Høye strømpriser skaper store ringvirkninger

Høye strømpriser har betydning for mye mer enn å holde boligen varm. Spafo Norge er bekymret for at de med muskel- og skjelettsykdom nå får større helseutfordringer, og at de dropper behandling og medisinsk oppfølging for å kunne betale de høye strømregningene.

Den samfunnsøkonomiske rapporten REMUS peker på at det er en av fem i Norge som rammes av muskel- og skjelettlidelser. Det er rett og slett dette innbyggerne rammes mest av. Ifølge Folkehelserapporten er denne typen sykdommer en viktig årsak til redusert helse og nedsatt livskvalitet i befolkningen.

– De høye strømprisene er noe som opptar de fleste av medlemmene våre. Vintermånedene er den vanskeligste perioden for de med denne typen lidelser, da kulda bidrar til mer leddplager og redusert bevegelighet. For svært mange av de som lever med spondyloartritt er det å ha det varmt nok der de oppholder seg en essensiell del av det å kunne fungere i en hverdag med kronisk leddsykdom. En innetemperatur på 23-25 grader er ganske vanlig blant denne pasientgruppen. Med så høye strømpriser, som man opplever i Norge nå, er det problematisk for mange å opprettholde dette, sier leder av Spondyloartrittforbundet Norge, Lillann Wermskog.

LES OGSÅ: Demonstrerer med appell mot høye strømpriser

Alvorlig Spafo-leder Lillann Wermskog
Spafo Norges leder, Lillann Wermskog, er bekymret for de høye strømprisene. Foto: Trine Dahl- Johansen

Strøm er hjelpemiddel

Hun legger til at de med denne typen lidelser regnes for å være i kategorien høyrisiko for å bli sykemeldt, havne på arbeidsavklaringspenger og bli uføretrygdet. Da er det spesielt viktig å sørge for at de helsemessig fungerer best mulig. Det gjør også at en stor andel av gruppen har lav inntekt.

– Ekstra ullgenser, tøfler, stillongs og pledd er allerede en vanlig del av en revmatikers hverdag. For mange er også det å kunne ta seg et varmt bad, eller en lang varm dusj, et viktig hjelpemiddel for å kunne letne på smerter og opprettholde bevegelighet. Dette er ting mange nå må droppe, forklarer Wermskog.

Dropper behandling

De høye strømprisene har imidlertid ringvirkninger langt utover det å holde boligen varm. Det er blant annet økt egenandel for offentlige helsetjenester fra 2022.

– Strømregningene som kommer disse månedene bidrar til at svært mange må droppe viktig oppfølging og behandling for sin kroniske sykdom. Det gjør at de fleste medisiner, samt timer hos lege og psykolog, må det betales egenandel for – fram til man får frikort etter å ha betalt 2921 kroner. Det gjelder også for behandling hos fysio- og manuellterapeut, hvor også mange trener. På toppen kommer alle de andre utgiftene denne pasientgruppen har i forbindelse med sykdommen sin, som for eksempel medlemskap i pasientorganisasjoner, idrettsforeninger og treningssentre, sier hun.

Wermskog er bekymret for hvordan de med lav inntekt skal klare å betale de økte strømutgiftene, særlig minstepensjonister, samt helt eller delvis uføretrygdede.

– Strømpakken fra staten hjelper litt, men det er fortsatt svært høye regninger som skal betales. Tiltaket med å gi mer i støtte til de som mottar bostøtte hjelper få i vår gruppe, for mange med uføretrygd falt utenfor bostøtteordningen da uførereformen ble innført, forklarer hun.

Åpne opp særfradraget for sykdomsutgifter

I tillegg har ikke regjeringen kommet med en ny løsning for å skjerme dem som har store sykdomsutgifter, til tross for at det snart er ti år siden det ble lovet å komme med tiltak som traff målgruppen bedre.

– Tidligere kunne alle med kronisk sykdom trekke fra et særfradrag på Skattemeldingen for ekstra store sykdomsutgifter. Da kunne man blant annet føre opp merutgiftene man hadde til oppvarming. Det ble endret i 2012, og i en overgangsfase var det kun de som fikk innvilget særfradraget i 2010/2011 som skulle ha mulighet til å benytte ordningen. Slik er det fortsatt. Dette er nå en ordning som er svært urettferdig, siden bare noen får lov til å bruke den. Ett av tiltakene som kan gjøres for å hjelpe de med denne typen kronisk sykdom er å åpne opp for at alle som har merutgifter i forbindelse med sin varige diagnose igjen kan få trekke fra dette på Skattemeldingen, sier Spafo-lederen.

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID – BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE

SPONDYLOARTRITTFORBUNDET NORGE (SPAFO NORGE)

  • Spafo Norges medlemmer er rammet av ulike muskel- og skjelettlidelser. Gruppen omfatter de som lever med inflammatoriske revmatiske sykdommer i kategorien spondyloartritter (SpA).
  • SpA-diagnosene omfatter aksial spondyloartritt (Ankyloserende spondylitt/Bekhterevs sykdom), psoriasisartritt, reaktiv artritt og barn og unge med artrittsykdom. Innenfor SpA-diagnosene finner man også mage- og tarmsykdommen enteroartritt, som omfatter de med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt med leddplager.
  • Spafo Norge er en frivillig pasientorganisasjon som er partipolitisk og livssynsnøytralt. Organisasjonen bidrar til å bedre livskvaliteten og livsvilkår for mennesker med nedsatt funksjonsevne som følge av spondyloartritt og spondyloartrittlignende sykdommer, uavhengig av sosiale, økonomiske og kulturelle forhold.

Kanskje du også liker disse: