Uvisst hva anbudsrunden bringer

Mange venter spent på anbudsrundene om plasser som kan erstatte de kansellerte behandlingsturene til Tyrkia. Så langt har ingen nye anbud kommet inn, og fristen er 24. mai.

– Anbudet for høst 2017 og året 2018 ligger nå ute. Vi har hatt kontakt med flere nye steder og de har blitt varslet om den ekstra anbudsrunden. Nå håper vi at vi skal få inn masse tilbud, sier Hilde Mogan.

Hun er leder ved Seksjon for Behandlingsreiser på Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Hun kan ikke si noe eksakt om antall plasser for høst og 2018 nå, for det kommer an på tilbudene som kommer inn. Mogan forteller at de håper å få dekt opp flest mulig av de kansellerte plasser i år, og at de for 2018 får dekt opp alt.

– For vårsesongen skaffet vi 192 plasser. For høsten har vi så langt 94 ekstra plasser ved hjelp av økning i Igalo og Vintersol på Tenerife, forteller hun.

Uvisst

Behandlingsreiser til utlandet er underlagt lov om offentlighetsanskaffelser og må basere seg på anbudsrunder før de kan gjøre avtaler med behandlingssentre. Fristen for å komme med ekstra anbud for høstsesongen og 2018 er 24. mai 2017.

Per 4. mai var det ingen nye behandlingssteder som hadde sendt inn anbud. Det er imidlertid vanlig at det kommer mot slutten av fristen i slike prosesser, for det er mye å besvare for de som vil sende inn et anbud.

3D-figur leverer et brev i en blå postkasse
Det er foreløpig uvisst når brev kan sendes ut om plasser ved nye behandlingssteder. Foto: Abluecup/Dreamstime.com

– Det er helt normalt at de fleste tilbudene kommer de siste dagene. Vi er optimistiske og satser på at vi får noen nye samarbeidspartnere, sier Mogan.

Seksjonslederen sier at det er vanskelig å svare på hvor raskt etter anbudsfristen de kan informere heldige pasienter om at de har fått tur til eventuelle nye steder.

– Vi vet ennå ikke hva vi får inn, om behandlingstedene har kapasitet og hvor stor kapasitet det dreier seg om. I tillegg må vi finne ut om det er mulig å skaffe fly, med mere, sier hun til Spondylitten.

LES OGSÅ: Førstereis igjen – til Igalo

Trangere nåløye

Seksjon for behandlingsreiser til utlandet har normalt sett langt flere søknader enn plasser og er derfor tvunget til å prioritere. Kanselleringen av alle grupper til Tyrkia har gjort at nåløyet er enda trangere enn vanlig. Så langt er det bare pasienter til de ordinære gruppene, og de 94 ekstraplassene, til Igalo og Vintersol som har begynt å få tildelingsbrev.

Gruppen som har fått tynn konvolutt, med beskjed om at de er i ventesonen, er derfor foreløpig ganske stor. Noen har også fått avslag fordi de ikke fyller kriteriene for slik behandlingsreise.

Disse får først

– Det er mange som står midt mellom «årlig» og «aldri». Det finnes ingen automatikk i hvor ofte man skal få reise, som «hvert annet år» for eksempel. Behandlingsreiser er en behovsprøvd behandling, som de øvrige helsetilbudene i landet vårt, har lege og medisinsk rådgiver Yndis Staalesen Strumse uttalt til Spondylitten tidligere.

Hun er også ansatt ved Seksjon for behandlingsreiser. I dag prioriteres hver søker ut fra det behovet som beskrives i den aktuelle søknaden. Søkere med aktivitet i sykdommen og seinfølger i form av leddskade og redusert funksjon blir satt i førsterekke, så vil det variere litt fra sesong til sesong hvor mange søkere de har og hvor langt ned på listen de kommer.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN FOR BARE 200 KRONER I ÅRET!

Flere saker om behandlingsreiser og mangelen på plasser finner du her:

193 ekstra plasser ved Vintersol og Igalo

Behandlingsreiser til Tyrkia er kansellert

– Det er en annen type risiko for så store grupper

Kanskje du også liker disse: