Åtte prosent med axSpa og ni med PsA er rapportert med Covid-19

De første dataene fra revmatologenes rapportering om pasienter smittet med Covid-19 er nå offentlige. 526 pasienter er meldt inn til det globale nettverket.

Artikkelen er oppdatert med ferske tall per 18.4.20

Dataene er registrert via Covid-19 Global Rheumatology Alliance og er oppdatert per 117. april 2020, litt over to uker etter at registeret for revmatologer åpnet. Det vil oppdateres med jevne mellomrom framover.

Flest med leddgikt

De 526 revmatologiske pasientene som har fått påvist virussykdommen Covid-19 har ulike revmatiske hoveddiagnoser. I overkant av 36 prosent har leddgikt, 3  og 19 prosent har systemisk lupus erytematosus (SLE). Litt over 9 prosent av de registrerte har psoriasisartritt, litt over 8 prosent har aksial spondyloartritt. Ca.  7 prosent oppgis å ha vaskulitt (betennelse i blodåreveggene) og i underkant av 6 prosent har Sjøgrens syndrom.

74 prosent av de rapporterte tilfellene er kvinner. Nesten 78 prosent av tilfellene er 65 år eller eldre.

Rapporten forteller ikke hvilket land de ulike tilfellene kommer fra. De har kun delt dem inn i rase/etniske grupper. Litt over halvparten er registrert som hvite, 17 prosent som svarte, 16 prosent som latinamerikanske og i kategorien ‘Andre’ er det rapportert inn 14 prosent.

LES OGSÅ: Viruset gir ikke større komplikasjoner for revmatikere på immundempende medisin

Tilleggssykdommer

Under registreringen skal revmatologene også legge inn pasientenes tilleggssykdommer. Det er fra dette hentet ut hvor mange som har sykdommer som er forbundet med å være i risikogruppene. Blant de 526 hadde 33 prosent høyt blodtrykk og omlag 18 prosent hadde en form for lungesykdom. Lungesykdom kan være blant annet astma og KOLS.

Rundt 11 prosent hadde diabetes, ca. 11 prosent hadde hjerte- karsykdommer og 7 prosent var registrert som sykelig overvektig. Det betyr en kroppsmasseindeks (KMI) på over 40, som klassifiseres som Fedme grad 3 og høyeste grad på KMI-skalaen.

Det er også kommet til to nye tilleggssykdommer i registert. Det rapporteres av revmatologene at litt over 4 prosent også hadde kreft, og rundt 7 prosent har nyresykdom, i tillegg til sin revmatiske diagnose.

Grafisk illustrasjon med Covid-19 skrevet inni
Det er blant annet rapportert om ulike tilleggssykdommer, som forbindes med å være i risikogruppene. Foto: Martin Sanchez/Unsplash

Syntetiske medisiner

Før disse pasientene med revmatisk sykdom fikk diagnosen Covid-19 benyttet de ulike typer medisiner. 65 prosent ble behandlet med det som regnes som tradisjonelle syntetiske, sykdomsmodifiserende legemidler. Det gjelder blant annet metotreksat og anti-malariamedisinen hydroksyklorokin (Plaquenil). Sistnevnte ble benyttet av ca. 26 prosent av pasientene.

Biologiske medisiner

I underkant av 37 prosent av pasientene ble behandlet med biologiske medisiner i flere kategorier, men det er ikke spesifisert hvilken merkevare som er benyttet. Produktnavnene som er nevnt her er derfor bare eksempler på hvilke som finnes i de ulike kategoriene.

Rapporten lister blant annet opp abatacept (Orencia), CD-20-hemmere (som Rituximab), IL-12/23-hemmere (som blant annet Stelara), IL-17-hemmere (som blant annet Cosentyx) og TNFalfa-hemmere (som blant annet Enbrel, Humira, Simponi, Cimzia, Remsima og Remicade).

Litt under 6 prosent av pasientene benyttet JAK-hemmere (som blant annet Xeljans).

LES OGSÅ: Disse biologiske medisinenen er godkjent for spondyloartrittdiagnosene

NSAIDs og kortison

30 prosent benyttet det som kalles glukokortikoider, mest kjent som kortison under merkenavn som Prednisolon og Cortison her i Norge.

12 prosent benyttet ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, såkalte NSAIDs. Eksempler på vanlige NSAIDs for de med inflammatoriske revmatiske sykdommer er Ibux, Orudis, Voltaren, Naproxen og Brexidol.

Ti dødsfall

Det er rapportert at 19 av pasientene i det globale revmatologiregisteret har dødd som følge av denne virussykdommen. 128 av de de registrerte pasientene måtte ha hjelp på sykehus. Det meldes om at 104 er friskmeldt og 177 er fortsatt syke. 53 av tilfellene har man ikke detaljer om når det gjelder sykdomsstatus.

HOLD DEG OPPDATERT – BLI MEDLEM OG FAST LESER AV SPONDYLITTEN

Kanskje du også liker disse: