– Bekhterevere må få bedre medisinsk behandling

– Biologiske medisiner nesten halverer risikoen for hjertesykdommer, sa revmatolog Ivana Hollan på bekhterev landskonferanse. Hun mener at bekhterevere må få bedre oppfølging og behandling.

– Revmatiske sykdommer er en betydningsfull risikofaktor for hjertesykdommer, som ikke bør overses, sa Hollan og presiserte at de med Bekhterevs sykdom har sannsynligvis ca. 1,7 ganger høyere dødelighet grunnet hjertekomplikasjoner enn resten av befolkningen.

Økningen i dødeligheten kan også skyldes andre sykdommer, men hjertesykdommer er hovedårsaken ved andre revmatiske sykdommer. Muligens også ved bekhterev, men dette vet revmatologene foreløpig for lite om, da det er forsket for lite på dette området.

Observasjonsstudie

– Revmatikere må få bedre oppfølging og behandling med tanke på hjertesykdom, sa hun.

Foto: Lachris77/Dreamstime.com
– Revmatikere må få bedre oppfølging og behandling med tanke på hjertesykdom, sa hun. Foto: Lachris77/Dreamstime.com

I en kontrollert observasjonsstudie undersøkte hun pasienter med betennelsesaktive revmatiske sykdommer, som kom til Feiringklinikken for bypasskirurgi. 50 % av bekhtereverne hadde betennelse i hovedpulsåren. Det viste seg at 20 % av kontrollgruppen også hadde betennelse i hovedpulsåren, men betennelsen var mindre uttalt enn i revmatikergruppen.

– Vi vet ikke hva denne betennelsen betyr, den kan kanskje ikke bety noe som helst, men den kan også ha noe med utviklingen av åreforkalkninger og utposninger på hovedpulsåren å gjøre, sa Hollan.

Vaksine

Influensavaksine og antirevmatisk behandling er med på å skape en positiv virkning mot hjerteinfarkt. En type av forebyggende behandling mot hjerteinfarkt, kolesterolsenkende behandling, bremser også utviklingen av betennelse i leddene.

– Dette må det forskes mer på fordi kolesterolsenkende behandling ikke bare kan redusere hjerte- og karsykelighet, men også dempe leddinflammasjon, sa Hollan.

Hun fortalte at Methotrexate reduserer hjertesykelighet og reduserer dødelighet med opptil 40-80 % ved leddgikt. Tallene kan variere, da det er få studier rundt dette også.

LES OGSÅ: Bekhterevere må forebygge hjertesykdom

Biologiske medisiner

– De biologiske medisinene har mange bivirkninger, men det er positive ting med dem vi ikke visste om også. I tillegg til at man får mindre smerter og bedre livskvalitet, nesten halverer de biologiske medisinene også risikoen for hjertesykdom og eventuelt dødelighet. Disse medisinene virker kanskje på blodårene også, men det vet vi ikke så mye om ennå. Dette skyldes at det har vært lite forsket på betydningen av blodårebetennelse ved revmatiske sykdommer, slik som Bekhterevs sykdom, og hvordan de nye medisinene påvirker den. Det finnes nesten ingen muligheter for å påvise karveggsbetennelser i hjertet og hovedpulsåren. Dette har vært diagnostisert stort sett ved obduksjoner. Derfor får vår studie nå mye oppmerksomhet internasjonalt, la Hollan til.

– Det er sikkert at nedsatt funksjon av hjerteklaffene og affeksjon av hovedpulsåren, samt ledningsforstyrrelser i hjertet, er en kjent komplikasjon ved Bekhterevs sykdom. Vi vet at forekomsten av hjerteinfarkt er forhøyet ved lupus og leddgikt, og den er mest sannsynlig også forhøyet ved bekhterev, sa hun.

Hjerteproblemer

Revmatologen fortalte at de mest kjente hjertekomplikasjonene er klaffefeil på hjertet, stivhet og fortykning i hovedpulsåren og hjerterytmeforstyrrelser hos bekhterevpasienter. Andre hjertekomplikasjoner som kan forekomme hos denne pasientgruppen er hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe). Man kan også få betennelse i hjerteposen og affeksjon av hjertemuskelen. Dette kan føre til nedsatt hjertefunksjon, men disse komplikasjonene er sannsynligvis sjeldne.

– Dette fører til at man får en dårligere hjertemuskel og hjertet pumper dårligere, sa hun.

Hos revmatikere er det flere komponenter som kan øke risikoen for hjerteproblemer. Det kan være økt blodtrykk, økt innhold av sukker i blodet, hjertesykdom i familien, lite fysisk aktivitet, høy senkning, betennelsesfaktorer, overvekt og økt koagulasjon av fettstoffer i blodet. Revmatikere har som oftest for lite av det gode kolesterolet, HDL. Andre komponenter for økt risiko er tannkjøttsykdommer, depresjon/angst, lavt stoffskifte og økt urinsyre.

Hollan sa at de nå jobber aktivt for å øke bevisstheten hos fastlegene når det gjelder denne risikoen.

LES OGSÅ: Brystsmertene dine kan være kostokondritt

Brystsmerter

Leddgiktspasienter har økt dødelighet på grunn av hjerteinfarkt, men hjerteproblemene (angina) er ofte underdiagnostisert. En av årsakene kan være at brystsmertene gjerne blir tolket som ”ordinære” betennelser i brystbenet. Revmatologene vet ikke hvor ofte hjertesymptomer er feildiagnostisert ved Bekhterevs sykdom, på grunn av mangel på forskning. Det er lite kjent i befolkningen og blant leger at revmatikere er disponert for hjertekomplikasjoner.

– Dette fører til at pasientene ikke får den oppfølgingen de trenger, sa revmatologen. Symptomer på hjerteinfarkt er sterke brystsmerter på venstre side av brystet. (Noen kan ha bare et lett ubehag i brystet.) Veldig mange har utstråling til venstre skulder, arm, mage og/eller rygg. Pasienten kan være tungpustet. De fleste er engstelige, bleke og kaldsvette. Kvalme og brekninger oppstår.

Det finnes mye vi selv kan gjøre for å redusere risikoen for hjertesykdom. Arkivfoto
Det finnes mye vi selv kan gjøre for å redusere risikoen for hjertesykdom. Arkivfoto

Sjekk hjertet!

Hollan sa at pasientene selv må bli mer oppmerksomme på den økte risikoen for hjerteproblemer.

– Risikoen øker når man for eksempel er overvektig, har høyt blodtrykk eller har høyt blodsukker, eller røyker. Pasienter som har symptomer, bør får sjekket hjertet med for eksempel EKG, ultralyd av hjertet, eller foreta en belastningsprøve av hjertet. Det må være en liberal henvisning til hjerteutredning, sa Hollan.

Alle som har hatt hjerteinfarkt, angina eller uklare brystsmerter, skal egentlig henvises til hjerteutredning. Ved revmatiske diagnoser ser man tegn på skade på blodårer helt i starten av sykdommen. Høy CRP øker faren for betennelsesavleiringer i blodårene, og sjansen for å få hjerteinfarkt senere i livet, også hos friske personer.

LES OGSÅ: Å leve med spondyloartritt

Revmatologer og hjertet.

Revmatologer viser nå mer interesse for hjertet. Det er hos pasienter med de betennelsesaktige revmatiske sykdommene man kan se økte forekomster av blant annet aterosklerose, som betyr forkalkninger i blodårene.

– Vi har ikke de samme funnene når det gjelder pasienter med slitasjeleddgikt og fibromyalgi. Derimot ser vi økte forekomster hos pasienter med leddgikt, psoriasis artritt, lupus og bekhterev. Vi ser at også hjertet kan rammes av betennelser, sa Hollan.

– Hos bekhterevere ser vi hjerteproblemene i sammenheng med hvor aktiv sykdommen er, hvor alvorlig den er, hvor lenge den varer, nedsatt fysisk funksjon og betennelser i de perifere leddene, sa revmatologen.

To andre faktorer som spiller inn er om man er HLA B27 positiv og om man får effektiv behandling for revmatismen. Betennelsene i hjertet og hjerteforstyrrelsene kan komme og gå. Noen ganger har man kunnet oppdage bekhterev hos pasienter fordi de har hatt problemer med hjertet.

Forebygge

Det er viktig å forebygge. Det å behandle sykdommen i seg selv er med på å forebygge komplikasjoner. Ved forebygging bør man være fysisk aktiv, og det er ikke sunt å røyke. Hollan sa at de som røyker sannsynligvis får mer betennelse i kroppen. Og dødeligheten blant røykere er mye større. I Dr. Hollans studie har røykere fire ganger høyere odds for betennelsesinfiltrat i hovedpulsåren.

LES OM ALLE SPONDYLOARTRITTENE!

Medisiner

Lenge har man trodd at det var medikamentene som var årsaken til hjertesykeligheten, men det er trolig ikke slik.

– Det er viktig å medisinere revmatikere, og redusere inflammasjon i kroppen. I studier fra de med leddgikt, ser vi at når man behandler den aktive betennelsen hos pasientene, blir også insulinfølsomhet og fettprofil bedre. TNF alfa blokkere, som Enbrel og Remicade, beskytter mot hjerte- og karkomplikasjoner. Tidligere har man vært redd for steroider, men sannsynligvis er deres bivirkninger ved lavdosebehandling (<7,5mg) oppveid med deres betennelsesdempende effekt, og kan til og med beskytte mot hjerteinfarkt. Noen mener man heller bør satse på injeksjonsbehandlinger av dette medikamentet, siden det gir mye mindre bivirkninger. Tabletter øker en del risikoer for hjertesykdom, dersom man øker dosen. Det ser ut til at injeksjoner er sikrere og ikke er så skadelige for blodårene, sa revmatologen.

BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN HER!

Kanskje du også liker disse: