Svangerskapssenteret tar hensyn til farsrollen

Senter for foreldre med revmatisk sykdom tar også hensyn til far. De har gitt ut et hefte for begge foreldrene.

Det blir mer og mer vanlig at også fedre tar en stor del av permisjonen når barna deres kommer til verden. Ved svangerskapssenteret på St. Olavs hospital i Trondheim har de gjennom mange år opparbeidet seg erfaringer rundt det å være mor og far med revmatisk sykdom.

Senteret har blitt et nasjonalt kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). De skal inneha og formidle oppdatert kompetanse om tiden før, under og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer.

Gravid NY
Foto: Dreamstime.com

Behovet for råd og veiledning i hvordan man som revmatiker og småbarnsforeldre kan få en best mulig hverdag, er stort. Gjennom et tett, tverrfaglig samarbeid mellom lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom har de samlet nyttig informasjon. Det har blitt til et eget hefte for både far og mor.

– Heftet er gratis og de som ønsker et tilsendt kan ta kontakt med meg på e-post, sier sykepleier Hege Koksvik.

LES OGSÅ: Når sexlysten forsvinner

Mange temaer

Heftet tar for seg planlegging av svangerskap, svangerskap og de ulike revmatiske sykdommene, fødsel, tiden etter fødselen og det å være foreldre med revmatisk sykdom. I tillegg har de med informasjon om medisinsk behandling, arvelighet og samliv. De har også noen råd om praktisk tilrettelegging, hjelpemidler og barneutstyr, samt tips og råd om egen helse. Et kapittel omhandler også mulighetene for støtteordninger fra det offentlige.

Planlegging av svangerskap

Bekhterevs sykdom starter oftest i aldersgruppen 15 til 35 år. Det betyr at en rekke unge kvinner har denne sykdommen i de årene det er naturlig å stifte familie og få barn. I motsetning til hva som er kjent for leddgikt, har svangerskap liten innflytelse på sykdomsaktiviteten hos over halvparten av bekhterevpasientene, skriver mødresenteret på sine nettsider.

Under svangerskapet er det mor som har den største belastningen. De fleste kvinner med Bekhterevs sykdom vil ha uforandret sykdomsaktivitet under svangerskapet. Ca. 20-30 prosent av kvinnene føler at sykdommen blir verre med hensyn til rygg og leddsymptomer under graviditeten. Forverringen opptrer oftest midtveis i svangerskapet. Rygg- og leddplagene kan føles tyngre når svangerskapssymptomer som kvalme og oppkast eller bekkenløsning kommer i tillegg. Bekkenløsning er ikke hyppigere hos kvinner med bekhterev enn hos friske kvinner. Noen opplever også bedring i sykdommen. Det gjelder oftest de med perifere artritter i tillegg til bekhterev.

– For denne pasientgruppen er det viktig å være i fysisk aktivitet. Pasientene kan dra nytte av fysioterapi og/eller et treningsprogram tilpasset sykdommen og graviditeten, står det i metodeboka, som er utviklet på St. Olavs hospitals mødresenter for helsepersonell.

Les mer om samliv her!

Under svangerskapet

Ved en forverring av sykdommen, eller ved behov for oppstart av medikamenter, bør denne pasientgruppen følges opp med kontroll hos revmatolog. Informasjon om bruk av medikamenter under svangerskapet er viktig.

– Mange kvinner med bekhterev er opptatt av på hvilken måte de kan føde, vaginalt eller keisersnitt. Keisersnitt er en noe hyppigere forløsningsmåte hos denne pasientgruppen i motsetning til friske kvinner. Så lenge sykdommen ikke har ført til innskrenket bevegelighet i rygg, hofte og bekkenregion, bør kvinnen fortrinnsvis forløses vaginalt. Hvilken forløsningsmåte som velges hos den enkelte pasient, må avgjøres av fødselslege i samarbeid med pasienten, står det.

Det er ingen vesentlig økt risiko for komplikasjoner under svangerskapet som svangerskapsforgiftning eller andre svangerskapskomplikasjoner.

Har du spørsmål? Husk likepersontjenesten vår Spafo Hjelper Deg!

Etter svangerskapet

50-60 prosent av pasienter med aktiv sykdom før svangerskapet vil oppleve økning i sykdomsaktiviteten i tiden etterpå. Forverringen kommer oftest 2-6 måneder etter fødselen. Amming har ingen innvirkning på om sykdommen blusser opp eller ikke, skriver mødresenteret på sine hjemmesider.

Pasienter med perifere artritter før svangerskapet vil oftere oppleve perifere artritter etter fødselen. Økningen i sykdomsaktiviteten er som regel forbigående. Vanligvis roer sykdommen seg ned i løpet av det første året etter fødselen til det nivået den var på før graviditeten.

BLI LESER AV MEDLEMSBLADET VÅRT SPONDYLITTEN HER!

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) ved St. Olavs hospital i Trondheim skal inneha og formidle oppdatert kompetanse om tiden før, under og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer.

Hovedoppgaven er å spre kunnskap ut til de andre helseforetakene, slik at pasientene sikres likeverdig tilgang til kompetanse.

NKSR skal bidra til forskning, kompetanseoppbygging og fagutvikling på området, slik at nasjonal kunnskap bygges opp.

De arrangerer kurs og underviser på grunn-, videre- og etterutdanning på nasjonalt nivå.

Både brukere og helsepersonell kan ta kontakt på telefon for veiledning.

Kilde: NKSR

Kanskje du også liker disse: