi de får mindre smerter og stivhet i kroppen da. Mange er også ekstra plaget når det er store temperatursvingninger, så om vekselbruk i form av varm badstue og kald dusj/bad er gunstig for bekhterevsmerter, er vi ikke sikre på.

LES OGSÅ: Klimabehandling gir store helsegevinster

Klimabehandling

Den norske studien om klimabehandling for bekhterevpasienter, som Bekhterever’n omtalte i nummer 2-11, viser også at et varmt klima er effektivt for å redusere smerter for denne pasientgruppen. Effekten av trening og behandling økes når det er snakk om klimabehandling kontra lignende behandling i Norge. Man kan derfor se for seg at et varmt miljø, som en badstue, også vil ha en lindrende effekt.

Denne artikkelen om badstuens effekt for revmatikere ble første gang publisert i Bekhterever’n. nr 1-2013

 

Kanskje du også liker disse: