1800 behandlingsreiseplasser neste år

Costa Blanca Physioterapy Group i Spania skal motta rundt 100 pasienter på behandlingsreise til utlandet i 2015. Totalt sendes det rundt 1800 voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom på tur neste år.

Antallet som får innvilget behandlingsreise til utlandet i 2015 er det samme som inneværende år.

– Det kommer inn cirka 3800 søknader til plassene for voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom, men det er bare rundt halvparten vi har plasser til, sier Kari Berg ved seksjon for behandlingsreiser til utlandet på Rikshospitalet.

1800 plasser

Denne våren har det vært nye anbudsrunder i forbindelse med behandlingsstedene. Det er seksjonen nødt til å gjennomføre hvert fjerde år, hvor både pris og en rekke kravspesifikke ting legges vekt på. Det var 18 tilbydere som deltok i den offentlige anbudsrunden, men bare fire stykker som fikk kontrakt for å ta i mot de rundt 1800 voksne revmatikerne.

Morgentrim i Igalo, Montenegro. Foto: Trine Dahl-Johansen
Morgentrim i Igalo, Montenegro. Foto: Trine Dahl-Johansen

I 2015 vil det trolig sendes cirka 100 pasienter til Costa Blanca Physiotherapy Group i Albir i Spania, cirka 900 til Balçova i Tyrkia, cirka 750 til Igalo i Montenegro og cirka 50 til Vintersol på Tenerife i Spania.

– Endelig antall for Costa Blanca Physioterapi Group er ikke helt avklart ennå, men det blir maksimum 100 fordelt på to grupper. Til Balçova sendes det rundt 135 personer på de syv gruppene og til Igalo 135 på de seks reisene. Alle har fått kontrakt for ett år, med mulighet for forlengelse i tre år til. Etter det skal tilbudet ut på en ny anbudsrunde igjen, forteller Berg.

Hun forteller at det er så få plasser til Vintersol fordi behandlingsstedet ikke ønsker større grupper enn 25 personer.

– Det reiser også noen færre i sommermånedene juli og august. Siden det er ferie og ofte fint vær i Norge er det mange som vil være hjemme, Behandlingsreiser har problemer med å fylle opp disse gruppene.

540 psoriasispasienter

Det er ikke bare voksne revmatikere som får behandlingsreise til utlandet. I løpet av 2015 skal også en rekke andre grupper på tur. I gruppen revmatiske inflammatoriske leddsykdommer hos barn og ungdom reiser 62 barn med 62 ledsagere til Reuma-Sol Senter i Spania. Dit sendes også de yngste ungdommene, mens de eldste ungdommene sendes til Balçova. Totalt får 34 ungdommer tur neste år.

Cirka 500 voksne, 20 barn med ledsager og 20 ungdom med psoriasis får behandlingsreise til Valle Marina på Gran Canaria. 160 pasienter med postpoliosyndrom får tur til Scandinavian RehabCenter i Tyrkia og Vintersol på Tenerife.

145 barn med ledsager og 42 ungdommer med kroniske lungesykdommer og/eller atopisk eksem reiser til Valle Marina på Gran Canaria.

LES OGSÅ: Hva får du i ny uføretrygd? 

– Nei, det er ikke planlagt noen prøvegrupper, men vi vet jo ikke hva vi får av pålegg i forbindelse med statsbudsjettet.

– Har dere fått noen informasjon om framtiden til behandlingsreisetilbudet?

– Utredningen av ordningen med behandlingsreiser til utlandet er oversendt departementet, men den har vi ikke innsyn i, så vi vet ikke hva som står der. De signalene vi har fått sier at dersom det kommer nye føringer, kommer de når statsbudsjettet legges fram i oktober. For oss er jo det litt sent, siden hele 2015 allerede er planlagt.

Vil du også bli fast leser av Spondylitten, kan du bli det HER for bare 200 kroner i året! AC sett inn ny lenke

Ny søknadsfrist

Søknadsfristen for voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom er flyttet to uker tidligere enn vanlig. Kari Berg forteller at det er fordi de skal rekke å sende ut svarene i god tid før jul.

– Vi vil se litt stort på det i år, siden søknadsfristen er endret til 15. september. Egentlig ønsket vi å flytte fristen til 1. september, men på grunn av ferieavvikling etc. kan det være problemer for pasientene å få time hos lege tidsnok.

LES OGSÅ: Saker fra Bekhterever’n på Stortinget!

Kanskje du også liker disse: