God fraværsordning med bismak

Det stemmer ikke at de som benytter ordningen med faste enkeltstående behandlingsdager hver uke, må levere sykemelding for alt annet sykefravær, og ikke kan benytte egenmelding. NAV har endret mening.

Er du 20 prosent sykemeldt og i jobb fire av fem dager, kan legen i noen tilfeller sykemelde deg for enkeltstående behandlingsdager. På den måten løper ikke sykepengeperioden slik den gjør ved gradert sykemelding.

Ikke velvære

Du kan nemlig få sykemelding hvis du får behandling som gjør det nødvendig at du ikke kan arbeide. Behandling hos for eksempel fysioterapeut og manuellterapeut er ikke et tilbud om en halvtimes velværemassasje med duftende oljer og avstressende musikk. Behandlingen koster kronisk syke pasienter med muskel- og skjelettplager enormt av indre styrke og utholdenhet. De har mye smerter, betente muskler, ledd og sener, samt låsninger, som det er svært smertefullt når noen berører. Dette er slitsomt for en kronisk syk kropp, og for å få full effekt av behandlingen bør man ta det med ro etterpå.

Det må imidlertid være nødvendig av hensyn til behandlingens virkning at vedkommende ikke arbeider noen del av den dagen. Dette skal sykmelder attestere på ved å angi behandlingsdager på sykmeldingen, men det er ikke nok for å ha rett på sykepenger. Det må sannsynliggjøres at man av medisinske grunner ikke kan arbeide samme dag som man mottar fysikalsk behandling.

Les mer om innstrammingen av ordningen fra 2020, og hvem som kan få innvilget sykepenger ved bruk av ordningen med enkeltstående behandlingsdager her

Mister rettigheten

Det høres ut som en god ordning for de som har behov for jevnlig fysikalsk behandling, men bruker du ordning gjennom hele året mister du dermed rettigheten til å benytte egenmelding. Du må levere sykemelding for alt fravær, selv for bare et par dager. En av Spondylittens lesere opplevde dette, da arbeidsgiver ikke godtok egenmelding for kortere fravær, til tross for at han jobber i en IA-bedrift.

– Jeg benytter enkeltstående behandlingsdager i store deler av året, som betyr bruk av sykemelding. Når jeg da blir syk en eller to dager i perioden mellom de enkeltstående behandlingsdagene, ville det for meg være naturlig å benytte meg av egenmelding. Min arbeidsgiver får refundert både sykemeldinger og egenmeldinger fra første sykefravær, forteller han.

Sykemelding for alt

Siden det ikke er 16 dager mellom de enkeltstående behandlingsdagene, krever arbeidsgiveren at han leverer sykemelding for absolutt alt fravær.

– Det er viktig at flere blir klar over dette, så man kan gjøre en avveining om det er verdt å ha enkeltstående behandlingsdager over lengre tid, eller om det er viktigere å kunne benytte egenmelding de dagene man ikke klarer å gå på jobb på grunn av sin kroniske sykdom, sa han.

Ulike svar fra NAV gjør det vanskelig å vite hvilke rettigheter man har. Nå har deres fagavdeling endret mening om muligheten til å benytte egenmeldingsdager om man har sykemelding med enkeltstående behandlingsdager.

FÅ NY KUNNSKAP SOM LESER AV SPONDYLITTEN

Artikkelen ble oppdatert 18. april 2023

– Det er korrekt!

Spondylitten kontaktet en jurist hos FFOs Rettighetssenter og spurte hva de mente om en slik praksis.

– Etter tolv uker med behandlingsdager, og mindre enn 16 kalenderdager mellom hver dag, blir det korrekt, svarer de i en e-post.

Dette fordi NAV da skal betale sykepenger for alt fravær, og ikke kun for behandlingsdagene. Rettighetssenteret forklarer at når det gjelder fritak for arbeidsgiverperioden er det klart at dette ikke skal ha betydning for bruk av egenmelding. Det vil si at arbeidstaker fortsatt skal omfattes av de reglene som gjelder for ansatte hos den aktuelle arbeidsgiver. Om du jobber i staten, og dermed en IA-virksomhet, betyr det at du iallfall har 24 egenmeldingsdager i året og inntil 8 dager av gangen.

LES OGSÅ: Sykepenger og enkeltstående behandlingsdager

Viktig informasjon

Vi kontaktet også NAV, som bekreftet denne tolkningen av lovverket. Når det gjelder ordningen med behandlingsdager er det utarbeidet et rundskrivet til § 8-4 i Folketrygdloven. Der står det:

«Dersom behandlingen gis med mindre enn 16 kalenderdagers mellomrom, legges fraværsdagene sammen til en arbeidsgiverperiode, jf. § 8‑19 tredje ledd. Beregning av arbeidsgiverperioden kan skape problemer i slike tilfeller. Det rimeligste resultat oppnås dersom arbeidsgiverperioden tilsvarer det antall arbeidsdager arbeidstakerne vanligvis arbeider i løpet av 16 kalenderdager. For en arbeidstaker med vanlig fem dagers uke vil en full arbeidsgiverperiode være 12 behandlingsdager. Vi viser til § 8‑19 om beregning av arbeidsgiverperiode med merknader.»

3D-mann med stor rød klubbe
Folketrygdloven regulerer rettighetene dine når det gjelder sykefravær. Foto: Vasilkov/Dreamstime

NAV har forklart at selv om du bare er syk noen dager, med plager legen ikke kan gjøre noe med, må du skaffe deg sykemelding for alt sykefravær. Du kan søke om å ta avspasering eller ferie de dagene du er syk, eller trekk i lønn, men det er jo ikke særlig lønnsomt for deg som arbeidstaker.

Endret mening

En av våre observante lesere er imidlertid ikke enig i dette og tipset oss om «Faglig veileder for sykmeldere», utgitt av Helsedirektoratet. Den ble sist endret 1. desember 2017. Der står det:

Egenmelding i en periode med sykmelding ved behandlingsdager kan brukes dersom krav til bruk av egenmelding ellers er innfridd og at arbeidstaker har vært på jobb mellom en behandlingsdag og en egenmeldingsdag.

Vi stilte derfor spørsmålet på nytt til NAVs fagavdeling og lurte på hvilken av disse som var riktig tolkning av regelverket. Svaret vi fikk var kort og kontant:

– Teksten i «Faglig veileder for sykmeldere» er den riktige tolkningen.

Etter dette har NAV endret sitt rundskriv, om hvordan loven skal tolkes. Der står det nå:

Bruker kan benytte egenmelding i en periode med sykmelding med behandlingsdager, dersom vilkårene for egenmelding ellers er oppfylt. Det er et krav til bruk av egenmelding at arbeidstakeren har vært på jobb mellom en behandlingsdag og en egenmeldingsdag.

LES FLERE SAKER KUN FOR MEDLEMMER HER!

SYKEMELDING

Du kan få sykemelding hvis du har behandling som gjør at du ikke kan jobbe samme dag. Vær oppmerksom på at det må foreligge en medisinsk grunn, og at denne må dokumenteres godt for at du skal ha rett på sykepenger.

  • Sykemelderen må attestere at det er nødvendig at du ikke arbeider på grunn av behandlingen.
  • Sykemelding for enkeltstående behandlingsdager blir bare godkjent for hele dager, det vil si 100 prosent sykemelding behandlingsdagen.
  • Bestemmelsen gjelder ved maksimum én behandlingsdag i uken. Dersom det er et behandlingsopplegg med flere behandlingsdager per uke, skal sykemelderen bruke gradert sykemelding.
  • For å søke om sykepenger må den som sykemelder deg fylle ut sykemeldingen og angi antall behandlingsdager og tidsrom for behandlingen.
  • Du må også dokumentere på hvilke datoer behandling har funnet sted, for eksempel ved kopi av timeavtaler, kvittering for egenandel eller lignende.
  • Arbeidsgiver må fylle ut og sende inn inntektsopplysningsskjema NAV 08-30.01, slik at NAV kan regne ut hva du skal ha i sykepenger i forbindelse med behandlingsdagene.
  • Sykepengene utbetales på grunnlag av at du fyller ut det nødvendige angående sykemeldingen og fremlegger søknad om sykepenger for behandlingsdagene.
  • Arbeidsgiverperioden skal tilsvare det antall arbeidsdager arbeidstakeren vanligvis arbeider i løpet av 16 kalenderdager. For en arbeidstaker med femdagers uke skal arbeidsgiver betale sykepenger for de første 12 behandlingsdagene.

Kilde: Nav.no

Kanskje du også liker disse: