Advarer mot blodpropp i lungene

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) advarer helsepersonell og pasienter mot å bruke høyere doser enn anbefalt av tofacitinib (Xeljanz). De ber om at pasienter på denne medisinen overvåkes med tanke på symptomer på blodpropp i lungene.

I EU er 5 mg to ganger daglig den autoriserte doseringen for pasienter med psoriasisartritt og revmatoid artritt (leddgikt). Den forhøyede doseringen på 10 mg to ganger daglig er godkjent for innledende behandling av pasienter med ulcerøs kolitt.

Trakk godkjenning

Tabletten var en kort stund godkjent for bruk for behandling mot ulcerøs kolitt for voksne i fjorårets norske legemiddelanbefalinger i spesialisthelsetjenesten. I begynnelsen av februar 2019 ble dette trukket tilbake. Produsenten økte prisen betydelig sammenlignet med tidligere anbudsrunder, og spesialistgruppen på legemiddelforhandling valgte å stoppe nye pasienter på Xeljans i Norge, til de blir forelagt en mer akseptabel pris. De pasientene som allerede ble behandlet med denne medisinen kunne imidlertid fortsette som før.

LES OGSÅ: Bosted avgjør nå hvilken biologisk behandling du får

Reduserte dosen

Advarselen som har kommet er fra tidligere resultater i en pågående studie for pasienter med leddgikt. De viser en økt risiko for blodpropp i lungene og død blant pasienter som hadde doblet den normale doseringen på 5 mg to ganger daglig, skriver Dagens Medisin.

Mens europeiske legemiddelmyndigheter vurderer om man trenger å iverksette ytterligere tiltak, har pasientene i studien fått redusert de to daglige dosene fra 10 mg til 5 mg for resten av tiden studien varer.

I anbudslistene for 2020 til 2022 er det kun leddgiktpasientene som nå kan motta Xeljans som behandling i spesialisthelsetjenesten, men da som valg nummer fem på listen. Medisinen er ikke oppført som et alternativ for de med ulcerøs kolitt eller psoriasisartritt i anbudslistene.

LES OGSÅ: Husk medisinene dine ved hjelp av apper

Snakk med legen

Dersom du er bekymret for den medisinske behandlingen du mottar, og doseringen legen har bestemt, er det viktig å ta dette opp med legen. Du bør ikke endre dosering eller stoppe behandlingen uten å ha konsultert med de som har ansvar for behandlingen din.

Dersom du opplever pusteproblemer, vondt i brystet eller øvre del av ryggen, eller du hoster opp blod, bør du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN – BLI MEDLEM OG FAST LESER DU OGSÅ

Kanskje du også liker disse: