Angst og depresjon gir dårligere behandlingsresultat

En studie fra Storbritannia i 2013 viser at angst og depresjon er utbredt blant pasienter med aksial spondyloartritt.

Depresjon og angst er mer utbredt blant de med kroniske sykdommer i forhold til den normale befolkningen. Når det gjaldt pasienter med aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom) hadde forskerne en teori om at ugjenkjennelig depresjon og/eller angst sannsynligvis ville føre til dårligere effekt og for dårlig behandlingsresultat. Artikkelen ble publisert i Annals of Rheumatic diseases.

LES OGSÅ: Se meg…

Skreddersy behandling

De så for seg at man ved å undersøke om pasientene led av dette, kunne forbedre forståelsen av pasientens sykdom og bidra til å skreddersy behandlingen bedre.

Derfor kartla de 59 bekhterevpasienter. De så på tilleggssykdommer, benyttet skjemaer for å avgjøre grad av depresjon og angst, samt at de benyttet de tradisjonelle skjemaene for å avgjøre smerte og bevegelighet. Forskerne så også på arbeidsstatus, vekt, røyking, høyt alkoholforbruk og satte det i sammenheng med svarene om angst og depresjon.

LES MER OM DEPRESJON HOS NHI.NO

Sammenheng

19 av pasientene scoret høyt på angst og 24 hadde høyt resultat på depresjon. 16 hadde høye tall på både angst og depresjon. De som befant seg i begge situasjonene scoret også høyt på selvrapportert smerte og dårlig bevegelighet. Forskerne så også en sammenheng mellom arbeidsledighet og depresjon, men ikke med angst. Røyking og alkohol hadde ingen sammenheng med de to.

– Både angst og depresjon var utbredt i denne pasientgruppen. Behandling av dette hos bekhterevpasienter er derfor en viktig del av deres behandlingsregime. Det er best å ha årlige gjennomganger på sykehuset, for å vurdere situasjonen og diskutere behandlingsalternativer, skriver de engelske forskerne.

HOLD DEG OPPDATERT – LES SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Kanskje du også liker disse: