Biomarkører kan avgjøre behandlingsform

I år ble den trettende Eular-konferansen arrangert i Berlin 6.-9. juni. Med over 14 700 deltakere og over 1000 foredragsholdere er dette verdens største konferanse innen revmatisme og Bekhterev Norge og Bekhterever’n var selvfølgelig til stede.

Deltakerne kommer fra hele verden og hele konferansen foregår på engelsk. Bekhterev Norge hadde tatt turen for å få med seg hva som skjer innenfor Bekhterevs sykdom/ankyloserende spondyloartritt og andre spondyloartritter.

biomarkører bilde 1 messe
Messe Berlin var arenaen for Eular 2012.

Overraskende

Det ble noen lange og intense dager. Med 275 sesjoner, der over 1000 forelesere bidro og 1400 posterutstillinger, var det mer enn nok å velge mellom. Foredragene gikk i ett alle dagene og vi måtte legge gode timeplaner for å få med oss de mest interessante foredragene. Vi ble overrasket over at det skjer så mye forskning innen revmatisme ute i verden.

Like interessant som foredragene var plakatpresentasjonene av ulikt forskningsarbeid. Her fikk vi møte forskere og fikk nærmere innføring i arbeid som er gjort.

Hva er Eular?

The European League Against Rheumatism er en europeisk paraplyorganisasjon som representerer pasienter, helsepersonell og forskere innen revmatologi i Europa. Eular har revmatologiorganisasjoner fra 45 land, ti fysioterapiorganisasjoner og pasientorganisasjoner fra 30 land som sine medlemmer.

Målet er å redusere den byrden revmatisme representerer for enkeltmennesker og for samfunnet gjennom bedre behandling, forebygging og rehabilitering av muskel og skjelettsykdommer. Eular forsøker å nå dette målet ved å styrke forskning og utdanning i Europa.

Fokus på biomarkører

Mye av forskningsarbeidet som pågår for tiden har fokus på biomarkører og dens betydning for sykdomsutvikling og forløp. Biomarkører er stoffer i vev, blod eller urin som kan analyseres og som sier noe om inntak eller hvor mye kroppen inneholder av et næringsstoff. Kunnskap om biomarkører gjør at legene mye tidligere kan bli i stand til å skille ut kjennetegn på sykdommer og hvem som er i risikogruppen.

LES OGSÅ: Utholdenhetstrening er nyttig for spondyloartrittpasienter

En tysk studie, som ble presentert under konferansen, hadde identifisert fem biomarkører som kan forutsi utviklingen av strukturell skade i ryggraden av pasienter med Bekhterevs sykdom, som allerede har en høy risiko for sykdomsutvikling.

Resultatene fra forskningsarbeidet viser at biomarkører kombinert med kliniske undersøkelser kan hjelpe revmatologer med å identifisere hvilke pasienter som vil få en dårlig sykdomsutvikling allerede i en tidlig fase av sykdomsforløpet. En aktiv og hensiktsmessig behandling kan hindre eller forsinke progresjonen av ødeleggelser i ryggraden hos disse pasientene.

Muligheter og utfordringer Det å få riktig pasient til revmatolog til rett tid er en utfordring. Revmatiske sykdommer må oppdages og diagnostiseres så tidlig som mulig slik at riktig behandling kan startes tidlig i sykdomsforløpet. På den måten vil pasientene ha større mulighet til å ta kontroll over en livslang sykdom.

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID! Bli leser av Spondylitten du også!

Det er vanskelig å finne de som har Bekhterevs sykdom blant alle som har ryggsmerter og derfor er det viktig at det er gode sjekklister og at kjennetegnene på sykdommen er kjent. Fastlegene har her en viktig rolle. Har de kunnskap nok om Bekhterevs sykdom?

En fastlege har ofte 2000 pasienter. Av disse har 400 ryggproblemer. Av disse igjen har en eller to Bekhterevs sykdom. Legene møter kanskje en ny med Bekhterevs sykdom hvert år. Derfor er det viktig at fastlegen er i stand til å finne denne.

Hvem vil ellers finne disse? Igjen er det viktig at legen gir pasienten riktig henvisning til spesialisthelsetjenesten. I dag har vi flere behandlingsmuligheter og bedre mulighet til å behandle en sykdom som du har livet ut. Dess tidligere sykdommen blir oppdaget, dess bedre er framtidsutsiktene.

Primærhelsetjenesten vil overta mer av behandlingsforløpet til en revmatiker. Det er da viktig at det er et godt samarbeid mellom fastleger, fysioterapeuter og revmatologer og at det er en plan for behandlingsforløpet.  En må sette mer fokus på det å mestre utfordringen ved å ha en livslang sykdom.

biomarkører bilde 3
Den trettende Eular-konferansen ble arrangert i Berlin 6.-9. juni 2012.

Hva er nytt?

En ny sesjon under konferansen er «What is New». Bekhterev Norge deltok på foredraget som omhandlet spondyloartritter. Her ble de viktigste tingene som har skjedd innen spondyloartritt siste året presentert. En av de viktigste sakene var forvirringen rundt navnet spondyloartritt og hvordan dette skal skrives. Tidligere har det vært mange navn og ulike skrivemåter, men det er nå enighet Internasjonalt om at en skal snakke om spondyloarthritis (spondyloartritter).

LES OGSÅ: Nye muligheter for diagnosen spondyloartritt

Hva er spondyloartritter?

Spondyl (latin: ryggvirvel) og artritt (latin: leddbetennelse) er en betegnelse for en gruppe revmatiske sykdommer, som alle har betennelse i (kors)ryggen og ofte også i ledd og sener i armer og ben, samt i øyets regnbuehinne, som fellestrekk. Den vanligste sykdommen som kan gi spondyloartritt er Bekhterevs sykdom.

Andre sykdommer som kan gi spondyloartritt er psoriasisartritt, tarmsykdommer (Crohns sykdom, ulcerøs kolitt) og reaktiv artritt (leddgikt etter infeksjon). Diagnosen kan også stilles når man har symptomer på spondyloartritt, men uten at man har en annen utløsende sykdom.

Også de ulike diagnosenavnene vil endre navn. Det er forslag om at Bekhterevs sykdom skal hete axial radiographic spondyloarthritis på engelsk. Psoriasisartritt skal hete spondyloarthritis with psoriasis. Om diagnosenavnene vil bli endret i Norge vet vi ikke enda. Men, det trengs en opprydding. I dag brukes både Bekhterevs sykdom, Morbus Bekhterev, ankyloserende spondylitt, axial spondylitt, spondylitt og spondyloartritt om bekhterev. Dette skaper forvirring for de som blir diagnostisert og ikke minst i forhold til rettigheter i forhold til sykdommen for oss som er berørt.

Sykdomsårsaker

Revmatologene har de siste årene fått en bedre forståelse for sykdomsårsaker. De siste års forskning har sett på ulike faktorer som har betydning for sykdomsutvikling. Dette gjelder:

  • Genetiske faktorer
  • Miljømessige faktorer/ pasientens profil
  • Inflammasjon kontra forbening

For å få stilt diagnose så tidlig som mulig må ny bildediagnostikk tas i bruk. MR viser aktivitet i en tidlig fase av sykdommen. Ved bruk av denne metoden kan flere få stilt en diagnose tidlig i sykdomsforløpet og rett behandling settes i gang.

I tillegg la forskerne vekt på ASAS-kriteriene og at disse må tas i bruk. Disse kriteriene gir tidligere diagnose og rett behandling kan startes tidlig. Det er uviktig om det er spondyloartritt eller axial spondyloartritt. Behandlingen er tilnærmet lik og bør derfor komme i gang fortest mulig.

Det er fortsatt mange åpne spørsmål for revmatologene og ikke alle har kun ett riktig svar. For eksempel gjelder dette pasientlæring. Hvilke lærings- og mestrings kurs er best og hvem bør få disse, og når?

Hvem skal ha fysioterapi og hva er den beste treningen? Skal alle ha samme behandling? Ikke minst er det mange spørsmål i forhold til medisiner. Hvem skal ha NSAIDs, biologiske medisiner – når og hvordan? Dette gir godt grunnlag for videre forskningsarbeid innen spondyloartritter.

 LES OGSÅ: Mangfoldig ASIF-konferanse i Tyrkia

Kanskje du også liker disse: