Flere tusen har svart på undersøkelsen for pasienter med revmatisme

I den store pasientundersøkelsen er det så langt er over 9500 besvarelser. Kun 465 oppgir at de har blitt smittet av Covid-19.

I løpet av de to første ukene den globale spørreundersøkelsen blant pasienter med revmatisk sykdom var tilgjengelig, kom det besvarelser fra 85 ulike land. 9541 pasienter tok seg tid til å svare på spørsmål rundt sin situasjon, uansett om de hadde blitt smittet av viruset, eller ikke. Det er 95 prosent som har svart på egne vegne og 5 prosent som har svart på vegne av barn. Tallene er basert på rapporter per 18. april 2020.

LES OGSÅ: Åtte prosent med axSpa og ni PsA er rapportert med Covid-19

Få er smittet

Den andre rapporten fra nettundersøkelsen viser at 25 prosent av de som svarte har leddgikt som hoveddiagnose. 20 prosent svarte at de hadde systemisk lupus erytematosus (SLE), 7 prosent hadde aksial spondyloartritt (blant annet ankyloserende spondylitt/Bekhterevs sykdom),og 9 prosent hadde Sjøgrens syndrom. I den første rapporten, som kom etter en uke, var det 3 prosent som hadde psoriasisartritt, men denne diagnosen er ikke med i rapport nummer to.

Bare 465 av alle som svarte oppga at de hadde eller hadde hatt infeksjon med Covid-19. 59 av dem hadde diagnostisert seg selv, på bakgrunn av symptomer. 122 hadde fått diagnosen av legen, basert på symptomer. 55 personer var blitt testet for Covid-19 og fått diagnosen på den måten. 87 andre oppga at de hadde vært eksponert for noen som var smittet, eller de hadde symptomer, men laboratorietesten var negativ.

Anti-malariamedisin

28 prosent av alle i datamaterialet oppga at de hadde benyttet anti-malariamedisinen hydroksyklorokin (Plaquenil) da de gjennomførte spørreundersøkelsen. Det er en medisin som også benyttes mye i behandling av blant annet leddgikt. Denne typen medisin vurderes også høyt som behandling for de som er bekreftet smittet med Covid-19, og er allerede inkludert i de kinesiske behandlingsretningslinjene for virussykdommen.

Av alle de 2694 som benyttet hydroksyklorokin var det 2505 som ikke var smittet av virussykdommen. 189 hadde fått bekreftet diagnosen.

LES OGSÅ: Globalt register for revmapasienter og Covid-19

Kart over store deler av verden med røde sikrler for hvor det er Covid-19-smitte
Pasienter fra 85 land har deltatt i spørreundersøkelsen. Foto: Clay Banks/Unsplash

Fortsatt mulig å svare

Spørreundersøkelsen for pasienter er fortsatt åpen for besvarelser. Alle med revmatiske sykdommer, som er 18 år og over, samt foreldre til barn med revmatiske sykdommer, bes om å delta. Det gjelder uansett om du har vært smittet med coronaviruset eller ikke. Dette vil hjelpe Covid-19 Global Rheumatology Alliance, så de kan lære hvordan de best kan forhindre, eller behandle Covid-19, i en potensielt sårbar gruppe mennesker.

Du kan lese mer om spørreundersøkelsen og finne lenke for å komme til den Vedå klikke her.

Kanskje du også liker disse: