Høy forekomst av tilleggssykdommer ved psoriasisartritt

Tyrkisk forskning bekrefter at tilleggssykdommer er vanlig ved psoriasisartritt, og at de påvirker alvorlighetsgraden av sykdommen.

En tyrkisk forskningsgruppe har undersøkt hyppigheten av ulike tilleggssykdommer ved psoriasisartritt. De har undersøkt hvordan disse har en påvirkning på hvordan psoriasisartritt arter seg, og hvilke faktorer som er assosiert med forekomsten av tilleggssykdommer for denne gruppen pasienter.

Undersøkelsen bekrefter at tilleggssykdommer er vanlig ved psoriasisartritt, noe som øker sykdommens kompleksitet og har en påvirkning på alvorlighetsgraden av sykdommen.

LES OGSÅ: Overvekt bør være en viktig faktor i behandlingen av AS

Sykdommer

PsART er et nasjonalt, web-basert register hvor personer med psoriasisartritt blir registrert. Her blir demografisk, klinisk og terapeutisk informasjon innsamlet, i tillegg til informasjon om tilleggssykdommer. Det spørres etter forekomsten av følgende tilleggssykdommer: høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt, diabetes, hyperurikemi (en tilstand med for høyt nivå av urinsyre i blodet assosiert med urinsyregikt), koronar hjertesykdom, leversykdom, slag, kreft og depresjon.

Badevekt og målebånd
Overvekt var veldig vanlig hos PsA-pasientene. Foto: Comstock

Overvekt vanligst

1069 personers data ble analysert i denne tyrkiske undersøkelsen. Antall pasienter med én, to eller tre tilleggssykdommer var 642 (60,1 %). Hyppigst forekommende tilleggssykdom i synkende rekkefølge var overvekt (30,6 %), høyt blodtrykk (23,9 %), høyt kolesterol (18,6 %), depresjon (17,6 %), diabetes (15,1 %), urinsyregikt (hyperurikemi) (6,9 %), koronar hjertesykdom (3,6 %), leversykdom (3,6 %), slag (1,8 %) og kreft (1,5 %).

Sammenlignet med personer som ikke hadde tilleggssykdommer, var personer med minst én tilleggssykdom oftere eldre og hadde større sykdomsaktivitet, mer smerte og fatigue.

LES OGSÅ: Nå kan man måle fatigue mer presist

Utdannelse

Utdannelse ble også sett i sammenheng med tilleggssykdommer. Personer med minst én tilleggssykdom hadde færre antall skole- og studieår sammenlignet med personer som ikke hadde dette. Personer med flere års høyere utdanning hadde færre tilfeller av slag og depresjoner enn dem med færre års utdannelse. Dette viser at utdannelse, kunnskap om sykdommen og bevisstgjøring er viktig for å forbedre hvordan psoriasisartrittpasientene har det i et langtidsperspektiv.

HOLDE DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN

Kanskje du også liker disse: