Har du rett på kommunalt frikort?

Noen kommuner har tilbud om kommunalt frikort for de som har varig uføretrygd, eller annen form for pensjon. Det kan spare deg for utgiftene til egenandelene på det statlige frikortet.

Et slikt kommunalt frikort innvilges de som har en inntekt tilsvarende, eller mindre enn, folketrygdens minsteytelser for pensjonister og trygdede. Det skal sikre at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester.

Medisiner, undersøkelser og behandling

Et slikt frikort betyr at du ikke trenger å betale opp til egenandelstak 1 på det statlige frikortet. For 2020 er egenandelen som betales der på 2460 kroner. Du slipper da å betale egenandeler på behandling hos lege, psykolog, poliklinikk og røntgeninstitutt.

Kortet vil også kunne dekke egenandel på behandlingsreiser som dekkes av helseforetak, samt medisinsk utstyr og viktige legemidler på blå resept.

Fysioterapi og statlige behandlingsreiser til utlandet dekkes ikke, da det går på egenandelstak 2.

LES OGSÅ: Du kan miste ferie med arbeidsavklaringspenger

Bestemmes av lokalpolitikere

Reglene for hva som utløser slikt frikort og hva dert dekker vil kunne variere, så sjekk hva som er krav og regelverk der du bor. Kommunalt frikort søker du om hos kommunen din, men det er ikke alle som tilbyr dette. Sjekk med din kommune om de har denne ordningen.

Om de ikke har det, kan du jo tipse lokalpolitikerne dine om muligheten for å innføre det.

Regler for Oslo

I Oslo kommune har de en slik frikortordning, men med strenge krav til utdeling. De som kan få kommunalt frikort har en av følgende ytelser fra folketrygden:

  • Varig uføretrygd
  • Alderspensjon
  • Pensjon til gjenlevende ektefelle
  • Pensjon til tidligere familiepleier
  • Annen offentlig tjenestepensjon

Inkludert i inntektsgrensen er all inntekt det beregnes trygdeavgift av, samt kontantstøtte. Som inntekt regnes også fem prosent av netto ligningsformue som overstiger 250 000 kroner.

Om du har fått innvilget frikort i Oslo får du automatisk tilsendt nytt ved årsskiftet.

LES OGSÅ: Du kan få erstattet sykedager i ferien

Om du bor sammen med noen

Dersom du som bor i Oslo kommune har ektefeller/partner/samboer gjelder også følgende:

  • Hvis du mottar forsørgertillegg fra folketrygden, vil også din ektefelle få frikort.
  • Samlet inntekt og formue legges til grunn ved beregningen. Dersom kun du har en ytelse som kan gi rett til frikort, kan dere ha en samlet inntekt tilsvarende folketrygdens minsteytelser for ektepar.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN – BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE DU OGSÅ!

Kanskje du også liker disse: