Utholdenhetstrening er nyttig for bekhterevere

Kardiovaskulær trening er nyttig i tillegg til mobilitetsøvelser for bekhterevpasienter. Det gir bedre kondisjon, som kan føre til ytterligere helsegevinst.

Det kommer frem i en sveitsisk studie ledet av Karin Niedermann Schneider. Hanne Dagfinrud, fra Norge (Diakonhjemmet Sykehus), deltok også i studien. Den ble presentert under EULAR 2011 og ble premiert i kategorien beste kliniske studie.

To mål

Studien tok for seg kardiovaskulær trening, altså utholdenhetstrening, for pasienter med Bekhterevs sykdom. Retningslinjene for behandling av bekhterevpasienter sier at medikamentell behandling og trening er effektive tiltak. Mobilitetstrening er effektiv på mobilitet i ryggraden, men det er ingen dokumentert effekt av dette på smerte, fatigue, oppfattet velbehag og kondisjon. Dermed var målet med studien å teste effekten av en kardiovaskulær trening.

Det primære målet var kondisjon målt som aerob kapasitet. Det sekundære målet var reduksjon i sykdomsaktivitet.

LES OGSÅ: Treningsapp for bekhterevere

Moderat pulsnivå

Etter grundig vurdering ble deltakerne randomisert til enten stavgang eller en kontrollgruppe. Den tolv uker lange treningen besto av tre ukentlige treninger: to stavgangtreninger ledet av fysioterapeuter og én stavgang trening som deltakerne utførte på egenhånd. Hver trening varte minst 20 minutter. Pulsen ble individuelt overvåket og skulle være på et moderat pulsnivå, som var fra 55-75 prosent av maksimal hjertefrekvens for inaktive deltakere og 65-85 prosent for allerede aktive deltakere.

Kontrollgruppen deltok i diskusjonsgrupper om sykdommen og mestringsstrategier. De ble holdt tre ganger og hver økt varte i to timer.

Vesentlig forskjell

Resultatene viste en vesentlig forskjell mellom de to gruppene. Primært fikk de som gikk stavgang økt kondisjonen sin signifikant i forhold til kontrollgruppen. Forskjellen var uavhengig av alder, kjønn, BMI, røykestatus, fysisk aktivitet i utgangspunktet og hvordan de oppfattet sin sykdomsaktivitet da de startet.

LES OGSÅ: Trening i varmtvann bør bli tøffere

Kan påvirke smerte

Sekundært ble oppfattelsen av sykdomsaktivitet målt som BASDAI-score. Her viste også resultatene at de som gikk stavgang rapporterte mindre smerte enn kontrollgruppen. Det betyr at som pasient kan en til en viss grad påvirke smerteopplevelsen ved å være fysisk aktiv.

Ved oppfølging etter tolv uker rapporterte 74,6 prosent av deltakerne at de gjennomførte minst tre treningsenheter per uke. 85 prosent av deltakerne rapporterte minst én treningsenhet per uke.

Oppsummert viser undersøkelsen at det er en betydelig fordel med kardiovaskulær trening på kondisjon og en mulig fordel på oppfattet sykdomsaktivitet, spesielt oppfattelsen av smerte. Grad av angst og depresjon var svakt redusert i begge gruppene, noe som tyder på at både stavgang og mestringsstrategier hadde en positiv effekt på deltakernes velvære.

Utholdenhetstreningen hadde ikke noe påvirkning på D-vitamin nivået hos deltakerne. D-vitamin nivået var det samme i begge grupper.

Foto: Lubos Chlubny
Foto: Lubos Chlubny

Helsegevinst

Studien konkluderer med at utholdenhetstrening er nyttig i tillegg til mobilitetsøvelser for bekhterevpasienter. Det gir bedre kondisjon, som kan føre til ytterligere helsegevinst.

Studien viser også at trening tre ganger i uken er mulig for personer med Bekhterevs sykdom og er faktisk uavhengig av sykdomsaktiviteten, men det kan være tilfeller hvor øvelsene må justeres.

Alle idretter kan i prinsippet praktiseres, men man må selvfølgelig ta hensyn til egne fysiske evner og individuelle grenser.

Utholdenhetstrening med Bekhterevs sykdom: 10 anbefalinger

  1. Ha det gøy – Velg en idrett du liker
  2. Smerteangrep – Juster trening. Du kan trenge en pause
  3. Unngå fall
  4. Integrere utholdenhetstrening i hverdagen: Bruk trapp i stedet for heisen. Gå av bussen, trikken eller T-banen en stasjon tidligere
  5. Begynn forsiktig – Nybegynnere er ofte for raske: Ha en lav hastighet i begynnelsen. Mens du øver, bør du kunne ha en liten samtale
  6. Tre ganger 20 minutter heller enn en gang på en time i uken
  7. Realistiske mål – Sett deg mål som du virkelig kan oppnå. Ikke nøl med å belønne deg selv
  8. Tren sammen – Det blir mer moro
  9. Drikk tilstrekkelig
  10. Bekhterevøvelser – Ikke glem øvelsene for Bekhterevs sykdom

 BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Kanskje du også liker disse: